. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਸਦਾ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਸਿਰਿ ਬਾਦਿਸਾਹਾ ॥

The spiritual wisdom of the True Guru is a steady light within the heart. The Lord's decree is over the heads of even kings.

सतिगुर गिआनु सदा घटि चानणु अमरु सिरि बादिसाहा ॥


ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥

Night and day, the Lord's devotees worship Him; night and day, they gather in the true profit of the Lord's Name.

अनदिनु भगति करहि दिनु राती राम नामु सचु लाहा ॥


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥

O Nanak, through the Lord's Name, one is emancipated; attuned to the Shabad, he finds the Lord. ||4||2||

नानक राम नामि निसतारा सबदि रते हरि पाहा ॥४॥२॥