. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

How can happiness be found, O my Siblings of Destiny?

किन बिधि कुसलु होत मेरे भाई ॥


ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

How can the Lord, our Help and Support, be found? ||1||Pause||

किउ पाईऐ हरि राम सहाई ॥१॥ रहाउ ॥