. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਅਨਦਿਨੁ ਸੁਤੀ ॥

The young bride is fast asleep in her parents' home, night and day.

पेईअड़ै धन अनदिनु सुती ॥


ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰੀ ਅਵਗਣਿ ਮੁਤੀ ॥

She has forgotten her Husband Lord; because of her faults and demerits, she is abandoned.

कंति विसारी अवगणि मुती ॥


ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲਲਾਦੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥

She wanders around continually, crying out, night and day. Without her Husband Lord, she cannot get any sleep. ||4||

अनदिनु सदा फिरै बिललादी बिनु पिर नीद न पावणिआ ॥४॥