. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮ੍ਹਾਰਿ ਜਨਾ ॥

Contemplate your Savior Lord.

राखनहारु सम्हारि जना ॥


ਸਗਲੇ ਛੋਡਿ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Give up all others thoughts, O mind. ||1||Pause||

सगले छोडि बीचार मना ॥१॥ रहाउ ॥