. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 989 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 989 of 1430

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

Raag Maaroo Mehalaa 1 Ghar 1 Choupadhae

Raag Maaroo, First Mehl, First House, Chau-Padas:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੮੯


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sath Naam Karathaa Purakh Nirabho Niravair Akaal Moorath Ajoonee Saibhan Gur Prasaadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੮੯


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੮੯


ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਇ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰਿ ॥

Saajan Thaerae Charan Kee Hoe Rehaa Sadh Dhhoor ||

O my Friend, I shall forever remain the dust of Your feet.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਹਾਰੀਆ ਪੇਖਉ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥੧॥

Naanak Saran Thuhaareeaa Paekho Sadhaa Hajoor ||1||

Nanak seeks Your protection, and beholds You ever-present, here and now. ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਬਦ ॥

Sabadh ||

Shabad:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੮੯


ਪਿਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਹਿ ॥

Pishhahu Raathee Sadharraa Naam Khasam Kaa Laehi ||

Those who receive the call in the last hours of the night, chant the Name of their Lord and Master.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਖੇਮੇ ਛਤ੍ਰ ਸਰਾਇਚੇ ਦਿਸਨਿ ਰਥ ਪੀੜੇ ॥

Khaemae Shhathr Saraaeichae Dhisan Rathh Peerrae ||

Tents, canopies, pavilions and carriages are prepared and made ready for them.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦਿ ਮਿਲੇ ॥੧॥

Jinee Thaeraa Naam Dhhiaaeiaa Thin Ko Sadh Milae ||1||

You send out the call, Lord, to those who meditate on Your Name. ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰ ॥

Baabaa Mai Karameheen Koorriaar ||

Father, I am unfortunate, a fraud.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੰਧਾ ਭਰਮਿ ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Naam N Paaeiaa Thaeraa Andhhaa Bharam Bhoolaa Man Maeraa ||1|| Rehaao ||

I have not found Your Name; my mind is blind and deluded by doubt. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਾਦ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰਫੁੜੇ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੇ ਮਾਇ ॥

Saadh Keethae Dhukh Parafurrae Poorab Likhae Maae ||

I have enjoyed the tastes, and now my pains have come to fruition; such is my pre-ordained destiny, O my mother.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁਖ ਅਗਲੇ ਦੂਖੇ ਦੂਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥

Sukh Thhorrae Dhukh Agalae Dhookhae Dhookh Vihaae ||2||

Now my joys are few, and my pains are many. In utter agony, I pass my life. ||2||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਵਿਛੁੜਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਵੀਛੁੜੈ ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੁ ॥

Vishhurriaa Kaa Kiaa Veeshhurrai Miliaa Kaa Kiaa Mael ||

What separation could be worse than separation from the Lord? For those who are united with Him, what other union can there be?

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲੁ ॥੩॥

Saahib So Saalaaheeai Jin Kar Dhaekhiaa Khael ||3||

Praise the Lord and Master, who, having created this play, beholds it. ||3||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਵਿਜੋਗੀ ਮਿਲਿ ਵਿਛੁੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ॥੪॥੧॥

Vijogee Mil Vishhurrae Naanak Bhee Sanjog ||4||1||

Those who have lost their destiny, suffer separation from this union. O Nanak, they may still be united once again! ||4||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਇਨਿ ਤਨਿ ਕੀਤੇ ਭੋਗ ॥

Sanjogee Maelaavarraa Ein Than Keethae Bhog ||

By good destiny, this union comes about; this body enjoys its pleasures.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Maaroo Mehalaa 1 ||

Maaroo, First Mehl:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੮੯


ਮਿਲਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡੁ ਕਮਾਇਆ ॥

Mil Maath Pithaa Pindd Kamaaeiaa ||

The union of the mother and father brings the body into being.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਆ ॥

Thin Karathai Laekh Likhaaeiaa ||

The Creator inscribes upon it the inscription of its destiny.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਲਿਖੁ ਦਾਤਿ ਜੋਤਿ ਵਡਿਆਈ ॥

Likh Dhaath Joth Vaddiaaee ||

According to this inscription, gifts, light and glorious greatness are received.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਿਲਿ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥੧॥

Mil Maaeiaa Surath Gavaaee ||1||

Joining with Maya, the spiritual consciousness is lost. ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਹਿ ਮਾਣਾ ॥

Moorakh Man Kaahae Karasehi Maanaa ||

O foolish mind, why are you so proud?

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਤਜਿ ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

Thaj Saadh Sehaj Sukh Hoee ||

Abandon the tastes of the world, and find intuitive peace.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਘਰ ਛਡਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥

Ghar Shhaddanae Rehai N Koee ||

All must abandon their worldly homes; no one remains here forever.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਉਠਿ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Outh Chalanaa Khasamai Bhaanaa ||1|| Rehaao ||

You shall have to arise and depart when it pleases your Lord and Master. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕਿਛੁ ਖਾਜੈ ਕਿਛੁ ਧਰਿ ਜਾਈਐ ॥

Kishh Khaajai Kishh Dhhar Jaaeeai ||

Eat some, and save the rest,

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜੇ ਬਾਹੁੜਿ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥

Jae Baahurr Dhuneeaa Aaeeai ||2||

If you are destined to return to the world again. ||2||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਜੁ ਕਾਇਆ ਪਟੁ ਹਢਾਏ ॥

Saj Kaaeiaa Patt Hadtaaeae ||

He adorns his body and ress in silk robes.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਬਹੁਤੁ ਚਲਾਏ ॥

Furamaaeis Bahuth Chalaaeae ||

He issues all sorts of commands.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ ॥

Kar Saej Sukhaalee Sovai ||

Preparing his comfortable bed, he sleeps.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਹਥੀ ਪਉਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥

Hathhee Poudhee Kaahae Rovai ||3||

When he falls into the hands of the Messenger of Death, what good does it do to cry out? ||3||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਘਰ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ ਭਾਈ ॥

Ghar Ghunmanavaanee Bhaaee ||

Household affairs are whirlpools of entanglements, O Siblings of Destiny.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੮੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 989 of 1430