. Shabad : Sreeraag Baanee Bhagath Baenee Jeeo Kee || -ਸ੍ਰੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥

This shabad is on Ang 93 of Guru Granth Sahib.

 

ਸ੍ਰੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ ॥

Sreeraag Baanee Bhagath Baenee Jeeo Kee ||

Sree Raag, The Word Of Devotee Baynee Jee:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩


ਪਹਰਿਆ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ ॥

Pehariaa Kai Ghar Gaavanaa ||

To Be Sung To The Tune Of ""Pehray"":

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩
Sri Raag Bhagat Beni


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩


ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥

Rae Nar Garabh Kunddal Jab Aashhath Ouradhh Dhhiaan Liv Laagaa ||

O man, when you were coiled in the cradle of the womb, upside-down, you were absorbed in meditation.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Bhagat Beni


ਮਿਰਤਕ ਪਿੰਡਿ ਪਦ ਮਦ ਨਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਏਕੁ ਅਗਿਆਨ ਸੁ ਨਾਗਾ ॥

Mirathak Pindd Padh Madh Naa Ahinis Eaek Agiaan S Naagaa ||

You took no pride in your perishable body; night and day were all the same to you-you lived unknowing, in the silence of the void.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Bhagat Beni


ਤੇ ਦਿਨ ਸੰਮਲੁ ਕਸਟ ਮਹਾ ਦੁਖ ਅਬ ਚਿਤੁ ਅਧਿਕ ਪਸਾਰਿਆ ॥

Thae Dhin Sanmal Kasatt Mehaa Dhukh Ab Chith Adhhik Pasaariaa ||

Remember the terrible pain and suffering of those days, now that you have spread out the net of your consciousness far and wide.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Bhagat Beni


ਗਰਭ ਛੋਡਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਆਇਆ ਤਉ ਨਰਹਰਿ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥੧॥

Garabh Shhodd Mrith Manddal Aaeiaa Tho Narehar Manahu Bisaariaa ||1||

Leaving the womb, you entered this mortal world; you have forgotten the Lord from your mind. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Bhagat Beni


ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਵਹਿਗਾ ਮੂੜਿਆ ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਭ੍ਰਮਿ ਲਾਗਾ ॥

Fir Pashhuthaavehigaa Moorriaa Thoon Kavan Kumath Bhram Laagaa ||

Later, you will regret and repent-you fool! Why are you engrossed in evil-mindedness and skepticism?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Bhagat Beni


ਚੇਤਿ ਰਾਮੁ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿਗਾ ਜਨੁ ਬਿਚਰੈ ਅਨਰਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Chaeth Raam Naahee Jam Pur Jaahigaa Jan Bicharai Anaraadhhaa ||1|| Rehaao ||

Think of the Lord, or else you shall be led to the City of Death. Why are you wandering around, out of control? ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Bhagat Beni


ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪੈ ॥

Baal Binodh Chindh Ras Laagaa Khin Khin Mohi Biaapai ||

You play like a child, craving sweets; moment by moment, you become more entangled in emotional attachment.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Bhagat Beni


ਰਸੁ ਮਿਸੁ ਮੇਧੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਚਾਖੀ ਤਉ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ ॥

Ras Mis Maedhh Anmrith Bikh Chaakhee Tho Panch Pragatt Santhaapai ||

Tasting good and bad, you eat nectar and then poison, and then the five passions appear and torture you.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Bhagat Beni


ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਛੋਡਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਅਰਾਧਿਆ ॥

Jap Thap Sanjam Shhodd Sukirath Math Raam Naam N Araadhhiaa ||

Abandoning meditation, penance and self-restraint, and the wisdom of good actions, you do not worship and adore the Lord's Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Bhagat Beni


ਉਛਲਿਆ ਕਾਮੁ ਕਾਲ ਮਤਿ ਲਾਗੀ ਤਉ ਆਨਿ ਸਕਤਿ ਗਲਿ ਬਾਂਧਿਆ ॥੨॥

Oushhaliaa Kaam Kaal Math Laagee Tho Aan Sakath Gal Baandhhiaa ||2||

You are overflowing with sexual desire, and your intellect is stained with darkness; you are held in the grip of Shakti's power. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Bhagat Beni


ਤਰੁਣ ਤੇਜੁ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਮੁਖੁ ਜੋਹਹਿ ਸਰੁ ਅਪਸਰੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ॥

Tharun Thaej Par Thria Mukh Johehi Sar Apasar N Pashhaaniaa ||

In the heat of youthful passion, you look with desire upon the faces of other men's wives; you do not distinguish between good and evil.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Bhagat Beni


ਉਨਮਤ ਕਾਮਿ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਭੂਲੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਨ ਪਛਾਨਿਆ ॥

Ounamath Kaam Mehaa Bikh Bhoolai Paap Punn N Pashhaaniaa ||

Drunk with sexual desire and other great sins, you go astray, and do not distinguish between vice and virtue.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Bhagat Beni


ਸੁਤ ਸੰਪਤਿ ਦੇਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਰਬਿਆ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ ॥

Suth Sanpath Dhaekh Eihu Man Garabiaa Raam Ridhai Thae Khoeiaa ||

Gazing upon your children and your property, your mind is proud and arrogant; you cast out the Lord from your heart.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Bhagat Beni


ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਤੋਲੇ ਤਉ ਭਗ ਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਵਿਗੋਇਆ ॥੩॥

Avar Marath Maaeiaa Man Tholae Tho Bhag Mukh Janam Vigoeiaa ||3||

When others die, you measure your own wealth in your mind; you waste your life in the pleasures of the mouth and sexual organs. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Bhagat Beni


ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧਉਲੇ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

Punddar Kaes Kusam Thae Dhhoulae Sapath Paathaal Kee Baanee ||

Your hair is whiter than the jasmine flower, and your voice has grown feeble, as if it comes from the seventh underworld.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Bhagat Beni


ਲੋਚਨ ਸ੍ਰਮਹਿ ਬੁਧਿ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾ ਕਾਮੁ ਪਵਸਿ ਮਾਧਾਣੀ ॥

Lochan Sramehi Budhh Bal Naathee Thaa Kaam Pavas Maadhhaanee ||

Your eyes water, and your intellect and strength have left you; but still, your sexual desire churns and drives you on.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Bhagat Beni


ਤਾ ਤੇ ਬਿਖੈ ਭਈ ਮਤਿ ਪਾਵਸਿ ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਕੁਮਲਾਣਾ ॥

Thaa Thae Bikhai Bhee Math Paavas Kaaeiaa Kamal Kumalaanaa ||

And so, your intellect has dried up through corruption, and the lotus flower of your body has wilted and withered.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Bhagat Beni


ਅਵਗਤਿ ਬਾਣਿ ਛੋਡਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲਿ ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣਾ ॥੪॥

Avagath Baan Shhodd Mrith Manddal Tho Paashhai Pashhuthaanaa ||4||

You have forsaken the Bani, the Word of the Immortal Lord, in this mortal world; in the end, you shall regret and repent. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Bhagat Beni


ਨਿਕੁਟੀ ਦੇਹ ਦੇਖਿ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

Nikuttee Dhaeh Dhaekh Dhhun Oupajai Maan Karath Nehee Boojhai ||

Gazing upon the tiny bodies of your children, love has welled up within your heart; you are proud of them, but you do not understand.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Bhagat Beni


ਲਾਲਚੁ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥

Laalach Karai Jeevan Padh Kaaran Lochan Kashhoo N Soojhai ||

You long for the dignity of a long life, but your eyes can no longer see anything.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Bhagat Beni


ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਉਡਿਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਘਰਿ ਆਂਗਨਿ ਨ ਸੁਖਾਈ ॥

Thhaakaa Thaej Ouddiaa Man Pankhee Ghar Aaangan N Sukhaaee ||

Your light has gone out, and the bird of your mind has flown away; you are no longer welcome in your own home and courtyard.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Bhagat Beni


ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਗਤਹੁ ਮਰਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਨਿ ਪਾਈ ॥੫॥

Baenee Kehai Sunahu Rae Bhagathahu Maran Mukath Kin Paaee ||5||

Says Baynee, listen, O devotee: who has ever attained liberation after such a death? ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Bhagat Beni