. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਜ ਕਰਉ ਬ੍ਯ੍ਯਾਪਾਰੁ ॥

I am the merchant of the Lord; I deal in spiritual wisdom.

हउ बनजारो राम को सहज करउ ब्यापारु ॥


ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖੁ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰਿ ॥੨॥

I have loaded the Wealth of the Lord's Name; the world has loaded poison. ||2||

मै राम नाम धनु लादिआ बिखु लादी संसारि ॥२॥