. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 64 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 64 of 1430

ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਸੁਆਹਿ ॥

Sabh Jag Kaajal Kotharree Than Man Dhaeh Suaahi ||

The whole world is a store-house of lamp-black; the body and mind are blackened with it.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੀ ਭਾਹਿ ॥੭॥

Gur Raakhae Sae Niramalae Sabadh Nivaaree Bhaahi ||7||

Those who are saved by the Guru are immaculate and pure; through the Word of the Shabad, they extinguish the fire of desire. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

Naanak Thareeai Sach Naam Sir Saahaa Paathisaahu ||

O Nanak, they swim across with the True Name of the Lord, the King above the heads of kings.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥

Mai Har Naam N Veesarai Har Naam Rathan Vaesaahu ||

May I never forget the Name of the Lord! I have purchased the Jewel of the Lord's Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖ ਭਉਜਲਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ਅਥਾਹੁ ॥੮॥੧੬॥

Manamukh Bhoujal Pach Mueae Guramukh Tharae Athhaahu ||8||16||

The self-willed manmukhs putrefy and die in the terrifying world-ocean, while the Gurmukhs cross over the bottomless ocean. ||8||16||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 Ghar 2 ||

Siree Raag, First Mehl, Second House:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੪


ਮੁਕਾਮੁ ਕਰਿ ਘਰਿ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥

Mukaam Kar Ghar Baisanaa Nith Chalanai Kee Dhhokh ||

They have made this their resting place and they sit at home, but the urge to depart is always there.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਨਿਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥

Mukaam Thaa Par Jaaneeai Jaa Rehai Nihachal Lok ||1||

This would be known as a lasting place of rest, only if they were to remain stable and unchanging. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਰਿ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਮਿ ॥

Jogee Th Aasan Kar Behai Mulaa Behai Mukaam ||

The Yogis sit in their Yogic postures, and the Mullahs sit at their resting stations.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਸਿਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਗਿ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kar Sidhak Karanee Kharach Baadhhahu Laag Rahu Naamae ||1|| Rehaao ||

Doing deeds of faith, pack up the supplies for your journey, and remain committed to the Name. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦੁਨੀਆ ਕੈਸਿ ਮੁਕਾਮੇ ॥

Dhuneeaa Kais Mukaamae ||

What sort of a resting place is this world?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥

Sur Sidhh Gan Gandhharab Mun Jan Saekh Peer Salaar ||

The angels, Siddhas, worshippers of Shiva, heavenly musicians, silent sages, Saints, priests, preachers, spiritual teachers and commanders

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣਹਿ ਪੋਥੀਆ ਸਿਧ ਬਹਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨਿ ॥੨॥

Panddith Vakhaanehi Pothheeaa Sidhh Behehi Dhaev Sathhaan ||2||

The Hindu Pandits recite from their books, and the Siddhas sit in the temples of their gods. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੂਚੁ ॥

Sulathaan Khaan Malook Oumarae Geae Kar Kar Kooch ||

The sultans and kings, the rich and the mighty, have marched away in succession.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦਰਿ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਰਿ ਗਏ ਅਵਰੇ ਭਿ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥

Dhar Kooch Koochaa Kar Geae Avarae Bh Chalanehaar ||3||

-each and every one has left, and all others shall depart as well. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਘੜੀ ਮੁਹਤਿ ਕਿ ਚਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮਝੁ ਤੂੰ ਭਿ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥

Gharree Muhath K Chalanaa Dhil Samajh Thoon Bh Pehooch ||4||

In a moment or two, we shall also depart. O my heart, understand that you must go as well! ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਬਦਾਹ ਮਾਹਿ ਵਖਾਣੀਐ ਵਿਰਲਾ ਤ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

Sabadhaah Maahi Vakhaaneeai Viralaa Th Boojhai Koe ||

This is described in the Shabads; only a few understand this!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥

Alaahu Alakh Aganm Kaadhar Karanehaar Kareem ||

He is Allah, the Unknowable, the Inaccessible, All-powerful and Merciful Creator.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੫॥

Naanak Vakhaanai Baenathee Jal Thhal Meheeal Soe ||5||

Nanak offers this prayer to the One who pervades the water, the land and the air. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਸਿਸਿ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥

Mukaam This No Aakheeai Jis Sis N Hovee Laekh ||

Call permanent only the One, who does not have destiny inscribed upon His Forehead.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥

Sabh Dhunee Aavan Jaavanee Mukaam Eaek Reheem ||6||

All the world comes and goes-only the Merciful Lord is permanent. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦਿਨ ਰਵਿ ਚਲੈ ਨਿਸਿ ਸਸਿ ਚਲੈ ਤਾਰਿਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥

Dhin Rav Chalai Nis Sas Chalai Thaarikaa Lakh Paloe ||

The day and the sun shall pass away; the night and the moon shall pass away; the hundreds of thousands of stars shall disappear.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥

Asamaan Dhharathee Chalasee Mukaam Ouhee Eaek ||7||

The sky and the earth shall pass away; He alone is permanent. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥

Mukaam Ouhee Eaek Hai Naanakaa Sach Bugoe ||8||17||

He alone is permanent; Nanak speaks the Truth. ||8||17||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੭) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਾਰਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥

Mehalae Pehilae Sathaareh Asattapadheeaa ||

Seventeen Ashtapadees Of The First Mehl.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੪


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੪


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ

Sireeraag Mehalaa 3 Ghar 1 Asattapadheeaa

Siree Raag, Third Mehl, First House, Ashtapadees:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੪


ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

Guramukh Kirapaa Karae Bhagath Keejai Bin Gur Bhagath N Hoe ||

By God's Grace, the Gurmukh practices devotion; without the Guru, there is no devotional worship.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥

Aapai Aap Milaaeae Boojhai Thaa Niramal Hovai Koe ||

One who merges his own self into Him understands, and so becomes pure.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥

Har Jeeo Sachaa Sachee Baanee Sabadh Milaavaa Hoe ||1||

The Dear Lord is True, and True is the Word of His Bani. Through the Word of the Shabad, Union with Him is obtained. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Amar Das


ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥

Bhaaee Rae Bhagathiheen Kaahae Jag Aaeiaa ||

O Siblings of Destiny, without devotion, why have people even come into the world?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Amar Das


ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Poorae Gur Kee Saev N Keenee Birathhaa Janam Gavaaeiaa ||1|| Rehaao ||

They have not served the Perfect Guru; they have wasted their lives in vain. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Amar Das


ਆਪੇ ਹਰਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ॥

Aapae Har Jagajeevan Dhaathaa Aapae Bakhas Milaaeae ||

The Lord Himself, the Life of the World, is the Giver. He Himself forgives, and unites us with Himself.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Amar Das


ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥

Jeea Janth Eae Kiaa Vaechaarae Kiaa Ko Aakh Sunaaeae ||

What are these poor beings and creatures? What can they speak and say?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥

Guramukh Aapae Dhae Vaddiaaee Aapae Saev Karaaeae ||2||

God Himself grants glory to the Gurmukhs; He joins them to His Service. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Amar Das


ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹਿ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਈ ॥

Dhaekh Kuttanb Mohi Lobhaanaa Chaladhiaa Naal N Jaaee ||

Beholding your family, you are lured away by emotional attachment, but when you leave, they will not go with you.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੧੮) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Amar Das


 
Displaying Ang 64 of 1430