. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਸ੍ਰੀਧਰ ਮੋਹਿਅੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਸੂਤੀ ਰਾਮ ॥

She who is fascinated by the Supreme Lord, sleeps with her Husband Lord.

स्रीधर मोहिअड़ी पिर संगि सूती राम ॥


ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ਸਾਚਿ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ ॥

She walks in harmony with the Guru's Will, attuned to the Lord.

गुर कै भाइ चलो साचि संगूती राम ॥


ਧਨ ਸਾਚਿ ਸੰਗੂਤੀ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸੂਤੀ ਸੰਗਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥

The soul-bride is attuned to the Truth, and sleeps with the Lord, along with her companions and sister soul-brides.

धन साचि संगूती हरि संगि सूती संगि सखी सहेलीआ ॥


ਇਕ ਭਾਇ ਇਕ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਮੇਲੀਆ ॥

Loving the One Lord, with one-pointed mind, the Naam dwells within; I am united with the True Guru.

इक भाइ इक मनि नामु वसिआ सतिगुरू हम मेलीआ ॥


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਘੜੀ ਨ ਚਸਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਿਰੰਜਨੋ ॥

Day and night, with each and every breath, I do not forget the Immaculate Lord, for a moment, even for an instant.

दिनु रैणि घड़ी न चसा विसरै सासि सासि निरंजनो ॥


ਸਬਦਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਦੀਪਕੁ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨੋ ॥੩॥

So light the lamp of the Shabad, O Nanak, and burn away your fear. ||3||

सबदि जोति जगाइ दीपकु नानका भउ भंजनो ॥३॥