. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 975 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 975 of 1430

ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪

Raag Natt Naaraaein Mehalaa 4

Raag Nat Naaraayan, Fourth Mehl:

ਨਟ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੭੫


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sath Naam Karathaa Purakh Nirabho Niravair Akaal Moorath Ajoonee Saibhan Gur Prasaadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਨਟ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੭੫


ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥

Maerae Man Jap Ahinis Naam Harae ||

O my mind, chant the Name of the Lord, day and night.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੪
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਪਾਸਿ ਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kott Kott Dhokh Bahu Keenae Sabh Parehar Paas Dhharae ||1|| Rehaao ||

Millions and millions of sins and mistakes, committed through countless lifetimes, shall all be put aside and sent away. ||1||Pause||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੪
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਆਰਾਧਹਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਖਰੇ ॥

Har Har Naam Japehi Aaraadhhehi Saevak Bhaae Kharae ||

Those who chant the Name of the Lord, Har, Har, and worship Him in adoration, and serve Him with love, are genuine.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੫
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਕਿਲਬਿਖ ਦੋਖ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰਿ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥੧॥

Kilabikh Dhokh Geae Sabh Neekar Jio Paanee Mail Harae ||1||

All their sins are erased, just as water washes off the dirt. ||1||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੫
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਰੁ ਨਾਰਾਇਨੁ ਗਾਵਹਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ॥

Khin Khin Nar Naaraaein Gaavehi Mukh Bolehi Nar Nareharae ||

That being, who sings the Lord's Praises each and every instant, chants with his mouth the Name of the Lord.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੬
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮਹਿ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਦੂਰਿ ਕਰੇ ॥੨॥

Panch Dhokh Asaadhh Nagar Mehi Eik Khin Pal Dhoor Karae ||2||

In a moment, in an instant, the Lord rids him of the five incurable diseases of the body-village. ||2||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੬
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਹਰੇ ॥

Vaddabhaagee Har Naam Dhhiaavehi Har Kae Bhagath Harae ||

Very fortunate are those who meditate on the Lord's Name; they alone are the Lord's devotees.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੭
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚਉ ਮੈ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਰੇ ॥੩॥

Thin Kee Sangath Dhaehi Prabh Jaacho Mai Moorr Mugadhh Nisatharae ||3||

I beg for the Sangat, the Congregation; O God, please bless me with them. I am a fool, and an idiot - please save me! ||3||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੭
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ॥

Kirapaa Kirapaa Dhhaar Jagajeevan Rakh Laevahu Saran Parae ||

Shower me with Your Mercy and Grace, O Life of the World; save me, I seek Your Sanctuary.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੮
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Natt Mehalaa 4 ||

Nat, Fourth Mehl:

ਨਟ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੭੫


ਰਾਮ ਜਪਿ ਜਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਰਲੇ ॥

Raam Jap Jan Raamai Naam Ralae ||

Meditating on the Lord, His humble servants are blended with the Lord's Name.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੯
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥

Naanak Jan Thumaree Saranaaee Har Raakhahu Laaj Harae ||4||1||

Servant Nanak has entered Your Sanctuary; O Lord, please preserve my honor! ||4||1||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੯
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Raam Naam Japiou Gur Bachanee Har Dhhaaree Har Kirapalae ||1|| Rehaao ||

Chanting the Lord's Name, following the Guru's Teachings, the Lord showers His Mercy upon them. ||1||Pause||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਜਪਿ ਮਿਲਿ ਸਲਲ ਸਲਲੇ ॥

Har Har Agam Agochar Suaamee Jan Jap Mil Salal Salalae ||

Our Lord and Master, Har, Har, is inaccessible and unfathomable. Meditating on Him, His humble servant merges with Him, like water with water.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਮ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਲੇ ॥੧॥

Har Kae Santh Mil Raam Ras Paaeiaa Ham Jan Kai Bal Balalae ||1||

Meeting with the Lord's Saints, I have obtained the sublime essence of the Lord. I am a sacrifice, a sacrifice to His humble servants. ||1||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨਿ ਗਾਇਓ ਸਭਿ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਦਲਲੇ ॥

Purakhotham Har Naam Jan Gaaeiou Sabh Dhaaladh Dhukh Dhalalae ||

The Lord's humble servant sings the Praises of the Name of the Supreme, Primal Soul, and all poverty and pain are destroyed.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਹਰਿ ਕੀਏ ਖਿਨ ਪਰਲੇ ॥੨॥

Vich Dhaehee Dhokh Asaadhh Panch Dhhaathoo Har Keeeae Khin Paralae ||2||

Within the body are the five evil and uncontrollable passions. The Lord destroys them in an instant. ||2||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਜਿਉ ਦੇਖੈ ਸਸਿ ਕਮਲੇ ॥

Har Kae Santh Man Preeth Lagaaee Jio Dhaekhai Sas Kamalae ||

The Lord's Saint loves the Lord in his mind, like the lotus flower gazing at the moon.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ ਮਨਿ ਬਿਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ॥੩॥

Ounavai Ghan Ghan Ghanihar Garajai Man Bigasai Mor Muralae ||3||

The clouds hang low, the clouds tremble with thunder, and the mind dances joyfully like the peacock. ||3||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਹਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ਲੋਚ ਹਮ ਲਾਈ ਹਮ ਜੀਵਹ ਦੇਖਿ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ॥

Hamarai Suaamee Loch Ham Laaee Ham Jeevehi Dhaekh Har Milae ||

My Lord and Master has placed this yearning within me; I live by seeing and meeting my Lord.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅਮਲ ਹਰਿ ਲਾਏ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਅਨਦ ਭਲੇ ॥੪॥੨॥

Jan Naanak Har Amal Har Laaeae Har Maelahu Anadh Bhalae ||4||2||

Servant Nanak is addicted to the intoxication of the Lord; meeting with the Lord, he finds sublime bliss. ||4||2||

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Nat Narain Guru Ram Das


ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Natt Mehalaa 4 ||

Nat, Fourth Mehl:

ਨਟ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੭੫


ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖੇ ॥

Maerae Man Jap Har Har Naam Sakhae ||

O my mind, chant the Name of the Lord, Har, Har, your only Friend.

ਨਟ (ਮਃ ੪) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Nat Narain Guru Ram Das


 
Displaying Ang 975 of 1430