. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 696 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 696 of 1430

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

Jaithasaree Mehalaa 4 Ghar 1 Choupadhae

Jaitsree, Fourth Mehl, First House, Chau-Padas:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੯੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੯੬


ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਬਸਿਆ ਗੁਰਿ ਹਾਥੁ ਧਰਿਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥

Maerai Heearai Rathan Naam Har Basiaa Gur Haathh Dhhariou Maerai Maathhaa ||

The Jewel of the Lord's Name abides within my heart; the Guru has placed His hand on my forehead.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਰਿਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥

Janam Janam Kae Kilabikh Dhukh Outharae Gur Naam Dheeou Rin Laathhaa ||1||

The sins and pains of countless incarnations have been cast out. The Guru has blessed me with the Naam, the Name of the Lord, and my debt has been paid off. ||1||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭਿ ਅਰਥਾ ॥

Maerae Man Bhaj Raam Naam Sabh Arathhaa ||

O my mind, vibrate the Lord's Name, and all your affairs shall be resolved.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੪
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਬਿਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Gur Poorai Har Naam Dhrirraaeiaa Bin Naavai Jeevan Birathhaa || Rehaao ||

The Perfect Guru has implanted the Lord's Name within me; without the Name, life is useless. ||Pause||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੪
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ ॥

Bin Gur Moorr Bheae Hai Manamukh Thae Moh Maaeiaa Nith Faathhaa ||

Without the Guru, the self-willed manmukhs are foolish and ignorant; they are forever entangled in emotional attachment to Maya.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਥਾ ॥੨॥

Thin Saadhhoo Charan N Saevae Kabehoo Thin Sabh Janam Akaathhaa ||2||

They never serve the feet of the Holy; their lives are totally useless. ||2||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥

Jin Saadhhoo Charan Saadhh Pag Saevae Thin Safaliou Janam Sanaathhaa ||

Those who serve at the feet of the Holy, the feet of the Holy, their lives are made fruitful, and they belong to the Lord.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੬
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥

Mo Ko Keejai Dhaas Dhaas Dhaasan Ko Har Dhaeiaa Dhhaar Jagannaathhaa ||3||

Make me the slave of the slave of the slaves of the Lord; bless me with Your Mercy, O Lord of the Universe. ||3||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੭
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਾ ॥

Ham Andhhulae Giaaneheen Agiaanee Kio Chaaleh Maarag Panthhaa ||

I am blind, ignorant and totally without wisdom; how can I walk on the Path?

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੭
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਮਿਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥

Ham Andhhulae Ko Gur Anchal Dheejai Jan Naanak Chaleh Milanthhaa ||4||1||

I am blind - O Guru, please let me grasp the hem of Your robe, so that servant Nanak may walk in harmony with You. ||4||1||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੮
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Jaithasaree Mehalaa 4 ||

Jaitsree, Fourth Mehl:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੯੬


ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਿਨੁ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ ॥

Heeraa Laal Amolak Hai Bhaaree Bin Gaahak Meekaa Kaakhaa ||

A jewel or a diamond may be very valuable and heavy, but without a purchaser, it is worth only straw.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਰਤਨ ਗਾਹਕੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ ਤਬ ਰਤਨੁ ਬਿਕਾਨੋ ਲਾਖਾ ॥੧॥

Rathan Gaahak Gur Saadhhoo Dhaekhiou Thab Rathan Bikaano Laakhaa ||1||

When the Holy Guru, the Purchaser, saw this jewel, He purchased it for hundreds of thousands of dollars. ||1||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਗੁਪਤ ਹੀਰੁ ਹਰਿ ਰਾਖਾ ॥

Maerai Man Gupath Heer Har Raakhaa ||

The Lord has kept this jewel hidden within my mind.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹੀਰੁ ਪਰਾਖਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Dheen Dhaeiaal Milaaeiou Gur Saadhhoo Gur Miliai Heer Paraakhaa || Rehaao ||

The Lord, merciful to the meek, led me to meet the Holy Guru; meeting the Guru, I came to appreciate this jewel. ||Pause||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਤਿਨ ਘਰਿ ਰਤਨੁ ਨ ਲਾਖਾ ॥

Manamukh Kothee Agiaan Andhhaeraa Thin Ghar Rathan N Laakhaa ||

The rooms of the self-willed manmukhs are dark with ignorance; in their homes, the jewel is not visible.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਤੇ ਊਝੜਿ ਭਰਮਿ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੁਅੰਗ ਬਿਖੁ ਚਾਖਾ ॥੨॥

Thae Oojharr Bharam Mueae Gaavaaree Maaeiaa Bhuang Bikh Chaakhaa ||2||

Those fools die, wandering in the wilderness, eating the poison of the snake, Maya. ||2||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਾਧ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨੀਕੇ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਸਰਣਿ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥

Har Har Saadhh Maelahu Jan Neekae Har Saadhhoo Saran Ham Raakhaa ||

O Lord, Har, Har, let me meet the humble, holy beings; O Lord, keep me in the Sanctuary of the Holy.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਹਰਿ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਪਰੇ ਭਾਗਿ ਤੁਮ ਪਾਖਾ ॥੩॥

Har Angeekaar Karahu Prabh Suaamee Ham Parae Bhaag Thum Paakhaa ||3||

O Lord, make me Your own; O God, Lord and Master, I have hurried to Your side. ||3||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਜਿਹਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣਹ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਵਡ ਪੁਰਖਾ ॥

Jihavaa Kiaa Gun Aakh Vakhaaneh Thum Vadd Agam Vadd Purakhaa ||

What Glorious Virtues of Yours can I speak and describe? You are great and unfathomable, the Greatest Being.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਖਾਣੁ ਡੁਬਤ ਹਰਿ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥

Jan Naanak Har Kirapaa Dhhaaree Paakhaan Ddubath Har Raakhaa ||4||2||

The Lord has bestowed His Mercy on servant Nanak; He has saved the sinking stone. ||4||2||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੪) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Jaitsiri Guru Ram Das


 
Displaying Ang 696 of 1430