. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਹਿ ਲਾਗਾ ਦੂਖਿ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ॥

The Naam, the Name of the Lord, seems so sweet to my mind; it has destroyed the dwelling of pain.

नामु मीठा मनहि लागा दूखि डेरा ढाहिआ ॥


ਸੂਖੁ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਾਮਿ ਤੈ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥

Peace came to dwell in my mind, when You gave the Order.

सूखु मन महि आइ वसिआ जामि तै फुरमाइआ ॥


ਨਦਰਿ ਤੁਧੁ ਅਰਦਾਸਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

It is Yours to bestow Your Grace, and it is mine to speak this prayer; You created Yourself.

नदरि तुधु अरदासि मेरी जिंनि आपु उपाइआ ॥


ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥੨॥

When I have spoken, I spoke as You made me speak. ||2||

ता मै कहिआ कहणु जा तुझै कहाइआ ॥२॥


ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥

When I have spoken, I spoke as You made me speak.

ता मै कहिआ कहणु जा तुझै कहाइआ ॥


ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥

The Ambrosial Name of the Lord is pleasing to my mind.

अम्रितु हरि का नामु मेरै मनि भाइआ ॥