. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 723 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 723 of 1430

ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਵਿਚਿ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ ॥

Saahib Kae Gun Naanak Gaavai Maas Puree Vich Aakh Masolaa ||

Nanak sings the Glorious Praises of the Lord and Master in the city of corpses, and voices this account.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧
Raag Tilang Guru Nanak Dev


ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਵੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥੧॥

Khoon Kae Sohilae Gaaveeahi Naanak Rath Kaa Kungoo Paae Vae Laalo ||1||

The wedding songs of murder are sung, O Nanak, and blood is sprinkled instead of saffron, O Lalo. ||1||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੧) (੫) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧
Raag Tilang Guru Nanak Dev


ਸਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇਗੁ ਮਸੋਲਾ ॥

Sachaa So Saahib Sach Thapaavas Sacharraa Niaao Karaeg Masolaa ||

The Lord and Master is True, and True is His justice. He issues His Commands according to His judgement.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Tilang Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਰੰਗਿ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖਿ ਇਕੇਲਾ ॥

Jin Oupaaee Rang Ravaaee Baithaa Vaekhai Vakh Eikaelaa ||

The One who created, and attached the mortals to pleasures, sits alone, and watches this.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Tilang Guru Nanak Dev


ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕੁ ਹੋਸੀ ਹਿਦੁਸਤਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ ॥

Kaaeiaa Kaparr Ttuk Ttuk Hosee Hidhusathaan Samaalasee Bolaa ||

The body-fabric will be torn apart into shreds, and then India will remember these words.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੩
Raag Tilang Guru Nanak Dev


ਆਵਨਿ ਅਠਤਰੈ ਜਾਨਿ ਸਤਾਨਵੈ ਹੋਰੁ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ॥

Aavan Athatharai Jaan Sathaanavai Hor Bhee Outhasee Maradh Kaa Chaelaa ||

Coming in seventy-eight (1521 A.D.), they will depart in ninety-seven (1540 A.D.), and then another disciple of man will rise up.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Tilang Guru Nanak Dev


ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੨॥੩॥੫॥

Sach Kee Baanee Naanak Aakhai Sach Sunaaeisee Sach Kee Baelaa ||2||3||5||

Nanak speaks the Word of Truth; he proclaims the Truth at this, the right time. ||2||3||5||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Tilang Guru Nanak Dev


ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

Thilang Mehalaa 4 Ghar 2

Tilang, Fourth Mehl, Second House:

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੨੩


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੨੩


ਸਭਿ ਆਏ ਹੁਕਮਿ ਖਸਮਾਹੁ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਵਰਤਨੀ ॥

Sabh Aaeae Hukam Khasamaahu Hukam Sabh Varathanee ||

Everyone comes by Command of the Lord and Master. The Hukam of His Command extends to all.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੬
Raag Tilang Guru Ram Das


ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਸਚੁ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹਰਿ ਧਨੀ ॥

Saalaahihu Sach Sabh Oopar Har Dhhanee ||

So praise the True Lord; the Lord is the Master over all.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Tilang Guru Ram Das


ਜਿਸੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਸਰੀਕੁ ਕਿਸੁ ਲੇਖੈ ਹਉ ਗਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Jis Naahee Koe Sareek Kis Laekhai Ho Ganee || Rehaao ||

No one is equal to Him; am I of any account? ||Pause||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Tilang Guru Ram Das


ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਧਨੀ ॥੧॥

Sach Saahib Saachaa Khael Sabh Har Dhhanee ||1||

True is the Lord and Master, and True is His play. The Lord is the Master of all. ||1||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Tilang Guru Ram Das


ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸੁ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਰਿ ਬਨੀ ॥

Poun Paanee Dhharathee Aakaas Ghar Mandhar Har Banee ||

Air, water, earth and sky - the Lord has made these His home and temple.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੮
Raag Tilang Guru Ram Das


ਵਿਚਿ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਝੂਠੁ ਕਹੁ ਕਿਆ ਗਨੀ ॥੨॥੧॥

Vich Varathai Naanak Aap Jhooth Kahu Kiaa Ganee ||2||1||

He Himself is pervading everywhere, O Nanak. Tell me: what can be counted as false? ||2||1||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੮
Raag Tilang Guru Ram Das


ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Thilang Mehalaa 4 ||

Tilang, Fourth Mehl:

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੨੩


ਨਿਤ ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਬਫਾਵੈ ਦੁਰਮਤੀਆ ॥

Nith Nihafal Karam Kamaae Bafaavai Dhuramatheeaa ||

The evil-minded person continually does fruitless deeds, all puffed up with pride.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Tilang Guru Ram Das


ਜਬ ਆਣੈ ਵਲਵੰਚ ਕਰਿ ਝੂਠੁ ਤਬ ਜਾਣੈ ਜਗੁ ਜਿਤੀਆ ॥੧॥

Jab Aanai Valavanch Kar Jhooth Thab Jaanai Jag Jitheeaa ||1||

When he brings home what he has acquired, by practicing deception and falsehood, he thinks that he has conquered the world. ||1||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Tilang Guru Ram Das


ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੈਸਾਰੁ ਨ ਚੇਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

Aisaa Baajee Saisaar N Chaethai Har Naamaa ||

Such is the drama of the world, that he does not contemplate the Lord's Name.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Tilang Guru Ram Das


ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸੈ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ਰਾਮਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Khin Mehi Binasai Sabh Jhooth Maerae Man Dhhiaae Raamaa || Rehaao ||

In an instant, all this false play shall perish; O my mind, meditate on the Lord. ||Pause||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Tilang Guru Ram Das


ਸਾ ਵੇਲਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਿਤੁ ਆਇ ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ ਗ੍ਰਸੈ ॥

Saa Vaelaa Chith N Aavai Jith Aae Kanttak Kaal Grasai ||

He does not think of that time, when Death, the Torturer, shall come and seize him.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Tilang Guru Ram Das


ਤਿਸੁ ਨਾਨਕ ਲਏ ਛਡਾਇ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥

This Naanak Leae Shhaddaae Jis Kirapaa Kar Hiradhai Vasai ||2||2||

O Nanak, the Lord saves that one, within whose heart the Lord, in His Kind Mercy, dwells. ||2||2||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੪) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Tilang Guru Ram Das


ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

Thilang Mehalaa 5 Ghar 1

Tilang, Fifth Mehl, First House:

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੨੩


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੨੩


ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਇ ॥

Khaak Noor Karadhan Aalam Dhuneeaae ||

The Lord infused His Light into the dust, and created the world, the universe.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਅਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸਿ ਖੁਦਾਇ ॥੧॥

Asamaan Jimee Dharakhath Aab Paidhaaeis Khudhaae ||1||

The sky, the earth, the trees, and the water - all are the Creation of the Lord. ||1||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਬੰਦੇ ਚਸਮ ਦੀਦੰ ਫਨਾਇ ॥

Bandhae Chasam Dheedhan Fanaae ||

O human being, whatever you can see with your eyes, shall perish.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhunanaeeaa Muradhaar Khuradhanee Gaafal Havaae || Rehaao ||

The world eats dead carcasses, living by neglect and greed. ||Pause||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਗੈਬਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਾਮ ਕੁਸਤਨੀ ਮੁਰਦਾਰ ਬਖੋਰਾਇ ॥

Gaibaan Haivaan Haraam Kusathanee Muradhaar Bakhoraae ||

Like a goblin, or a beast, they kill and eat the forbidden carcasses of meat.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਦਿਲ ਕਬਜ ਕਬਜਾ ਕਾਦਰੋ ਦੋਜਕ ਸਜਾਇ ॥੨॥

Dhil Kabaj Kabajaa Kaadharo Dhojak Sajaae ||2||

So control your urges, or else you will be seized by the Lord, and thrown into the tortures of hell. ||2||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਜਬ ਅਜਰਾਈਲੁ ਬਸਤਨੀ ਤਬ ਚਿ ਕਾਰੇ ਬਿਦਾਇ ॥੩॥

Jab Ajaraaeel Basathanee Thab Ch Kaarae Bidhaae ||3||

- when Azraa-eel, the Messenger of Death seizes you, what good will these be to you then? ||3||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਵਲੀ ਨਿਆਮਤਿ ਬਿਰਾਦਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲਕ ਖਾਨਾਇ ॥

Valee Niaamath Biraadharaa Dharabaar Milak Khaanaae ||

Your benefactors, presents, companions, courts, lands and homes

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਹਵਾਲ ਮਾਲੂਮੁ ਕਰਦੰ ਪਾਕ ਅਲਾਹ ॥

Havaal Maaloom Karadhan Paak Alaah ||

The Pure Lord God knows your condition.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਬੁਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸਿ ਪੇਸਿ ਦਰਵੇਸ ਬੰਦਾਹ ॥੪॥੧॥

Bugo Naanak Aradhaas Paes Dharavaes Bandhaah ||4||1||

O Nanak, recite your prayer to the holy people. ||4||1||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਤਿਲੰਗ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Thilang Ghar 2 Mehalaa 5 ||

Tilang, Second House, Fifth Mehl:

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੨੩


ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

Thudhh Bin Dhoojaa Naahee Koe ||

There is no other than You, Lord.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਤੂ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਇ ॥

Thoo Karathaar Karehi So Hoe ||

You are the Creator; whatever You do, that alone happens.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਤੇਰੀ ਮਨਿ ਟੇਕ ॥

Thaeraa Jor Thaeree Man Ttaek ||

You are the strength, and You are the support of the mind.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੧॥

Sadhaa Sadhaa Jap Naanak Eaek ||1||

Forever and ever, meditate, O Nanak, on the One. ||1||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਸਭ ਊਪਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥

Sabh Oopar Paarabreham Dhaathaar ||

The Great Giver is the Supreme Lord God over all.

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Tilang Guru Arjan Dev


ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaeree Ttaek Thaeraa Aadhhaar || Rehaao ||

You are our support, You are our sustainer. ||Pause||

ਤਿਲੰਗ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੨੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Tilang Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 723 of 1430