. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 761 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 761 of 1430

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਣਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਲਖ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੬॥

Jis Prabh Apanaa Visarai So Mar Janmai Lakh Vaar Jeeo ||6||

One who forgets His God, shall die and be reincarnated, hundreds of thousands of times. ||6||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ਜੀਉ ॥

Thaa Kaa Anth N Paaeeai Oochaa Agam Apaar Jeeo ||

His limits cannot be found; He is lofty and exalted, inaccessible and infinite.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗਿ ਬਸੇ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਿ ਜੀਉ ॥

Gun Saajhee Thin Sang Basae Aath Pehar Prabh Jaap Jeeo ||

So dwell only with those who share their virtues; chant and meditate on God, twenty-four hours a day.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸਾਚੁ ਨੇਹੁ ਤਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਜੀਉ ॥

Saach Naehu Thin Preethamaa Jin Man Vuthaa Aap Jeeo ||

They alone bear true love for their God, within whose minds He Himself dwells.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜੀਉ ॥੭॥

Rang Rathae Paramaesarai Binasae Sagal Santhaap Jeeo ||7||

They are attuned to the Love of the Transcendent Lord; all their sorrows and afflictions are dispelled. ||7||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਤੂਹੈ ਏਕੁ ਅਨੇਕ ਜੀਉ ॥

Thoon Karathaa Thoon Karanehaar Thoohai Eaek Anaek Jeeo ||

You are the Creator, You are the Cause of causes; You are the One and the many.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਤੂ ਸਰਬ ਮੈ ਤੂਹੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ਜੀਉ ॥

Thoo Samarathh Thoo Sarab Mai Thoohai Budhh Bibaek Jeeo ||

You are All-powerful, You are present everywhere; You are the subtle intellect, the clear wisdom.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਜਪੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੩॥

Naanak Naam Sadhaa Japee Bhagath Janaa Kee Ttaek Jeeo ||8||1||3||

Nanak chants and meditates forever on the Naam, the Support of the humble devotees. ||8||1||3||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੩) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ

Raag Soohee Mehalaa 5 Asattapadheeaa Ghar 10 Kaafee

Raag Soohee, Fifth Mehl, Ashtapadees, Tenth House, Kaafee:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੧


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੧


ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਹਿੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥

Jae Bhulee Jae Chukee Saaeanaee Bhee Thehinjee Kaadteeaa ||

Even though I have made mistakes, and even though I have been wrong, I am still called Yours, O my Lord and Master.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨੇਹੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਝੂਰਿ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥

Jinhaa Naehu Dhoojaanae Lagaa Jhoor Marahu Sae Vaadteeaa ||1||

Those who enshrine love for another, die regretting and repenting. ||1||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਪਿਆਰਾ ਏਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sadhaa Rangeelaa Laal Piaaraa Eaehu Mehinjaa Aasaraa ||1|| Rehaao ||

My Beloved Lover is always and forever beautiful. He is my hope and inspiration. ||1||Pause||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥

Ho Naa Shhoddo Kanth Paasaraa ||

I shall never leave my Husband Lord's side.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਸਜਣੁ ਤੂਹੈ ਸੈਣੁ ਤੂ ਮੈ ਤੁਝ ਉਪਰਿ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥

Sajan Thoohai Sain Thoo Mai Thujh Oupar Bahu Maaneeaa ||

You are my Best Friend; You are my relative. I am so proud of You.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਜਾ ਤੂ ਅੰਦਰਿ ਤਾ ਸੁਖੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥

Jaa Thoo Andhar Thaa Sukhae Thoon Nimaanee Maaneeaa ||2||

And when You dwell within me, I am at peace. I am without honor - You are my honor. ||2||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਜੇ ਤੂ ਤੁਠਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲਿ ॥

Jae Thoo Thuthaa Kirapaa Nidhhaan Naa Dhoojaa Vaekhaal ||

And when You are pleased with me, O treasure of mercy, then I do not see any other.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥੩॥

Eaehaa Paaee Moo Dhaatharree Nith Hiradhai Rakhaa Samaal ||3||

Please grant me this blessing, that that I may forever dwell upon You and cherish You within my heart. ||3||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤਉ ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਲਿ ॥

Paav Julaaee Pandhh Tho Nainee Dharas Dhikhaal ||

Let my feet walk on Your Path, and let my eyes behold the Blessed Vision of Your Darshan.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਜੇ ਗੁਰੁ ਥੀਵੈ ਕਿਰਪਾਲਿ ॥੪॥

Sravanee Sunee Kehaaneeaa Jae Gur Thheevai Kirapaal ||4||

With my ears, I will listen to Your Sermon, if the Guru becomes merciful to me. ||4||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਕਿਤੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ਪਿਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਜਨਿ ਤੇਰਿਆ ॥

Kithee Lakh Karorr Pireeeae Rom N Pujan Thaeriaa ||

Hundreds of thousands and millions do not equal even one hair of Yours, O my Beloved.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਤੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾ ਗੁਣ ਤੇਰਿਆ ॥੫॥

Thoo Saahee Hoo Saahu Ho Kehi N Sakaa Gun Thaeriaa ||5||

You are the King of kings; I cannot even describe Your Glorious Praises. ||5||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਸਹੀਆ ਤਊ ਅਸੰਖ ਮੰਞਹੁ ਹਭਿ ਵਧਾਣੀਆ ॥

Seheeaa Thoo Asankh Mannjahu Habh Vadhhaaneeaa ||

Your brides are countless; they are all greater than I am.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ਦੇਹਿ ਦਰਸੁ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥੬॥

Hik Bhoree Nadhar Nihaal Dhaehi Dharas Rang Maaneeaa ||6||

Please bless me with Your Glance of Grace, even for an instant; please bless me with Your Darshan, that I may revel in Your Love. ||6||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਜੈ ਡਿਠੇ ਮਨੁ ਧੀਰੀਐ ਕਿਲਵਿਖ ਵੰਞਨ੍ਹ੍ਹਿ ਦੂਰੇ ॥

Jai Ddithae Man Dhheereeai Kilavikh Vannjanih Dhoorae ||

Seeing Him, my mind is comforted and consoled, and my sins and mistakes are far removed.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੭॥

So Kio Visarai Maao Mai Jo Rehiaa Bharapoorae ||7||

How could I ever forget Him, O my mother? He is permeating and pervading everywhere. ||7||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

Hoe Nimaanee Dtehi Pee Miliaa Sehaj Subhaae ||

In humility, I bowed down in surrender to Him, and He naturally met me.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ॥੮॥੧॥੪॥

Poorab Likhiaa Paaeiaa Naanak Santh Sehaae ||8||1||4||

I have received what was pre-ordained for me, O Nanak, with the help and assistance of the Saints. ||8||1||4||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੪) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Kaafee Guru Arjan Dev


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Soohee Mehalaa 5 ||

Soohee, Fifth Mehl:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੧


ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨਿ ਪੋਥੀਆ ॥

Simrith Baedh Puraan Pukaaran Pothheeaa ||

The Simritees, the Vedas, the Puraanas and the other holy scriptures proclaim

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੂੜੁ ਗਾਲ੍ਹ੍ਹੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥

Naam Binaa Sabh Koorr Gaalhee Hoshheeaa ||1||

That without the Naam, everything is false and worthless. ||1||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Janam Maran Mohu Dhukh Saadhhoo Sang Nasai ||1|| Rehaao ||

Birth and death, attachment and suffering, are erased in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||1||Pause||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਅਪਾਰੁ ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥

Naam Nidhhaan Apaar Bhagathaa Man Vasai ||

The infinite treasure of the Naam abides within the minds of the devotees.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਬਾਦਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਸਰਪਰ ਰੁੰਨਿਆ ॥

Mohi Baadh Ahankaar Sarapar Runniaa ||

Those who indulge in attachment, conflict and egotism shall surely weep and cry.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਮੂਲਿ ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥੨॥

Sukh N Paaeinih Mool Naam Vishhunniaa ||2||

Those who are separated from the Naam shall never find any peace. ||2||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਿ ਬੰਧਨਿ ਬੰਧਿਆ ॥

Maeree Maeree Dhhaar Bandhhan Bandhhiaa ||

Crying out, Mine! Mine!, he is bound in bondage.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਧਿਆ ॥੩॥

Narak Surag Avathaar Maaeiaa Dhhandhhiaa ||3||

Entangled in Maya, he is reincarnated in heaven and hell. ||3||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥

Sodhhath Sodhhath Sodhh Thath Beechaariaa ||

Searching, searching, searching, I have come to understand the essence of reality.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਹਿ ਸਰਪਰ ਹਾਰਿਆ ॥੪॥

Naam Binaa Sukh Naahi Sarapar Haariaa ||4||

Without the Naam, there is no peace at all, and the mortal will surely fail. ||4||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਅਨੇਕ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮਤੇ ॥

Aavehi Jaahi Anaek Mar Mar Janamathae ||

Many come and go; they die, and die again, and are reincarnated.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 761 of 1430