. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 912 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 912 of 1430

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਦੇਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸਬਾਈ ॥੨॥

Aapae Karathaa Aapae Bhugathaa Dhaedhaa Rijak Sabaaee ||2||

He Himself is the Creator, and He Himself is the Enjoyer. He Himself gives sustenance to all. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Eaek Naam Vasiaa Ghatt Anthar Poorae Kee Vaddiaaee ||1|| Rehaao ||

The One Name abides deep within my heart; such is the glorious greatness of the Perfect Lord. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਈ ॥੪॥

Aapae Saajae Srisatt Oupaaeae Sir Sir Dhhandhhai Laaee ||4||

He Himself fashions and creates the creation; He links each and every person to their task. ||4||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੩॥

Jo Kishh Karanaa So Kar Rehiaa Avar N Karanaa Jaaee ||3||

Whatever He wants to do, He is doing; no one else can do anything. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਤਿਸਹਿ ਸਰੇਵਹੁ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੫॥

Thisehi Saraevahu Thaa Sukh Paavahu Sathigur Mael Milaaee ||5||

If you serve Him, then you will find peace; the True Guru will unite you in His Union. ||5||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥੬॥

Aapanaa Aap Aap Oupaaeae Alakh N Lakhanaa Jaaee ||6||

The Lord Himself creates Himself; the Unseen Lord cannot be seen. ||6||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਆਪੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥੭॥

Aapae Maar Jeevaalae Aapae This No Thil N Thamaaee ||7||

He Himself kills, and brings back to life; He does not have even an iota of greed. ||7||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥੮॥

Eik Dhaathae Eik Mangathae Keethae Aapae Bhagath Karaaee ||8||

Some are made givers, and some are made beggars; He Himself inspires us to devotional worship. ||8||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੯॥

Sae Vaddabhaagee Jinee Eaeko Jaathaa Sachae Rehae Samaaee ||9||

Those who know the One Lord are very fortunate; they remain absorbed in the True Lord. ||9||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਆਪਿ ਸਰੂਪੁ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੦॥

Aap Saroop Siaanaa Aapae Keemath Kehan N Jaaee ||10||

He Himself is beautiful, He Himself is wise and clever; His worth cannot be expressed. ||10||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੦:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਆਪੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥੧੧॥

Aapae Dhukh Sukh Paaeae Anthar Aapae Bharam Bhulaaee ||11||

He Himself infuses pain and pleasure; He Himself makes them wander around in doubt. ||11||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਨਿਗੁਰੀ ਅੰਧ ਫਿਰੈ ਲੋਕਾਈ ॥੧੨॥

Vaddaa Dhaathaa Guramukh Jaathaa Niguree Andhh Firai Lokaaee ||12||

The Great Giver is revealed to the Gurmukh; without the Guru, the world wanders in darkness. ||12||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧੩॥

Jinee Chaakhiaa Thinaa Saadh Aaeiaa Sathigur Boojh Bujhaaee ||13||

Those who taste, enjoy the flavor; the True Guru imparts this understanding. ||13||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਇਕਨਾ ਨਾਵਹੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥੧੪॥

Eikanaa Naavahu Aap Bhulaaeae Eikanaa Guramukh Dhaee Bujhaaee ||14||

Some, the Lord causes to forget and lose the Name; others become Gurmukh, and are granted this understanding. ||14||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਸੰਤਹੁ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧੫॥

Sadhaa Sadhaa Saalaahihu Santhahu This Dhee Vaddee Vaddiaaee ||15||

Forever and ever, praise the Lord, O Saints; how glorious is His greatness! ||15||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਰਿ ਤਪਾਵਸੁ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੧੬॥

This Bin Avar N Koee Raajaa Kar Thapaavas Banath Banaaee ||16||

There is no other King except Him; He administers justice, as He has made it. ||16||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਨਿਆਉ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੈ ਸਦ ਸਾਚਾ ਵਿਰਲੇ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਈ ॥੧੭॥

Niaao Thisai Kaa Hai Sadh Saachaa Viralae Hukam Manaaee ||17||

His justice is always True; how rare are those who accept His Command. ||17||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਤਿਸ ਨੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੧੮॥

This No Praanee Sadhaa Dhhiaavahu Jin Guramukh Banath Banaaee ||18||

O mortal, meditate forever on the Lord, who has made the Gurmukh in His making. ||18||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੀਝੈ ਜਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥੧੯॥

Sathigur Bhaettai So Jan Seejhai Jis Hiradhai Naam Vasaaee ||19||

That humble being who meets with the True Guru is fulfilled; the Naam abides in his heart. ||19||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੧੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਈ ॥੨੦॥

Sachaa Aap Sadhaa Hai Saachaa Baanee Sabadh Sunaaee ||20||

The True Lord is Himself forever True; He announces His Bani, the Word of His Shabad. ||20||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੨੦:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਵੇਖਿ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਿਆ ਸ੍ਰਬ ਥਾਈ ॥੨੧॥੫॥੧੪॥

Naanak Sun Vaekh Rehiaa Visamaadh Maeraa Prabh Raviaa Srab Thhaaee ||21||5||14||

Nanak is wonderstruck, hearing and seeing His Lord; my God is all-pervading, everywhere. ||21||5||14||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੫) ੨੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ

Raamakalee Mehalaa 5 Asattapadheeaa

Raamkalee, Fifth Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੧੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੧੨


ਕਿਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਵਿਰਤਿ ਪਸਾਰਾ ॥

Kinehee Keeaa Paravirath Pasaaraa ||

Some make a big show of their worldly influence.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਿਨਹੀ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥

Kinehee Keeaa Poojaa Bisathhaaraa ||

Some make a big show of devotional worship.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਿਨਹੀ ਨਿਵਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥

Kinehee Nival Bhueiangam Saadhhae ||

Some practice inner cleansing teahniques, and control the breath through Kundalini Yoga.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਿਨਹੀ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਪਾਇਆ ॥

Kinehee Grihu Thaj Van Khandd Paaeiaa ||

Some abandon their homes, and live in the forests.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਆਨ ਨ ਜਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Aan N Jaanaa Vaesaa ||1|| Rehaao ||

I do not know any other way. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ॥

Thaeraa Bharosaa Piaarae ||

I place my faith in You alone, O Beloved Lord.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥

Mohi Dheen Har Har Aaraadhhae ||1||

I am meek; I worship and adore the Lord, Har, Har. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਿਨਹੀ ਮੋਨਿ ਅਉਧੂਤੁ ਸਦਾਇਆ ॥

Kinehee Mon Aoudhhooth Sadhaaeiaa ||

Some put themselves on silence, and call themselves hermits.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕੋਈ ਕਹਤਉ ਅਨੰਨਿ ਭਗਉਤੀ ॥

Koee Kehatho Anann Bhagouthee ||

Some claim that they are devotees of the One Lord alone.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਓਟ ਲੀਤੀ ॥੨॥

Mohi Dheen Har Har Outt Leethee ||2||

I am meek; I seek the shelter and support of the Lord, Har, Har. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਿਨਹੀ ਕਹਿਆ ਹਉ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥

Kinehee Kehiaa Ho Theerathh Vaasee ||

Some say that they live at sacred shrines of pilgrimage.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕੋਈ ਅੰਨੁ ਤਜਿ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥

Koee Ann Thaj Bhaeiaa Oudhaasee ||

Some refuse food and become Udaasis, shaven-headed renunciates.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਿਨਹੀ ਭਵਨੁ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਰਿਆ ॥

Kinehee Bhavan Sabh Dhharathee Kariaa ||

Some have wandered all across the earth.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਪਰਿਆ ॥੩॥

Mohi Dheen Har Har Dhar Pariaa ||3||

I am meek; I have fallen at the door of the Lord, Har, Har. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਿਨਹੀ ਕਹਿਆ ਮੈ ਕੁਲਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥

Kinehee Kehiaa Mai Kulehi Vaddiaaee ||

Some say that they belong to great and noble families.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੧੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 912 of 1430