. Hukumnama :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Hukumnama - Raag Index

Raag/Hukumnama Title Page No.
Raag Asa  
Thaal Madheerae Ghatt Kae Ghaatt || 349
Jaethaa Sabadh Surath Dhhun Thaethee Jaethaa Roop Kaaeiaa Thaeree || 350
Vaajaa Math Pakhaavaj Bhaao || 350
Poun Oupaae Dhharee Sabh Dhharathee Jal Aganee Kaa Bandhh Keeaa || 350
Karam Karathooth Bael Bisathhaaree Raam Naam Fal Hooaa || 351
Mai Gun Galaa Kae Sir Bhaar || 351
Kar Kirapaa Apanai Ghar Aaeiaa Thaa Mil Sakheeaa Kaaj Rachaaeiaa || 351
Grihu Ban Samasar Sehaj Subhaae 351
Eaeko Saravar Kamal Anoop || 352
Guramath Saachee Hujath Dhoor || 352
Jo Thin Keeaa So Sach Thheeaa || 352
Eik Aavehi Eik Jaavehi Aaee || 353
Niv Niv Paae Lago Gur Apunae Aatham Raam Nihaariaa || 353
Kis Ko Kehehi Sunaavehi Kis Ko Kis Samajhaavehi Samajh Rehae 353
Koee Bheekhak Bheekhiaa Khaae || 354
Dhudhh Bin Dhhaen Pankh Bin Pankhee Jal Bin Outhabhuj Kaam Naahee || 354
Kaaeiaa Brehamaa Man Hai Dhhothee || 355
Saevak Dhaas Bhagath Jan Soee || 355
Kaachee Gaagar Dhaeh Dhuhaelee Oupajai Binasai Dhukh Paaee 355
Mohu Kuttanb Mohu Sabh Kaar || 356
Aap Karae Sach Alakh Apaar || 356
Vidhiaa Veechaaree Thaan Paroupakaaree || 356
Eaek N Bhareeaa Gun Kar Dhhovaa || 356
Paevakarrai Dhhan Kharee Eiaanee || 357
N Kis Kaa Pooth N Kis Kee Maaee || 357
Thith Saravararrai Bheelae Nivaasaa Paanee Paavak Thinehi Keeaa || 357
Shhia Ghar Shhia Gur Shhia Oupadhaes || 357
Akh Lasakar Lakh Vaajae Naejae Lakh Outh Karehi Salaam 357
Dheevaa Maeraa Eaek Naam Dhukh Vich Paaeiaa Thael || 358
Dhaevathiaa Dharasan Kai Thaaee Dhookh Bhookh Theerathh Keeeae || 358
Bheethar Panch Gupath Man Vaasae || 359
Man Mothee Jae Gehanaa Hovai Poun Hovai Sooth Dhhaaree || 359
Keethaa Hovai Karae Karaaeiaa This Kiaa Keheeai Bhaaee || 359
Gur Kaa Sabadh Manai Mehi Mundhraa Khinthhaa Khimaa Hadtaavo 359
Gurr Kar Giaan Dhhiaan Kar Dhhaavai Kar Karanee Kas Paaeeai || 360
Khuraasaan Khasamaanaa Keeaa Hindhusathaan Ddaraaeiaa || 360
Har Dharasan Paavai Vaddabhaag || 360
Sabadh Muaa Vichahu Aap Gavaae || 361
Sathigur Vich Vaddee Vaddiaaee || 361
Maeraa Prabh Saachaa Gehir Ganbheer 361
Dhoojai Bhaae Lagae Dhukh Paaeiaa || 362
Manamukh Marehi Mar Maran Vigaarrehi || 362
Laalai Aapanee Jaath Gavaaee || 362
Manamukh Jhootho Jhooth Kamaavai || 363
Bhagath Rathaa Jan Sehaj Subhaae || 363
Gur Saaeir Sathigur Sach Soe 363
Sabadh Marai This Sadhaa Anandh || 364
Nirath Karae Bahu Vaajae Vajaaeae || 364
Har Kai Bhaanai Sathigur Milai Sach Sojhee Hoee || 365
Thoon Karathaa Sachiaar Maiddaa Saanee || 365
Kis Hee Dhharraa Keeaa Mithr Suth Naal Bhaaee 365
Hiradhai Sun Sun Man Anmrith Bhaaeiaa || 366
Maerai Man Than Praem Naam Aadhhaar || 366
Gun Gaavaa Gun Bolee Baanee || 367
Naam Sunee Naamo Man Bhaavai || 367
Guramukh Har Har Vael Vadhhaaee || 367
Har Har Naam Kee Man Bhookh Lagaaee || 367
Hathh Kar Thanth Vajaavai Jogee Thhothhar Vaajai Baen 367
Kab Ko Bhaalai Ghungharoo Thaalaa Kab Ko Bajaavai Rabaab || 367
Sathasangath Mileeai Har Saadhhoo Mil Sangath Har Gun Gaae || 368
Aaeiaa Maran Dhhuraahu Houmai Roeeai || 369
Janam Padhaarathh Paae Naam Dhhiaaeiaa || 369
Ho Anadhin Har Naam Keerathan Karo || 369
Maaee Moro Preetham Raam Bathaavahu Ree Maaee 369
Jin Laaee Preeth Soee Fir Khaaeiaa || 370
Sasoo Thae Pir Keenee Vaakh || 370
Nij Bhagathee Seelavanthee Naar || 370
Mathaa Karo So Pakan N Dhaeee || 371
Prathhamae Mathaa J Pathree Chalaavo || 371
Paradhaes Jhaag Soudhae Ko Aaeiaa 371
Gun Avagan Maero Kashh N Beechaaro || 372
Dhaan Dhaee Kar Poojaa Karanaa || 372
Dhookh Rog Bheae Gath Than Thae Man Niramal Har Har Gun Gaae || 373
Ararraavai Bilalaavai Nindhak || 373
Jo Mai Keeou Sagal Seegaaraa || 373
Prathhamae Thaeree Neekee Jaath 373
Jeevath Dheesai This Sarapar Maranaa || 374
Putharee Thaeree Bidhh Kar Thhaattee || 374
Har Saevaa Mehi Param Nidhhaan || 375
Prabh Hoe Kirapaal Th Eihu Man Laaee || 375
Kar Kirapaa Har Paragattee Aaeiaa || 375
Jaisae Kirasaan Bovai Kirasaanee 375
No Nidhh Thaerai Sagal Nidhhaan || 376
Nikatt Jeea Kai Sadh Hee Sangaa || 376
Har Ras Shhodd Hoshhai Ras Maathaa || 376
Jeea Praan Dhhan Har Ko Naam || 376
Anadh Binodh Bharaepur Dhhaariaa || 376
Gur Kai Sabadh Banaavahu Eihu Man || 377
Budhh Pragaas Bhee Math Pooree || 377
Har Ras Peevath Sadh Hee Raathaa || 377
Kaam Krodhh Lobh Mohu Mittaavai Shhuttakai Dhuramath Apunee Dhhaaree || 377
Bhee Paraapath Maanukh Dhaehureeaa || 378
Thujh Bin Avar Naahee Mai Dhoojaa Thoon Maerae Man Maahee || 378
Har Jan Leenae Prabhoo Shhaddaae || 378
Aoukhadhh Khaaeiou Har Ko Naao || 378
Baanshhath Naahee S Baelaa Aaee || 378
Sadhaa Sadhaa Aatham Paragaas || 378
Jaa Kaa Har Suaamee Prabh Baelee || 378
Kaam Krodhh Maaeiaa Madh Mathasar Eae Khaelath Sabh Jooai Haarae || 379
Thoo Bianth Avigath Agochar Eihu Sabh Thaeraa Aakaar || 379
Raaj Milak Joban Grih Sobhaa Roopavanth Juoaanee || 379
Bhram Mehi Soee Sagal Jagath Dhhandhh Andhh || 380
Jo Thudhh Bhaavai So Paravaanaa Sookh Sehaj Man Soee || 380
Janam Janam Kee Mal Dhhovai Paraaee Aapanaa Keethaa Paavai || 380
Baahar Dhhoe Anthar Man Mailaa Dhue Thour Apunae Khoeae || 381
Oudham Karath Hovai Man Niramal Naachai Aap Nivaarae || 381
Adhham Chanddaalee Bhee Brehamanee Soodhee Thae Sraesattaaee Rae 381
Bandhhan Kaatt Bisaarae Aougan Apanaa Biradh Samhaariaa || 382
Jaa Thoon Saahib Thaa Bho Kaehaa Ho Thudhh Bin Kis Saalaahee || 382
Anmrith Naam Thumhaaraa Thaakur Eaehu Mehaa Ras Janehi Peeou || 382
Aagai Hee Thae Sabh Kishh Hooaa Avar K Jaanai Giaanaa || 383
Thoon Visarehi Thaan Sabh Ko Laagoo Cheeth Aavehi Thaan Saevaa || 383
Kar Kirapaa Prabh Antharajaamee Saadhhasang Har Paaeeai || 383
Moh Malan Needh Thae Shhuttakee Koun Anugrahu Bhaeiou Ree 383
Laal Cholanaa Thai Than Sohiaa || 383
Dhookh Ghano Jab Hothae Dhoor || 384
Saach Naam Maeraa Man Laagaa || 384
Paavath Raleeaa Joban Baleeaa || 385
Eaek Bageechaa Paedd Ghan Kariaa || 385
Raaj Leelaa Thaerai Naam Banaaee || 385
Theerathh Jaao Th Ho Ho Karathae || 385
Ghar Mehi Sookh Baahar Fun Sookhaa 385
Jehaa Pathaavahu Theh Theh Jaaeanaee || 386
Oothath Baithath Sovath Dhhiaaeeai || 386
Jaa Kai Simaran Sookh Nivaas || 386
Jis Neech Ko Koee N Jaanai || 386
Eaeko Eaekee Nain Nihaaro || 386
Kott Janam Kae Rehae Bhavaarae || 387
Mittee Thiaas Agiaan Andhhaerae || 387
Sathigur Apanaa Sadh Sadhaa Samhaarae || 387
Aapae Paedd Bisathhaaree Saakh || 387
Oukath Siaanap Kishhoo N Jaanaa 387
Har Har Akhar Dhue Eih Maalaa || 388
Jis Kaa Sabh Kishh This Kaa Hoe || 388
Jo Suprasann Hoeiou Prabh Maeraa || 388
Kaam Krodhh Ahankaar Vigoothae || 388
Thoo Maeraa Tharang Ham Meen Thumaarae || 389
Rovanehaarai Jhooth Kamaanaa || 389
Soe Rehee Prabh Khabar N Jaanee || 389
Charan Kamal Kee Aas Piaarae || 389
Man Thripathaano Mittae Janjaal 389
Thaakur Sio Jaa Kee Ban Aaee || 390
Jo Mai Apunaa Sathigur Dhhiaaeiaa || 390
Anadhin Moosaa Laaj Ttukaaee || 390
Oun Kai Sang Thoo Karathee Kael || 390
Naa Ouhu Marathaa Naa Ham Ddariaa || 391
Anik Bhaanth Kar Saevaa Kareeai || 391
Prabh Kee Preeth Sadhaa Sukh Hoe || 391
Bhoopath Hoe Kai Raaj Kamaaeiaa 391
Einh Sio Preeth Karee Ghanaeree || 392
Aath Pehar Nikatt Kar Jaanai || 392
Sagal Sookh Jap Eaekai Naam || 392
Aath Pehar Oudhak Eisanaanee || 393
Jih Paiddai Loottee Panihaaree || 393
Saadhhoo Sang Sikhaaeiou Naam 393
Saadhhoo Sangath Thariaa Sansaar || 394
Meethee Aagiaa Pir Kee Laagee || 394
Maathhai Thrikuttee Dhrisatt Karoor || 394
Sarab Dhookh Jab Bisarehi Suaamee || 394
Naam Japath Man Than Sabh Hariaa || 395
Gaav Laehi Thoo Gaavanehaarae || 395
Prathhamae Mittiaa Than Kaa Dhookh 395
Sathigur Saachai Dheeaa Bhaej || 396
Gur Poorae Raakhiaa Dhae Haathh || 396
Mai Bandhaa Bai Khareedh Sach Saahib Maeraa || 396
Sarab Sukhaa Mai Bhaaliaa Har Jaevadd N Koee || 396
Saaee Alakh Apaar Bhoree Man Vasai || 397
Laakh Bhagath Aaraadhhehi Japathae Peeo Peeo || 397
Habhae Thhok Visaar Hiko Khiaal Kar || 397
Jinhaa N Visarai Naam Sae Kinaehiaa 397
Poor Rehiaa Srab Thaae Hamaaraa Khasam Soe || 398
Kiaa Sovehi Naam Visaar Gaafal Gehiliaa || 398
Koe N Kis Hee Sang Kaahae Garabeeai || 398
Jis Simarath Dhukh Jaae Sehaj Sukh Paaeeai || 398
Gobindh Gunee Nidhhaan Guramukh Jaaneeai || 399
Aavahu Meeth Eikathr Hoe Ras Kas Sabh Bhuncheh || 399
Oudham Keeaa Karaaeiaa Aaranbh Rachaaeiaa || 399
Jaa Kaa Thaakur Thuhee Prabh Thaa Kae Vaddabhaagaa 399
Anthar Gaavo Baahar Gaavo Gaavo Jaag Savaaree 401
Apunae Saevak Kee Aapae Raakhai Aapae Naam Japaavai 403
Oudham Karo Karaavahu Thaakur Paekhath Saadhhoo Sang 405
Ouhu Naehu Navaelaa 407
Har Har Har Gunee Haan 409
Outhar Avaghatt Saravar Nhaavai 411
Aap Veechaarai S Parakhae Heeraa 413
Man Maigal Saakath Dhaevaanaa 415
Than Binasai Dhhan Kaa Ko Keheeai 416
Kehaa S Khael Thabaelaa Ghorrae Kehaa Bhaeree Sehanaaee 417
Chaarae Kunddaa Dtoodteeaa Ko Neemhee Maiddaa 418
Chalae Chalanehaar Vaatt Vattaaeiaa 419
Man Raatho Har Naae Sach Vakhaaniaa 421
Aasaa Aas Karae Sabh Koee 423
Gharai Andhar Sabh Vathh Hai Baahar Kishh Naahee 425
Aapai Aap Pashhaaniaa Saadh Meethaa Bhaaee 426
Dhohaaganee Mehal N Paaeinhee N Jaanan Pir Kaa Suaao || 426
Sach Ratheeaa Sohaaganee Jinaa Gur Kai Sabadh Seegaar 427
Sabadha Hee Bhagath Jaapadhae Jinh Kee Baanee Sachee Hoe 429
Paarabreham Prabh Simareeai Piaarae Dharasan Ko Bal Jaao 431
Ayo Ann(g)ai Sabh Jag Aaeiaa Kaakhai Ghann(g)ai Kaal Bhaeiaa 434
Mundhh Joban Baalarreeeae Maeraa Pir Raleeaalaa Raam 435
Anehadho Anehadh Vaajai Run Jhunakaarae Raam 436
Maeraa Mano Maeraa Man Raathaa Raam Piaarae Raam 437
Thoon Sabhanee Thhaaee Jithhai Ho Jaaee Saachaa Sirajanehaar Jeeo 438
Ham Gharae Saachaa Sohilaa Saachai Sabadh Suhaaeiaa Raam 439
Saajan Maerae Preethamahu Thum Seh Kee Bhagath Karaeho 440
Jhim Jhimae Jhim Jhim Varasai Anmrith Dhhaaraa Raam 442
Har Har Karathaa Dhookh Binaasan Pathith Paavan Har Naam Jeeo 444
Sathajug Sabh Santhokh Sareeraa Pag Chaarae Dhharam Dhhiaan Jeeo 445
Man Naam Japaanaa Har Har Man Bhaanaa Har Bhagath Janaa Man Chaao Jeeo 447
Vaddaa Maeraa Govindh Agam Agochar Aadh Niranjan Nirankaar Jeeo 448
Har Anmrith Bhagath Bhanddaar Hai Gur Sathigur Paasae Raam Raajae 449
Maerae Man Paradhaesee Vae Piaarae Aao Gharae 451
Har Charan Kamal Man Baedhhiaa Kishh Aan N Meethaa Raam Raajae 453
Ban Ban Firathee Khojathee Haaree Bahu Avagaahi 455
Har Har Naam Japanthiaa Kashh N Kehai Jamakaal 457
Outh Vannj Vattaaoorriaa Thai Kiaa Chir Laaeiaa 459
Kamalaa Bhram Bheeth Kamalaa Bhram Bheeth Hae Theekhan Madh Bipareeth Hae Avadhh Akaarathh Jaath 461
Visamaadh Naadh Visamaadh Vaedh 463
Musalamaanaa Sifath Sareeath Parr Parr Karehi Beechaar 465
Parr Parr Gaddee Ladheeahi Parr Parr Bhareeahi Saathh 467
Dhukh Dhaaroo Sukh Rog Bhaeiaa Jaa Sukh Thaam N Hoee 469
Sinmal Rukh Saraaeiraa Ath Dheeragh Ath Much 470
Goo Biraahaman Ko Kar Laavahu Gobar Tharan N Jaaee 471
Naanak Fikai Boliai Than Man Fikaa Hoe 473
Eaeh Kinaehee Aasakee Dhoojai Lagai Jaae 474
Gur Charan Laag Ham Binavathaa Pooshhath Keh Jeeo Paaeiaa 475
Gaj Saadtae Thai Thai Dhhotheeaa Thiharae Paaein Thag 476
Jab Lag Thael Dheevae Mukh Baathee Thab Soojhai Sabh Koee 477
Kaahoo Dheenhae Paatt Pattanbar Kaahoo Palagh Nivaaraa 479
Sarapanee Thae Oopar Nehee Baleeaa 480
Bindh Thae Jin Pindd Keeaa Agan Kundd Rehaaeiaa 481
Pehilee Karoop Kujaath Kulakhanee Saahurai Paeeeai Buree 483
Rahu Rahu Ree Bahureeaa Ghoonghatt Jin Kaadtai 484
Man Maero Gaj Jihabaa Maeree Kaathee 485
Gobindh Gobindh Gobindh Sang Naamadhaeo Man Leenaa 487
Raag Goojree  
Naabh Kamal Thae Brehamaa Oupajae Baedh Parrehi Mukh Kanth Savaar 489
Jug Maahi Naam Dhulanbh Hai Guramukh Paaeiaa Jaae 490
Naa Kaasee Math Oopajai Naa Kaasee Math Jaae 491
Eaeko Naam Nidhhaan Panddith Sun Sikh Sach Soee 492
Guramukh Sakhee Sehaelee Maeree Mo Ko Dhaevahu Dhaan Har Praan Jeevaaeiaa 493
Maaee Baap Puthr Sabh Har Kae Keeeae || 494
Har Dhhan Jaap Har Dhhan Thaap Har Dhhan Bhojan Bhaaeiaa 495
Mathaa Karai Pashham Kai Thaaee Poorab Hee Lai Jaath 496
Jis Maanukh Pehi Karo Baenathee So Apanai Dhukh Bhariaa 497
Dhin Raathee Aaraadhhahu Piaaro Nimakh N Keejai Dteelaa 498
Thoon Dhaathaa Jeeaa Sabhanaa Kaa Basahu Maerae Man Maahee 499
Kar Kirapaa Apanaa Dharas Dheejai Jas Gaavo Nis Ar Bhor 500
Aapanaa Gur Saev Sadh Hee Ramahu Gun Gobindh | 501
Gur Prasaadhee Prabh Dhhiaaeiaa Gee Sankaa Thoott 501
Kavan Kavan Jaachehi Prabh Dhaathae Thaa Kae Anth N Parehi Sumaar 503
Bhagath Praem Aaraadhhithan Sach Piaas Param Hithan 505
Har Bin Jeearaa Rehi N Sakai Jio Baalak Kheer Adhhaaree 506
Raajan Mehi Thoon Raajaa Keheeahi Bhooman Mehi Bhoomaa 507
Eihu Jagath Mamathaa Muaa Jeevan Kee Bidhh Naahi 508
Kabeer Mukath Dhuaaraa Sankurraa Raaee Dhasavai Bhaae 509
Sathigur Sio Chith N Laaeiou Naam N Vasiou Man Aae 510
J Sathigur Saevae Aapanaa This No Poojae Sabh Koe 511
Houmai Mamathaa Mohanee Manamukhaa No Gee Khaae | 513
Vaahu Vaahu Aap Akhaaeidhaa Gur Sabadhee Sach Soe || 514
Vaahu Vaahu Baanee Nirankaar Hai This Jaevadd Avar N Koe | 515
Anthar Gur Aaraadhanaa Jihavaa Jap Gur Naao | 517
rakhae rakhanehaar aap oubaarian || 517
Saajan Thaerae Charan Kee Hoe Rehaa Sadh Dhhoor 518
Lagarree Suthaan Jorranehaarai Jorreeaa | 519
Nadhee Tharandharree Maiddaa Khoj N Khunbhai Manjh Muhabath Thaeree 520
Jaa Ko Bheae Kirapaal Prabh Har Har Saeee Japaath | 521
Kott Bighan This Laagathae Jis No Visarai Naao 522
Aadh Madh Ar Anth Paramaesar Rakhiaa | 523
Anthar Mal Niramal Nehee Keenaa Baahar Bhaekh Oudhaasee | 525
Raag Dev Gandhaaree  
Raag Bihaagraa  
Raag Vadhans  
Guramukh Sach Sanjam Thath Giaan 559
Houmai Naavai Naal Virodhh Hai Dhue N Vasehi Eik Thaae 560
Mai Man Vaddee Aas Harae Kio Kar Har Dharasan Paavaa 561
Ath Oochaa Thaa Kaa Dharabaaraa 562
Thoo Jaanaaeihi Thaa Koee Jaanai 563
Kaaeiaa Koorr Vigaarr Kaahae Naaeeai 565
Manooaa Dheh Dhis Dhhaavadhaa Ouhu Kaisae Har Gun Gaavai 565
Karahu Dhaeiaa Thaeraa Naam Vakhaanaa 566
Aapanae Pir Kai Rang Rathee Mueeeae Sobhaavanthee Naarae 567
Guramukh Sabh Vaapaar Bhalaa Jae Sehajae Keejai Raam 568
Rathan Padhaarathh Vanajeeahi Sathigur Dheeaa Bujhaaee Raam 569
Sachaa Soudhaa Har Naam Hai Sachaa Vaapaaraa Raam 570
Eae Man Maeriaa Aavaa Goun Sansaar Hai Anth Sach Nibaerraa Raam 571
Maerai Man Maerai Man Sathigur Preeth Lagaaee Raam 572
Har Sathigur Har Sathigur Mael Har Sathigur Charan Ham Bhaaeiaa Raam 573
Dhaeh Thaejan Jee Raam Oupaaeeaa Raam 575
Dhaeh Thaejanarree Har Nav Rangeeaa Raam 575
Gur Mil Ladhhaa Jee Raam Piaaraa Raam 576
Dhaeh Andhhaaree Andhh Sunnjee Naam Vihooneeaa 577
Thin Khanneeai Vannjaan Jin Maeraa Har Prabh Ddeethaa Raam 577
Dhhann Sirandhaa Sachaa Paathisaahu Jin Jag Dhhandhhai Laaeiaa 578
Aavahu Milahu Sehaeleeho Sacharraa Naam Leaehaan 579
Sach Sirandhaa Sachaa Jaaneeai Sacharraa Paravadhagaaro 580
Baabaa Aaeiaa Hai Outh Chalanaa Eihu Jag Jhooth Pasaarovaa 581
Suniahu Kanth Mehaeleeho Pir Saevihu Sabadh Veechaar 583
Eihu Sareer Jajaree Hai Eis No Jar Pahuchai Aaeae 584
Sabadh Rathae Vadd Hans Hai Sach Naam Our Dhhaar 585
Sathigur Miliai Bhukh Gee Bhaekhee Bhukh N Jaae 586
Sajan Milae Sajanaa Jin Sathagur Naal Piaar 587
Thrisanaa Dhaadhhee Jal Muee Jal Jal Karae Pukaar 588
Bin Sathigur Saevae Jeea Kae Bandhhanaa Vich Houmai Karam Kamaahi 589
Bhagath Janaa Kano Aap Thuthaa Maeraa Piaaraa Aapae Laeian Jan Laae 590
Bin Sathigur Saevae Jagath Muaa Birathhaa Janam Gavaae 591
Guramukh Saev N Keeneeaa Har Naam N Lago Piaar 592
Manehath Kinai N Paaeiou Sabh Thhakae Karam Kamaae 593
Raag Sorathi  
Man Haalee Kirasaanee Karanee Saram Paanee Than Khaeth 595
Purr Dhharathee Purr Paanee Aasan Chaar Kuntt Choubaaraa 596
Maae Baap Ko Baettaa Neekaa Sasurai Chathur Javaaee || 596
Thoo Prabh Dhaathaa Dhaan Math Pooraa Ham Thhaarae Bhaekhaaree Jeeo 597
Apanaa Ghar Moosath Raakh N Saakehi Kee Par Ghar Johan Laagaa 598
Saevak Saev Karehi Sabh Thaeree Jin Sabadhai Saadh Aaeiaa 599
Dhaasan Dhaas Hovai Thaa Har Paaeae Vichahu Aap Gavaaee 600
So Sikh Sakhaa Bandhhap Hai Bhaaee J Gur Kae Bhaanae Vich Aavai 601
Sathigur Miliai Oulattee Bhee Bhaaee Jeevath Marai Thaa Boojh Paae 602
Bin Sathigur Saevae Bahuthaa Dhukh Laagaa Jug Chaarae Bharamaaee 603
Aapae Anddaj Jaeraj Saethaj Outhabhuj Aapae Khandd Aapae Sabh Loe 604
Aapae Kanddaa Aap Tharaajee Prabh Aapae Thol Tholaaeiaa 605
Aapae Saevaa Laaeidhaa Piaaraa Aapae Bhagath Oumaahaa 606
Achar Charai Thaa Sidhh Hoee Sidhhee Thae Budhh Paaee 607
Kis Ho Jaachee Kis Aaraadhhee Jaa Sabh Ko Keethaa Hosee 608
Puthr Kalathr Lok Grih Banithaa Maaeiaa Sanabandhhaehee 609
Gur Pooraa Bhaettiou Vaddabhaagee Manehi Bhaeiaa Paragaasaa 609
Sukheeeae Ko Paekhai Sabh Sukheeaa Rogee Kai Bhaanai Sabh Rogee 610
Eaek Pithaa Eaekas Kae Ham Baarik Thoo Maeraa Gur Haaee 611
Maath Garabh Mehi Aapan Simaran Dhae Theh Thum Raakhanehaarae 613
Mirathak Ko Paaeiou Than Saasaa Bishhurath Aan Milaaeiaa 614
Prabh Kee Saran Sagal Bhai Laathhae Dhukh Binasae Sukh Paaeiaa 615
Binasai Mohu Maeraa Ar Thaeraa Binasai Apanee Dhhaaree 616
Abinaasee Jeean Ko Dhaathaa Simarath Sabh Mal Khoee 617
Gur Kae Charan Basae Ridh Bheethar Subh Lakhan Prabh Keenae 618
Hamaree Ganath N Ganeeaa Kaaee Apanaa Biradh Pashhaan 619
Bakhasiaa Paarabreham Paramaesar Sagalae Rog Bidhaarae 620
Gur Poorai Kirapaa Dhhaaree 621
Mil Panchahu Nehee Sehasaa Chukaaeiaa || 621
Thaadt Paaee Karathaarae 622
Gur Poorai Charanee Laaeiaa 623
Gur Poorai Keethee Pooree 624
Simar Simar Prabh Bheae Anandhaa Dhukh Kalaes Sabh Naathae 625
Raamadhaas Sarovar Naathae 625
Jith Paarabreham Chith Aaeiaa 625
Thaap Gavaaeiaa Gur Poorae 626
Apanaa Guroo Dhhiaaeae 627
Sathigur Poorae Bhaanaa 628
Har Man Than Vasiaa Soee 629
Naal Naraaein Maerai 630
Sarab Sukhaa Kaa Dhaathaa Sathigur Thaa Kee Saranee Paaeeai || 630
Man Kee Man Hee Maahi Rehee 631
Jo Nar Dhukh Mai Dhukh Nehee Maanai 633
Preetham Jaan Laehu Man Maahee 634
Dhubidhhaa N Parro Har Bin Hor N Poojo Marrai Masaan N Jaaee 634
Aasaa Manasaa Bandhhanee Bhaaee Karam Dhharam Bandhhakaaree 635
Jinhee Sathigur Saeviaa Piaarae Thinh Kae Saathh Tharae 636
Bhagathaa Dhee Sadhaa Thoo Rakhadhaa Har Jeeo Dhhur Thoo Rakhadhaa Aaeiaa 637
Niguniaa No Aapae Bakhas Leae Bhaaee Sathigur Kee Saevaa Laae 638
Sabh Jag Jinehi Oupaaeiaa Bhaaee Karan Kaaran Samarathh 639
Maath Garabh Dhukh Saagaro Piaarae Theh Apanaa Naam Japaaeiaa 640
Paath Parriou Ar Baedh Beechaariou Nival Bhuangam Saadhhae 641
Maaeiaa Mamathaa Mohanee Jin Vin Dhanthaa Jag Khaaeiaa 643
Sathigur Kee Saevaa Safal Hai Jae Ko Karae Chith Laae 644
Vin Naavai Sabh Bharamadhae Nith Jag Thottaa Saisaar 645
Sathigur Thae Jo Muh Firae Sae Badhhae Dhukh Sehaahi || 645
Anthar Giaan N Aaeiou Jith Kishh Sojhee Paae 646
Saekhaa Chouchakiaa Chouvaaeiaa Eaehu Man Eikath Ghar Aan || 646
Hasathee Sir Jio Ankas Hai Aharan Jio Sir Dhaee 647
Parathhaae Saakhee Mehaa Purakh Boladhae Saajhee Sagal Jehaanai || 647
Naanak Naavahu Ghuthhiaa Halath Palath Sabh Jaae || 648
Breham Bindhai This Dhaa Brehamath Rehai Eaek Sabadh Liv Laae 649
Parranaa Gurranaa Sansaar Kee Kaar Hai Andhar Thrisanaa Vikaar || 650
Gur Saevaa Thae Sukh Oopajai Fir Dhukh N Lagai Aae 651
Anthar Agiaan Bhee Math Madhhim Sathigur Kee Paratheeth Naahee 652
Eae Man Har Jee Dhhiaae Thoo Eik Man Eik Chith Bhaae 653
Jab Jareeai Thab Hoe Bhasam Than Rehai Kiram Dhal Khaaee 654
Kiaa Parreeai Kiaa Guneeai 655
Bahu Parapanch Kar Par Dhhan Liaavai 656
Santhahu Man Pavanai Sukh Baniaa 656
Jab Ham Hothae Thab Thoo Naahee Ab Thoohee Mai Naahee 657
Jo Ham Baandhhae Moh Faas Ham Praem Badhhan Thum Baadhhae 658
Nainahu Neer Behai Than Kheenaa Bheae Kaes Dhudhh Vaanee 659
Raag Dhanasri  
Jeeo Ddarath Hai Aapanaa Kai Sio Karee Pukaar 660
Jeeo Thapath Hai Baaro Baar 661
Chor Salaahae Cheeth N Bheejai 662
Eihu Dhhan Akhutt N Nikhuttai N Jaae 663
Sadhaa Dhhan Anthar Naam Samaalae 664
Jag Mailaa Mailo Hoe Jaae 664
Kaachaa Dhhan Sanchehi Moorakh Gaavaar 665
Ham Bheekhak Bhaekhaaree Thaerae Thoo Nij Path Hai Dhaathaa 666
Jo Har Saevehi Santh Bhagath Thin Kae Sabh Paap Nivaaree || 666
Ham Andhhulae Andhh Bikhai Bikh Raathae Kio Chaaleh Gur Chaalee 667
Har Har Boondh Bheae Har Suaamee Ham Chaathrik Bilal Bilalaathee 668
Eishhaa Poorak Sarab Sukhadhaathaa Har Jaa Kai Vas Hai Kaamadhhaenaa 669
Maerae Saahaa Mai Har Dharasan Sukh Hoe 670
Jis Kaa Than Man Dhhan Sabh This Kaa Soee Sugharr Sujaanee 671
Jin Keenae Vas Apunai Thrai Gun Bhavan Chathur Sansaaraa 673
Paanee Pakhaa Peeso Santh Aagai Gun Govindh Jas Gaaee || 673
Thum Dhaathae Thaakur Prathipaalak Naaeik Khasam Hamaarae 673
Har Har Leenae Santh Oubaar 674
Dheen Dharadh Nivaar Thaakur Raakhai Jan Kee Aap 675
Maeraa Laago Raam Sio Haeth || 675
Shhodd Jaahi Sae Karehi Paraal 676
Firath Firath Bhaettae Jan Saadhhoo Poorai Gur Samajhaaeiaa 676
Jeh Jeh Paekho Theh Hajoor Dhoor Kathahu N Jaaee 677
Jin Thum Bhaejae Thinehi Bulaaeae Sukh Sehaj Saethee Ghar Aao 678
Jaa Ko Har Rang Laago Eis Jug Mehi So Keheeath Hai Sooraa 679
jathan karai maanukh ddehakaavai ouhu antharajaamee jaanai || 680
Chathur Dhisaa Keeno Bal Apanaa Sir Oopar Kar Dhhaariou 681
Maango Raam Thae Sabh Thhok 682
Jis Ko Bisarai Praanapath Dhaathaa Soee Ganahu Abhaagaa || 682
Bandhanaa Har Bandhanaa Gun Gaavahu Gopaal Raae Rehaao 683
Gur Kae Charan Jeea Kaa Nisathaaraa 684
Thripath Bhee Sach Bhojan Khaaeiaa || 684
Gur Saagar Rathanee Bharapoorae 685
Sehaj Milai Miliaa Paravaan 686
Theerathh Naavan Jaao Theerathh Naam Hai 687
Jeevaa Thaerai Naae Man Aanandh Hai Jeeo || 688
Pir Sang Mootharreeeae Khabar N Paaeeaa Jeeo 689
Har Jeeo Kirapaa Karae Thaa Naam Dhhiaaeeai Jeeo 690
Dhin Thae Pehar Pehar Thae Ghareeaaan Aav Ghattai Than Shheejai 691
Jo Jan Bhaao Bhagath Kashh Jaanai Thaa Ko Acharaj Kaaho 692
Geharee Kar Kai Neev Khudhaaee Oopar Manddap Shhaaeae 692
Pehil Pureeeae Punddarak Vanaa 693
Ham Sar Dheen Dhaeiaal N Thum Sar Ab Patheeaar Kiaa Keejai 694
Gopaal Thaeraa Aarathaa 695
Raag Jaitsiri  
Raag Todee  
Raag Bairaaree  
Raag Tilang  
Raag Suhi  
Jap Thap Kaa Bandhh Baerrulaa Jith Langhehi Vehaelaa 729
Bhaanddaa Hashhaa Soe Jo This Bhaavasee 730
Har Naamaa Har Rann(g) Hai Har Rann(g) Majeethai Rann(g) 731
Har Kirapaa Karae Man Har Rang Laaeae 732
Jithhai Har Aaraadhheeai Thithhai Har Mith Sehaaee 733
Jis No Har Suprasann Hoe So Har Gunaa Ravai So Bhagath So Paravaan 734
Jin Kai Anthar Vasiaa Maeraa Har Har Thin Kae Sabh Rog Gavaaeae 735
Keethaa Karanaa Sarab Rajaaee Kishh Keechai Jae Kar Sakeeai 736
Dhhan Sohaagan Jo Prabhoo Pashhaanai 737
Oumakiou Heeo Milan Prabh Thaaee 737
Kiaa Gun Thaerae Saar Samhaalee Mohi Niragun Kae Dhaathaarae 738
Sookh Mehal Jaa Kae Ooch Dhuaarae 739
Rehan N Paavehi Sur Nar Dhaevaa 740
Dharasan Dhaekh Jeevaa Gur Thaeraa 741
Baikunth Nagar Jehaa Santh Vaasaa 742
Behathee Jaath Kadhae Dhrisatt N Dhhaarath 743
Gobindhaa Gun Gaao Dhaeiaalaa 744
Jin Mohae Brehamandd Khandd Thaahoo Mehi Paao 745
Preeth Preeth Gureeaa Mohan Laalanaa 746
Tho Mai Aaeiaa Saranee Aaeiaa || 746
Karam Dhharam Paakhandd Jo Dheesehi Thin Jam Jaagaathee Loottai 747
Jo Kishh Karai Soee Prabh Maanehi Oue Raam Naam Rang Raathae 748
Jis Kae Sir Oopar Thoon Suaamee So Dhukh Kaisaa Paavai 749
Sagal Thiaag Gur Saranee Aaeiaa Raakhahu Raakhanehaarae 750
Maanas Janam Dhulanbh Guramukh Paaeiaa 751
Manahu N Naam Visaar Ahinis Dhhiaaeeai 752
Naamai Hee Thae Sabh Kishh Hoaa Bin Sathigur Naam N Jaapai 753
Kaaeiaa Kaaman Ath Suaaliho Pir Vasai Jis Naalae 754
Dhuneeaa N Saalaahi Jo Mar Vannjasee 755
Koee Aan Milaavai Maeraa Preetham Piaaraa Ho This Pehi Aap Vaechaaee 757
Ourajh Rehiou Bikhiaa Kai Sangaa 759
Mithhan Moh Agan Sok Saagar 760
Simrith Baedh Puraan Pukaaran Pothheeaa 761
Bhar Joban Mai Math Paeeearrai Ghar Paahunee Bal Raam Jeeo 763
Aavahu Sajanaa Ho Dhaekhaa Dharasan Thaeraa Raam 764
Jin Keeaa Thin Dhaekhiaa Jag Dhhandhharrai Laaeiaa 765
Maeraa Man Raathaa Gun Ravai Man Bhaavai Soee 766
Sukh Sohilarraa Har Dhhiaavahu 767
Bhagath Janaa Kee Har Jeeo Raakhai Jug Jug Rakhadhaa Aaeiaa Raam 768
Jug Chaarae Dhhan Jae Bhavai Bin Sathigur Sohaag N Hoee Raam 769
Jae Lorrehi Var Baalarreeeae Thaa Gur Charanee Chith Laaeae Raam 771
Sathigur Purakh Milaae Avagan Vikanaa Gun Ravaa Bal Raam Jeeo || 773
Har Pehilarree Laav Paravirathee Karam Dhrirraaeiaa Bal Raam Jeeo 773
Guramukh Har Gun Gaaeae 774
Aaveho Santh Janahu Gun Gaaveh Govindh Kaerae Raam 775
Gur Santh Jano Piaaraa Mai Miliaa Maeree Thrisanaa Bujh Geeaasae 776
Sun Baavarae Thoo Kaaeae Dhaekh Bhulaanaa 777
Har Charan Kamal Kee Ttaek Sathigur Dhithee Thus Kai Bal Raam Jeeo 777
Gobindh Gun Gaavan Laagae 778
Thoo Thaakuro Bairaagaro Mai Jaehee Ghan Chaeree Raam 779
Saajan Purakh Sathigur Maeraa Pooraa This Bin Avar N Jaanaa Raam 780
Har Japae Har Mandhar Saajiaa Santh Bhagath Gun Gaavehi Raam 781
Abichal Nagar Gobindh Guroo Kaa Naam Japath Sukh Paaeiaa Raam 783
Santhaa Kae Kaaraj Aap Khaloeiaa Har Kanm Karaavan Aaeiaa Raam 783
Soohab Thaa Sohaaganee Jaa Mann Laihi Sach Naao 785
Soohai Vaes Kaaman Kulakhanee Jo Prabh Shhodd Par Purakh Dhharae Piaar 786
Jinee Chalan Jaaniaa Sae Kio Karehi Vithhaar 787
Dhue Dheevae Choudheh Hattanaalae 789
Choraa Jaaraa Randdeeaa Kuttaneeaa Dheebaan 790
Sathigur Bheekhiaa Dhaehi Mai Thoon Sanmrathh Dhaathaar || 790
Kis Hee Koee Koe Mannj Nimaanee Eik Thoo 791
Jo Dhin Aavehi So Dhin Jaahee 793
Thap Thap Luhi Luhi Haathh Maroro 794
Raag Bilaaval  
Aapae Sabadh Aapae Neesaan 795
Pooraa Thhaatt Banaaeiaa Poorai Vaekhahu Eaek Samaanaa 797
Oudham Math Prabh Antharajaamee Jio Praerae Thio Karanaa 798
Aavahu Santh Milahu Maerae Bhaaee Mil Har Har Kathhaa Karahu 799
Anadh Mool Dhhiaaeiou Purakhotham Anadhin Anadh Anandhae 800
Sarab Kaliaan Keeeae Guradhaev 801
Sukh Nidhhaan Preetham Prabh Maerae 802
Bhoolae Maarag Jinehi Bathaaeiaa 803
Maath Pithaa Suth Saathh N Maaeiaa 804
Maath Pithaa Suth Bandhhap Bhaaee 805
Sehaj Samaadhh Anandh Sookh Poorae Gur Dheen 807
Pingul Parabath Paar Parae Khal Chathur Bakeethaa 809
Paanee Pakhaa Pees Dhaas Kai Thab Hohi Nihaal 811
Maattee Thae Jin Saajiaa Kar Dhuralabh Dhaeh 812
Eihu Saagar Soee Tharai Jo Har Gun Gaaeae 813
Bandhhan Kaattae Aap Prabh Hoaa Kirapaal 814
Oudham Karath Aanadh Bhaeiaa Simarath Sukh Saar 815
Bandhhan Kaattai So Prabhoo Jaa Kai Kal Haathh || 815
Simar Simar Pooran Prabhoo Kaaraj Bheae Raas 816
Man Than Prabh Aaraadhheeai Mil Saadhh Samaagai 817
Apanae Baalak Aap Rakhian Paarabreham Guradhaev 819
Santhan Kai Suneeath Prabh Kee Baath 820
Bin Har Kaam N Aavath Hae 821
Kiaa Ham Jeea Janth Baechaarae Baran N Saakeh Eaek Romaaee 822
Gur Poorai Maeree Raakh Lee 823
Man Than Anthar Prabh Aahee 824
Dhovai Thhaav Rakhae Gur Soorae 825
Dharasan Dhaekhath Dhokh Nasae 826
Mai Naahee Prabh Sabh Kishh Thaeraa 827
Thumh Samarathhaa Kaaran Karan 828
Jeevo Naam Sunee 829
Mohan Needh N Aavai Haavai Haar Kajar Basathr Abharan Keenae 830
Nikatt Vasai Dhaekhai Sabh Soee 831
Jag Kooaa Mukh Chunch Giaan 832
Har Har Naam Seethal Jal Dhhiaavahu Har Chandhan Vaas Sugandhh Gandhheeaa 833
Guramukh Agam Agochar Dhhiaaeiaa Ho Bal Bal Sathigur Sath Purakheeaa 834
Anthar Piaas Outhee Prabh Kaeree Sun Gur Bachan Man Theer Lageeaa 835
Mai Man Than Praem Agam Thaakur Kaa Khin Khin Saradhhaa Man Bahuth Outheeaa || 836
Prabh Janam Maran Nivaar 837
Eaekam Eaekankaar Niraalaa | 839
Aadhith Vaar Aadh Purakh Hai Soee 841
Mai Man Chaao Ghanaa Saach Vigaasee Raam 843
Maeraa Har Prabh Saejai Aaeiaa Man Sukh Samaanaa Raam 844
Mangal Saaj Bhaeiaa Prabh Apanaa Gaaeiaa Raam 845
Bhaag Sulakhanaa Har Kanth Hamaaraa Raam 846
Sakhee Aao Sakhee Vas Aao Sakhee Asee Pir Kaa Mangal Gaaveh 847
Sundhar Saanth Dhaeiaal Prabh Sarab Sukhaa Nidhh Peeo 847
Sukh Saagar Prabh Paaeeai Jab Hovai Bhaago Raam 848
Har Outham Har Prabh Gaaviaa Kar Naadh Bilaaval Raag 849
Breham Bindhehi Thae Braahamanaa Jae Chalehi Sathigur Bhaae 849
Breham Bindhehi Thae Braahamanaa Jae Chalehi Sathigur Bhaae 850
Andhar Kapatt Sadhaa Dhukh Hai Manamukh Dhhiaan N Laagai 851
Jagath Jalandhaa Rakh Lai Aapanee Kirapaa Dhhaar 853
Koee Vaahae Ko Lunai Ko Paaeae Khalihaan 854
Grihu Thaj Ban Khandd Jaaeeai Chun Khaaeeai Kandhaa 855
Dharamaadhae Thaadtae Dharabaar 856
Safal Janam Mo Ko Gur Keenaa 857
Jih Kul Saadhh Baisana Hoe 858
Raag Gond  
Raag Raamkali  
Sun Maashhindhraa Naanak Bolai 877
Ham Ddolath Baerree Paap Bharee Hai Pavan Lagai Math Jaaee 878
Shhaadhan Bhojan Maagath Bhaagai 879
Sathajug Sach Kehai Sabh Koee 880
Jae Vadd Bhaag Hovehi Vadd Maerae Jan Miladhiaa Dtil N Laaeeai 881
Sathagur Dhaeiaa Karahu Har Maelahu Maerae Preetham Praan Har Raaeiaa 882
Thrai Gun Rehath Rehai Niraaree Saadhhik Sidhh N Jaanai 883
Kar Kar Thaal Pakhaavaj Nainahu Maathhai Vajehi Rabaabaa 884
Jap Gobindh Gopaal Laal 885
Thaagaa Kar Kai Laaee Thhigalee 886
Mukh Thae Parrathaa Tteekaa Sehith 887
Kott Bighan Nehee Aavehi Naer 888
Sinchehi Dharab Dhaehi Dhukh Log 889
Gahu Kar Pakaree N Aaee Haathh 891
Rathan Javaehar Naam 893
Dhulabh Dhaeh Savaar 895
sagal siaanap shhaadd || 895
Dharasan Ko Jaaeeai Kurabaan 897
Raajaa Raam Kee Saranaae 899
Eaneedhhan Thae Baisanthar Bhaagai 900
Rae Man Outt Laehu Har Naamaa 901
Jag Parabodhhehi Marree Badhhaavehi 903
Saahaa Ganehi N Karehi Beechaar 904
Anthar Outhabhuj Avar N Koee 905
Aouhath Hasath Marree Ghar Shhaaeiaa Dhharan Gagan Kal Dhhaaree 907
Saramai Dheeaa Mundhraa Kannee Paae Jogee Khinthhaa Kar Thoo Dhaeiaa 908
Bhagath Khajaanaa Guramukh Jaathaa Sathigur Boojh Bujhaaee 909
Naam Khajaanaa Gur Thae Paaeiaa Thripath Rehae Aaghaaee 911
Eis Paanee Thae Jin Thoo Ghariaa 913
Kaahoo Bihaavai Rang Ras Roop 914
Dharasan Bhaettath Paap Sabh Naasehi Har Sio Dhaee Milaaee 915
Har Har Dhhiaae Manaa Khin N Visaareeai 925
Ran Jhunjhanarraa Gaao Sakhee Har Eaek Dhhiaavahu 927
Eihu Than Sabho Rath Hai Rath Bin Thann N Hoe 949
Sathee Paap Kar Sath Kamaahi 951