. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥

I am a sacrifice to those who meet with the True Guru.

जिन कउ सतिगुरु भेटिआ तिना विटहु बलि जाउ ॥


ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾਂ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥੬॥

I shall continue to associate with them; devoted to Truth, I am absorbed in Truth. ||6||

तिन की संगति मिलि रहां सचे सचि समाउ ॥६॥