. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 902 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 902 of 1430

ਜਾਂ ਗਤਿ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਤਿ ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਈ ॥੨॥

Jaan Gath Ko Jogeesur Baashhath So Gath Shhin Mehi Paaee ||2||

That state which even the supreme Yogis desire - he attained that state in an instant. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਆਈ ॥

Ajaamal Ko Anth Kaal Mehi Naaraaein Sudhh Aaee ||

At the very last moment, Ajaamal became aware of the Lord;

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਨਾਹਿਨ ਗੁਨੁ ਨਾਹਿਨ ਕਛੁ ਬਿਦਿਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਜਿ ਕੀਨਾ ॥

Naahin Gun Naahin Kashh Bidhiaa Dhharam Koun Gaj Keenaa ||

The elephant had no virtue and no knowledge; what religious rituals has he performed?

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਨਾਨਕ ਬਿਰਦੁ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਹੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਤਿਹ ਦੀਨਾ ॥੩॥੧॥

Naanak Biradh Raam Kaa Dhaekhahu Abhai Dhaan Thih Dheenaa ||3||1||

O Nanak, behold the way of the Lord, who bestowed the gift of fearlessness. ||3||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Raamakalee Mehalaa 9 ||

Raamkalee, Ninth Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ਸਾਧੋ ਕਉਨ ਜੁਗਤਿ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥

Saadhho Koun Jugath Ab Keejai ||

Holy people: what way should I now adopt,

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਜਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaa Thae Dhuramath Sagal Binaasai Raam Bhagath Man Bheejai ||1|| Rehaao ||

By which all evil-mindedness may be dispelled, and the mind may vibrate in devotional worship to the Lord? ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਛੁ ਗਿਆਨਾ ॥

Man Maaeiaa Mehi Ourajh Rehiou Hai Boojhai Neh Kashh Giaanaa ||

My mind is entangled in Maya; it knows nothing at all of spiritual wisdom.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਜਗੁ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ ਪਾਵੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥੧॥

Koun Naam Jag Jaa Kai Simarai Paavai Padh Nirabaanaa ||1||

What is that Name, by which the world, contemplating it, might attain the state of Nirvaanaa? ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਭਏ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ॥

Bheae Dhaeiaal Kirapaal Santh Jan Thab Eih Baath Bathaaee ||

When the Saints became kind and compassionate, they told me this.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤਿਹ ਕੀਏ ਜਿਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ॥੨॥

Sarab Dhharam Maano Thih Keeeae Jih Prabh Keerath Gaaee ||2||

Understand, that whoever sings the Kirtan of God's Praises, has performed all religious rituals. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਰੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਮਹਿ ਨਿਮਖ ਏਕ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥

Raam Naam Nar Nis Baasur Mehi Nimakh Eaek Our Dhhaarai ||

One who enshrines the Lord's Name in his heart night and day - even for an instant

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਜਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਅਪੁਨੋ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੈ ॥੩॥੨॥

Jam Ko Thraas Mittai Naanak Thih Apuno Janam Savaarai ||3||2||

- has his fear of Death eradicated. O Nanak, his life is approved and fulfilled. ||3||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Raamakalee Mehalaa 9 ||

Raamkalee, Ninth Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਲੇਹਿ ॥

Praanee Naaraaein Sudhh Laehi ||

O mortal, focus your thoughts on the Lord.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Shhin Shhin Aoudhh Ghattai Nis Baasur Brithhaa Jaath Hai Dhaeh ||1|| Rehaao ||

Moment by moment, your life is running out; night and day, your body is passing away in vain. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਤਰਨਾਪੋ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨੁ ਅਗਿਆਨਾ ॥

Tharanaapo Bikhian Sio Khoeiou Baalapan Agiaanaa ||

You have wasted your youth in corrupt pleasures, and your childhood in ignorance.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਸਮਝੈ ਕਉਨ ਕੁਮਤਿ ਉਰਝਾਨਾ ॥੧॥

Biradhh Bhaeiou Ajehoo Nehee Samajhai Koun Kumath Ourajhaanaa ||1||

You have grown old, and even now, you do not understand, the evil-mindedness in which you are entangled. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੀਓ ਜਿਹ ਠਾਕੁਰਿ ਸੋ ਤੈ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥

Maanas Janam Dheeou Jih Thaakur So Thai Kio Bisaraaeiou ||

Why have you forgotten your Lord and Master, who blessed you with this human life?

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮੁਕਤੁ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ ਨਿਮਖ ਨ ਤਾ ਕਉ ਗਾਇਓ ॥੨॥

Mukath Hoth Nar Jaa Kai Simarai Nimakh N Thaa Ko Gaaeiou ||2||

Remembering Him in meditation, one is liberated. And yet, you do not sing His Praises, even for an instant. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦੁ ਕਹਾ ਕਰਤੁ ਹੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ॥

Maaeiaa Ko Madh Kehaa Karath Hai Sang N Kaahoo Jaaee ||

Why are you intoxicated with Maya? It will not go along with you.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਚੇਤਿ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਹੋਇ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ॥੩॥੩॥੮੧॥

Naanak Kehath Chaeth Chinthaaman Hoe Hai Anth Sehaaee ||3||3||81||

Says Nanak, think of Him, remember Him in your mind. He is the Fulfiller of desires, who will be your help and support in the end. ||3||3||81||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ

Raamakalee Mehalaa 1 Asattapadheeaa

Raamkalee, First Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਹਿ ਸੇ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰੁ ਤਪਤ ਰਹੈ ॥

Soee Chandh Charrehi Sae Thaarae Soee Dhineear Thapath Rehai ||

The same moon rises, and the same stars; the same sun shines in the sky.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥੧॥

Saa Dhharathee So Poun Jhulaarae Jug Jeea Khaelae Thhaav Kaisae ||1||

The earth is the same, and the same wind blows. The age in which we dwell affects living beings, but not these places. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ ॥

Jeevan Thalab Nivaar ||

Give up your attachment to life.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧¹ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਹਿ ਧਿਙਾਣਾ ਕਲਿ ਲਖਣ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Hovai Paravaanaa Karehi Dhhin(g)aanaa Kal Lakhan Veechaar ||1|| Rehaao ||

Those who act like tyrants are accepted and approved - recognize that this is the sign of the Dark Age of Kali Yuga. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨² - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਿਤੈ ਦੇਸਿ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਤੀਰਥ ਪਾਸਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥

Kithai Dhaes N Aaeiaa Suneeai Theerathh Paas N Baithaa ||

Kali Yuga has not been heard to have come to any country, or to be sitting at any sacred shrine.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦਾਤਾ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਰਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥੨॥

Dhaathaa Dhaan Karae Theh Naahee Mehal Ousaar N Baithaa ||2||

It is not where the generous person gives to charities, nor seated in the mansion he has built. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਤਪ ਘਰਿ ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥

Jae Ko Sath Karae So Shheejai Thap Ghar Thap N Hoee ||

If someone practices Truth, he is frustrated; prosperity does not come to the home of the sincere.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲਿ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥੩॥

Jae Ko Naao Leae Badhanaavee Kal Kae Lakhan Eaeee ||3||

If someone chants the Lord's Name, he is scorned. These are the signs of Kali Yuga. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਸੁ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਡਰਣਾ ॥

Jis Sikadhaaree Thisehi Khuaaree Chaakar Kaehae Ddaranaa ||

Whoever is in charge, is humiliated. Why should the servant be afraid,

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਾ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾ ਚਾਕਰ ਹਥਹੁ ਮਰਣਾ ॥੪॥

Jaa Sikadhaarai Pavai Janjeeree Thaa Chaakar Hathhahu Maranaa ||4||

When the master is put in chains? He dies at the hands of his servant. ||4||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 902 of 1430