. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਮੁੰਧ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਲਿ ਆਈ ਰਾਮ ॥

The young, innocent soul-bride has come to the pasture lands of the world.

मुंध नवेलड़ीआ गोइलि आई राम ॥


ਮਟੁਕੀ ਡਾਰਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥

Laying aside her pitcher of worldly concern, she lovingly attunes herself to her Lord.

मटुकी डारि धरी हरि लिव लाई राम ॥


ਲਿਵ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੀ ਗੋਇਲਿ ਸਹਜਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥

She remains lovingly absorbed in the pasture of the Lord, automatically embellished with the Word of the Shabad.

लिव लाइ हरि सिउ रही गोइलि सहजि सबदि सीगारीआ ॥


ਕਰ ਜੋੜਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਮਿਲਹੁ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੀਆ ॥

With her palms pressed together, she prays to the Guru, to unite her with her True Beloved Lord.

कर जोड़ि गुर पहि करि बिनंती मिलहु साचि पिआरीआ ॥


ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿਆ ॥

Seeing His bride's loving devotion, the Beloved Lord eradicates unfulfilled sexual desire and unresolved anger.

धन भाइ भगती देखि प्रीतम काम क्रोधु निवारिआ ॥


ਨਾਨਕ ਮੁੰਧ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰਿ ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥੧॥

O Nanak, the young, innocent bride is so beautiful; seeing her Husband Lord, she is comforted. ||1||

नानक मुंध नवेल सुंदरि देखि पिरु साधारिआ ॥१॥