. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

By Guru's Grace, they become pure, eradicating self-conceit from within.

गुर किरपा ते निरमलु होआ जिनि विचहु आपु गवाइआ ॥


ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥

Night and day, they continually sing the Glorious Praises of the True Lord; they are adorned with the Word of the Guru's Shabad. ||1||

अनदिनु गुण गावहि नित साचे गुर कै सबदि सुहाइआ ॥१॥


ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ॥

All of Your servants, who relish the Word of Your Shabad, serve You.

सेवक सेव करहि सभि तेरी जिन सबदै सादु आइआ ॥