. Shabad : Bhairo Mehalaa 3 || -ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਤੂੰ ਆਪਿ ਨਿਰਮਲੁ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

This shabad is on Ang 1155 of Guru Granth Sahib.

 

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Bhairo Mehalaa 3 ||

Bhairao, Third Mehl:

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੫੫


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝਾਈ ॥

Gur Saevaa Thae Anmrith Fal Paaeiaa Houmai Thrisan Bujhaaee ||

Serving the Guru, I obtain the Ambrosial Fruit; my egotism and desire have been quenched.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੪
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹ੍ਰਿਦੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥

Har Kaa Naam Hridhai Man Vasiaa Manasaa Manehi Samaaee ||1||

The Name of the Lord dwells within my heart and mind, and the desires of my mind are quieted. ||1||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੫
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ॥

Har Jeeo Kirapaa Karahu Maerae Piaarae ||

O Dear Lord, my Beloved, please bless me with Your Mercy.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੬
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਦੀਨ ਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Anadhin Har Gun Dheen Jan Maangai Gur Kai Sabadh Oudhhaarae ||1|| Rehaao ||

Night and day, Your humble servant begs for Your Glorious Praises; through the Word of the Guru's Shabad, he is saved. ||1||Pause||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੬
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਰਤੀ ਅੰਚ ਦੂਖ ਨ ਲਾਈ ॥

Santh Janaa Ko Jam Johi N Saakai Rathee Anch Dhookh N Laaee ||

The Messenger of Death cannot even touch the humble Saints; it does not cause them even an iota of suffering or pain.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੭
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰਹਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

Aap Tharehi Sagalae Kul Thaarehi Jo Thaeree Saranaaee ||2||

Those who enter Your Sanctuary, Lord, save themselves, and save all their ancestors as well. ||2||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੭
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਹਿ ਤੂ ਆਪੇ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥

Bhagathaa Kee Paij Rakhehi Thoo Aapae Eaeh Thaeree Vaddiaaee ||

You Yourself save the honor of Your devotees; this is Your Glory, O Lord.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੮
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟਹਿ ਦੁਬਿਧਾ ਰਤੀ ਨ ਰਾਈ ॥੩॥

Janam Janam Kae Kilavikh Dhukh Kaattehi Dhubidhhaa Rathee N Raaee ||3||

You cleanse them of the sins and the pains of countless incarnations; You love them without even an iota of duality. ||3||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੮
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਕਿਛੁ ਬੂਝਹਿ ਨਾਹੀ ਤੂ ਆਪੇ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥

Ham Moorr Mugadhh Kishh Boojhehi Naahee Thoo Aapae Dhaehi Bujhaaee ||

I am foolish and ignorant, and understand nothing. You Yourself bless me with understanding.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੯
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੪॥

Jo Thudhh Bhaavai Soee Karasee Avar N Karanaa Jaaee ||4||

You do whatever You please; nothing else can be done at all. ||4||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੯
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਤੁਧੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਭੂੰਡੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥

Jagath Oupaae Thudhh Dhhandhhai Laaeiaa Bhoonddee Kaar Kamaaee ||

Creating the world, You have linked all to their tasks - even the evil deeds which men do.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਸਬਦੈ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥

Janam Padhaarathh Jooai Haariaa Sabadhai Surath N Paaee ||5||

They lose this precious human life in the gamble, and do not understand the Word of the Shabad. ||5||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖਿ ਮਰਹਿ ਤਿਨ ਕਿਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਦੁਰਮਤਿ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰਾ ॥

Manamukh Marehi Thin Kishhoo N Soojhai Dhuramath Agiaan Andhhaaraa ||

The self-willed manmukhs die, understanding nothing; they are enveloped by the darkness of evil-mindedness and ignorance.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਨ ਪਾਵਹਿ ਕਬ ਹੀ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਰਿ ਭਾਰਾ ॥੬॥

Bhavajal Paar N Paavehi Kab Hee Ddoob Mueae Bin Gur Sir Bhaaraa ||6||

They do not cross over the terrible world-ocean; without the Guru, they drown and die. ||6||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥

Saachai Sabadh Rathae Jan Saachae Har Prabh Aap Milaaeae ||

True are those humble beings who are imbued with the True Shabad; the Lord God unites them with Himself.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤੀ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੭॥

Gur Kee Baanee Sabadh Pashhaathee Saach Rehae Liv Laaeae ||7||

Through the Word of the Guru's Bani, they come to understand the Shabad. They remain lovingly focused on the True Lord. ||7||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਤੂੰ ਆਪਿ ਨਿਰਮਲੁ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

Thoon Aap Niramal Thaerae Jan Hai Niramal Gur Kai Sabadh Veechaarae ||

You Yourself are Immaculate and Pure, and pure are Your humble servants who contemplate the Word of the Guru's Shabad.

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥੮॥੨॥੩॥

Naanak Thin Kai Sadh Balihaarai Raam Naam Our Dhhaarae ||8||2||3||

Nanak is forever a sacrifice to those, who enshrine the Lord's Name within their hearts. ||8||2||3||

ਭੈਰਉ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੫੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Bhaira-o Guru Amar Das