. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 691 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 691 of 1430

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

Dhhanaasaree Mehalaa 5 Shhantha

Dhanaasaree, Fifth Mehl, Chhant:

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੯੧


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੯੧


ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥

Sathigur Dheen Dhaeiaal Jis Sang Har Gaaveeai Jeeo ||

The True Guru is merciful to the meek; in His Presence, the Lord's Praises are sung.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੨
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਰਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥

Anmrith Har Kaa Naam Saadhhasang Raaveeai Jeeo ||

The Ambrosial Name of the Lord is chanted in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੨
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਸਾਚੁ ਸਿਖਿਆ ਕਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਏ ॥

Dhhur Karam Likhiaa Saach Sikhiaa Kattee Jam Kee Faaseae ||

Those who have such karma pre-ordained, study and learn the Truth; the noose of Death is removed from their necks.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੩
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਭਜੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਇਕੁ ਅਰਾਧੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਏ ॥

Bhaj Sang Saadhhoo Eik Araadhhoo Janam Maran Dhukh Naaseae ||

Vibrating, and worshipping the One Lord in the Company of the Holy, the pains of birth and death are removed.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੩
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਭੈ ਭਰਮ ਨਾਠੇ ਛੁਟੀ ਗਾਠੇ ਜਮ ਪੰਥਿ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵੀਐ ॥

Bhai Bharam Naathae Shhuttee Gaathae Jam Panthh Mool N Aaveeai ||

Their fears and doubts are dispelled, the knot of death is untied, and they never have to walk on Death's path.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੪
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਨਿਧਰਿਆ ਧਰ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੋ ਜੀਉ ॥

Nidhhariaa Dhhar Eaek Naam Niranjano Jeeo ||

The Name of the One, Immaculate Lord is the Support of the unsupported.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੫
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥੧॥

Binavanth Naanak Dhhaar Kirapaa Sadhaa Har Gun Gaaveeai ||1||

Prays Nanak, shower me with Your Mercy, Lord; let me sing Your Glorious Praises forever. ||1||

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੫
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਬਿਖੜਾ ਪਲ ਏਕ ਮਾਹਿ ਤਰਾਇਆ ॥

Sansaar Saagar Mehaa Bikharraa Pal Eaek Maahi Tharaaeiaa ||

Please, help me to cross over the terrifying and difficult world-ocean in an instant.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੬
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਦੁਖ ਹਰਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖਹ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਿ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ॥

Dhukh Harath Karathaa Sukheh Suaamee Saran Saadhhoo Aaeiaa ||

O Destroyer of pain, Creator Lord, Master of peace and bliss, I have come seeking the Sanctuary of the Holy;

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੬
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨੋ ਜੀਉ ॥

Thoo Dhaathaa Dhaathaar Sarab Dhukh Bhanjano Jeeo ||

You are the Giver, the Great Giver, the Dispeller of all sorrow.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੬
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਥਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਅੰਜਨੋ ॥

Poor Rehiaa Sarab Thhaaee Gur Giaan Naethree Anjano ||

I saw the Lord pervading and permeating everywhere, when the healing ointment of the Guru's wisdom was applied to my eyes.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੭
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥

Aap Leeeae Larr Laae Kirapaa Dhhaareeaa Jeeo ||

He Himself has attached me to the hem of His robe; He has showered me with His Mercy.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੮
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰੀ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ॥੨॥

Binavanth Naanak Sadhaa Simaree Sarab Dhukh Bhai Bhanjano ||2||

Prays Nanak, remember Him forever in meditation, the Destroyer of all sorrow and fear. ||2||

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੮
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨੀਚ ਥਾਪਣਹਾਰਿਆ ॥

Dhaeiaal Sadhaa Kirapaal Suaamee Neech Thhaapanehaariaa ||

My Lord and Master is always merciful, kind and compassionate; He uplifts and establishes the lowly.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੯
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣੁ ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥

Mohi Niragun Neech Anaathh Prabh Agam Apaareeaa Jeeo ||

I am worthless, lowly and helpless; God is unfathomable and infinite.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੯
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਵਸਿ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆ ॥

Jeea Janth Sabh Vas Thaerai Sagal Thaeree Saariaa ||

All beings and creatures are under Your power; You take care of all.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਭੁਗਤਾ ਆਪਿ ਸਗਲ ਬੀਚਾਰੀਆ ॥

Aap Karathaa Aap Bhugathaa Aap Sagal Beechaareeaa ||

He Himself is the Creator, and He Himself is the Enjoyer; He Himself is the Contemplator of all.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥੩॥

Binavanth Naanak Gun Gaae Jeevaa Har Jap Japo Banavaareeaa ||3||

Prays Nanak, singing Your Glorious Praises, I live, chanting the Chant of the Lord, the Lord of the world-forest. ||3||

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਤੇਰਾ ਦਰਸੁ ਅਪਾਰੁ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਈ ਜੀਉ ॥

Thaeraa Dharas Apaar Naam Amolee Jeeo ||

The Blessed Vision of Your Darshan is incomparable; Your Name is utterly priceless.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਨਿਤਿ ਜਪਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪੁਰਖ ਅਤੋਲਈ ਜੀਉ ॥

Nith Japehi Thaerae Dhaas Purakh Atholee Jeeo ||

O my Incomputable Lord, Your humble servants ever meditate on You.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਰਸਨ ਵੂਠਾ ਆਪਿ ਤੂਠਾ ਹਰਿ ਰਸਹਿ ਸੇਈ ਮਾਤਿਆ ॥

Santh Rasan Voothaa Aap Thoothaa Har Rasehi Saeee Maathiaa ||

You dwell on the tongues of the Saints, by Your own pleasure; they are intoxicated with Your sublime essence, O Lord.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਮਹਾ ਭਾਗੇ ਸਦਾ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿਆ ॥

Gur Charan Laagae Mehaa Bhaagae Sadhaa Anadhin Jaagiaa ||

Those who are attached to Your feet are very blessed; night and day, they remain always awake and aware.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਸਦ ਸਦਾ ਸਿੰਮ੍ਰਤਬ੍ਯ੍ਯ ਸੁਆਮੀ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਗੁਣ ਬੋਲਈ ॥

Sadh Sadhaa Sinmrathaby Suaamee Saas Saas Gun Bolee ||

Forever and ever, meditate in remembrance on the Lord and Master; with each and every breath, speak His Glorious Praises.

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧੂਰਿ ਸਾਧੂ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੋਲਈ ॥੪॥੧॥

Binavanth Naanak Dhhoor Saadhhoo Naam Prabhoo Amolee ||4||1||

Prays Nanak, let me become the dust of the feet of the Saints. God's Name is invaluable. ||4||1||

ਧਨਾਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

Raag Dhhanaasaree Baanee Bhagath Kabeer Jee Kee

Raag Dhanaasaree, The Word Of Devotee Kabeer Jee:

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੯੧


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੯੧


ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ ਸਮਾਨਾਂ ॥

Sanak Sanandh Mehaes Samaanaan ||

Beings like Sanak, Sanand, Shiva and Shaysh-naaga -

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਸੇਖਨਾਗਿ ਤੇਰੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥

Saekhanaag Thaero Maram N Jaanaan ||1||

None of them know Your mystery, Lord. ||1||

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Santhasangath Raam Ridhai Basaaee ||1|| Rehaao ||

In the Society of the Saints, the Lord dwells within the heart. ||1||Pause||

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਹਨੂਮਾਨ ਸਰਿ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾਂ ॥

Hanoomaan Sar Garurr Samaanaan ||

Beings like Hanumaan, Garura, Indra the King of the gods and the rulers of humans -

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਸੁਰਪਤਿ ਨਰਪਤਿ ਨਹੀ ਗੁਨ ਜਾਨਾਂ ॥੨॥

Surapath Narapath Nehee Gun Jaanaan ||2||

None of them know Your Glories, Lord. ||2||

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਅਰੁ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥

Chaar Baedh Ar Sinmrith Puraanaan ||

The four Vedas, the Simritees and the Puraanas, Vishnu the Lord of Lakshmi

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਕਮਲਾਪਤਿ ਕਵਲਾ ਨਹੀ ਜਾਨਾਂ ॥੩॥

Kamalaapath Kavalaa Nehee Jaanaan ||3||

And Lakshmi herself - none of them know the Lord. ||3||

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ ॥

Kehi Kabeer So Bharamai Naahee ||

Says Kabeer, one who falls at the Lord's feet,

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


ਪਗ ਲਗਿ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਂਹੀ ॥੪॥੧॥

Pag Lag Raam Rehai Saranaanhee ||4||1||

And remains in His Sanctuary, does not wander around lost. ||4||1||

ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੯੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Dhanaasree Bhagat Kabir


 
Displaying Ang 691 of 1430