. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕਰਿਆ ॥

He transformed you from impure to pure;

अपवित्र पवित्रु जिनि तू करिआ ॥


ਸਗਲ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਤੂ ਸਿਰਿ ਧਰਿਆ ॥

He installed you above the heads of all creatures;

सगल जोनि महि तू सिरि धरिआ ॥


ਅਬ ਤੂ ਸੀਝੁ ਭਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥

Now, you may fulfill your destiny or not;

अब तू सीझु भावै नही सीझै ॥


ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਜੈ ॥੬॥

Your affairs shall be resolved, O mind, meditating on God. ||6||

कारजु सवरै मन प्रभु धिआईजै ॥६॥