. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 877 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 877 of 1430

ਅੰਤਰਿ ਸਹਸਾ ਬਾਹਰਿ ਮਾਇਆ ਨੈਣੀ ਲਾਗਸਿ ਬਾਣੀ ॥

Anthar Sehasaa Baahar Maaeiaa Nainee Laagas Baanee ||

There is doubt within me, and Maya is outside; it hits me in the eyes like an arrow.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥

Jeh Dhaekhaa Theh Rehiaa Samaae ||3||

Wherever I look, there I see Him pervading. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੨) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Raamakalee Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੮੭੭


ਜਿਤੁ ਦਰਿ ਵਸਹਿ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਤਰਿ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥

Jith Dhar Vasehi Kavan Dhar Keheeai Dharaa Bheethar Dhar Kavan Lehai ||

Where is that door, where You live, O Lord? What is that door called? Among all doors, who can find that door?

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਪਰਤਾਪਹਿਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥੪॥੨॥

Pranavath Naanak Dhaasan Dhaasaa Parathaapehigaa Praanee ||4||2||

Prays Nanak, the slave of the Lord's slaves: such a mortal suffers terribly. ||4||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਸੁ ਦਰ ਕਾਰਣਿ ਫਿਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥

Jis Dhar Kaaran Firaa Oudhaasee So Dhar Koee Aae Kehai ||1||

For the sake of that door, I wander around sadly, detached from the world; if only someone would come and tell me about that door. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥

Kin Bidhh Saagar Thareeai ||

How can I cross over the world-ocean?

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੀਵਤਿਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jeevathiaa Neh Mareeai ||1|| Rehaao ||

While I am living, I cannot be dead. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦੁਖੁ ਦਰਵਾਜਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੇ ॥

Dhukh Dharavaajaa Rohu Rakhavaalaa Aasaa Andhaesaa Dhue Patt Jarrae ||

Pain is the door, and anger is the guard; hope and anxiety are the two shutters.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਜਲੁ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਬਾਧਿਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਣਿ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥੨॥

Maaeiaa Jal Khaaee Paanee Ghar Baadhhiaa Sath Kai Aasan Purakh Rehai ||2||

Maya is the water in the moat; in the middle of this moat, he has built his home. The Primal Lord sits in the Seat of Truth. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਿੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤੁਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਹਰੇ ॥

Kinthae Naamaa Anth N Jaaniaa Thum Sar Naahee Avar Harae ||

You have so many Names, Lord, I do not know their limit. There is no other equal to You.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਕਰੇ ॥੩॥

Oochaa Nehee Kehanaa Man Mehi Rehanaa Aapae Jaanai Aap Karae ||3||

Do not speak out loud - remain in your mind. The Lord Himself knows, and He Himself acts. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥

Jab Aasaa Andhaesaa Thab Hee Kio Kar Eaek Kehai ||

As long as there is hope, there is anxiety; so how can anyone speak of the One Lord?

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਭੀਤਰਿ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਮਿਲੈ ॥੪॥

Aasaa Bheethar Rehai Niraasaa Tho Naanak Eaek Milai ||4||

In the midst of hope, remain untouched by hope; then, O Nanak, you shall meet the One Lord. ||4||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਇਨ ਬਿਧਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥

Ein Bidhh Saagar Thareeai ||

In this way, you shall cross over the world-ocean.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩॥

Jeevathiaa Eio Mareeai ||1|| Rehaao Dhoojaa ||3||

This is the way to remain dead while yet alive. ||1||Second Pause||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Raamakalee Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੮੭੭


ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਙੀ ਬਾਜੈ ਲੋਕੁ ਸੁਣੇ ॥

Surath Sabadh Saakhee Maeree Sinn(g)ee Baajai Lok Sunae ||

Awareness of the Shabad and the Teachings is my horn; the people hear the sound of its vibrations.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੈ ਤਾਈ ਭੀਖਿਆ ਨਾਮੁ ਪੜੇ ॥੧॥

Path Jholee Mangan Kai Thaaee Bheekhiaa Naam Parrae ||1||

Honor is my begging-bowl, and the Naam, the Name of the Lord, is the charity I receive. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਗੋਰਖੁ ਜਾਗੈ ॥

Baabaa Gorakh Jaagai ||

O Baba, Gorakh is the Lord of the Universe; He is always awake and aware.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੋਰਖੁ ਸੋ ਜਿਨਿ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Gorakh So Jin Goe Outhaalee Karathae Baar N Laagai ||1|| Rehaao ||

He alone is Gorakh, who sustains the earth; He created it in an instant. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਉ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਏਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੇ ॥੨॥

Maran Jeevan Ko Dhharathee Dheenee Eaethae Gun Visarae ||2||

To die and to live, He gave us the earth, but we have forgotten these blessings. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਣਿ ਬੰਧਿ ਰਾਖੇ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਮੁਖਿ ਦੀਏ ॥

Paanee Praan Pavan Bandhh Raakhae Chandh Sooraj Mukh Dheeeae ||

Binding together water and air, He infused the breath of life into the body, and made the lamps of the sun and the moon.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਅਰੁ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥

Sidhh Saadhhik Ar Jogee Jangam Peer Puras Bahuthaerae ||

There are so many Siddhas, seekers, Yogis, wandering pilgrims, spiritual teachers and good people.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੇ ਤਿਨ ਮਿਲਾ ਤ ਕੀਰਤਿ ਆਖਾ ਤਾ ਮਨੁ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੩॥

Jae Thin Milaa Th Keerath Aakhaa Thaa Man Saev Karae ||3||

If I meet them, I chant the Lord's Praises, and then, my mind serves Him. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਾਗਦੁ ਲੂਣੁ ਰਹੈ ਘ੍ਰਿਤ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲੁ ਰਹੈ ॥

Kaagadh Loon Rehai Ghrith Sangae Paanee Kamal Rehai ||

Paper and salt, protected by ghee, remain untouched by water, as the lotus remains unaffected in water.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਮੁ ਕਿਆ ਕਰੈ ॥੪॥੪॥

Aisae Bhagath Milehi Jan Naanak Thin Jam Kiaa Karai ||4||4||

Those who meet with such devotees, O servant Nanak - what can death do to them? ||4||4||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Raamakalee Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੮੭੭


ਸੁਣਿ ਮਾਛਿੰਦ੍ਰਾ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ॥

Sun Maashhindhraa Naanak Bolai ||

Listen, Machhindra, to what Nanak says.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਸਗਤਿ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹ ਡੋਲੈ ॥

Vasagath Panch Karae Neh Ddolai ||

One who subdues the five passions does not waver.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗ ਕਉ ਪਾਲੇ ॥

Aisee Jugath Jog Ko Paalae ||

One who practices Yoga in such a way,

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥੧॥

Aap Tharai Sagalae Kul Thaarae ||1||

Saves himself, and saves all his generations. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੋ ਅਉਧੂਤੁ ਐਸੀ ਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥

So Aoudhhooth Aisee Math Paavai ||

He alone is a hermit, who attains such understanding.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਹਿਨਿਸਿ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ahinis Sunn Samaadhh Samaavai ||1|| Rehaao ||

Day and night, he remains absorbed in deepest Samaadhi. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਭਿਖਿਆ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਚਲੈ ॥

Bhikhiaa Bhaae Bhagath Bhai Chalai ||

He begs for loving devotion to the Lord, and lives in the Fear of God.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹੋਵੈ ਸੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਤੋਖਿ ਅਮੁਲੈ ॥

Hovai S Thripath Santhokh Amulai ||

He is satisfied, with the priceless gift of contentment.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧਿਆਨ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥

Dhhiaan Roop Hoe Aasan Paavai ||

Becoming the embodiment of meditation, he attains the true Yogic posture.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥

Sach Naam Thaarree Chith Laavai ||2||

He focuses his consciousness in the deep trance of the True Name. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥

Naanak Bolai Anmrith Baanee ||

Nanak chants the Ambrosial Bani.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੁਣਿ ਮਾਛਿੰਦ੍ਰਾ ਅਉਧੂ ਨੀਸਾਣੀ ॥

Sun Maashhindhraa Aoudhhoo Neesaanee ||

Listen, O Machhindra: this is the insignia of the true hermit.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ॥

Aasaa Maahi Niraas Valaaeae ||

One who, in the midst of hope, remains untouched by hope,

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਿਹਚਉ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ ॥੩॥

Nihacho Naanak Karathae Paaeae ||3||

Shall truly find the Creator Lord. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਗਮੁ ਸੁਣਾਏ ॥

Pranavath Naanak Agam Sunaaeae ||

Prays Nanak, I share the mysterious secrets of God.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧਿ ਮਿਲਾਏ ॥

Gur Chaelae Kee Sandhh Milaaeae ||

The Guru and His disciple are joined together!

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥

Dheekhiaa Dhaaroo Bhojan Khaae ||

One who eats this food, this medicine of the Teachings,

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੭੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 877 of 1430