. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ ॥

In the first watch of the night O my merchant friend you were cast into the womb, by the Lord's Command.

पहिलै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा हुकमि पइआ गरभासि ॥


ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਰਿ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥

Upside-down, within the womb, you performed penance, O my merchant friend, and you prayed to your Lord and Master.

उरध तपु अंतरि करे वणजारिआ मित्रा खसम सेती अरदासि ॥


ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਧਿਆਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥

You uttered prayers to your Lord and Master, while upside-down, and you meditated on Him with deep love and affection.

खसम सेती अरदासि वखाणै उरध धिआनि लिव लागा ॥


ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਲਿ ਭੀਤਰਿ ਬਾਹੁੜਿ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥

You came into this Dark Age of Kali Yuga naked, and you shall depart again naked.

ना मरजादु आइआ कलि भीतरि बाहुड़ि जासी नागा ॥


ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕਿ ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸਿ ॥

As God's Pen has written on your forehead, so it shall be with your soul.

जैसी कलम वुड़ी है मसतकि तैसी जीअड़े पासि ॥


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ ॥੧॥

Says Nanak, in the first watch of the night, by the Hukam of the Lord's Command, you enter into the womb. ||1||

कहु नानक प्राणी पहिलै पहरै हुकमि पइआ गरभासि ॥१॥