. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Raamkalee, Fifth Mehl:

रामकली महला ५ ॥


ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਜਿਨਿ ਤੂ ਘਰਿਆ ॥

He created you out of this water.

इसु पानी ते जिनि तू घरिआ ॥


ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੇ ਦੇਹੁਰਾ ਕਰਿਆ ॥

From clay, He fashioned your body.

माटी का ले देहुरा करिआ ॥


ਉਕਤਿ ਜੋਤਿ ਲੈ ਸੁਰਤਿ ਪਰੀਖਿਆ ॥

He blessed you with the light of reason and clear consciousness.

उकति जोति लै सुरति परीखिआ ॥


ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਜਿਨਿ ਤੂ ਰਾਖਿਆ ॥੧॥

In your mother's womb, He preserved you. ||1||

मात गरभ महि जिनि तू राखिआ ॥१॥