. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 565 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 565 of 1430

ਸਚੁ ਖੇਤੀ ਸਚੁ ਬੀਜਣਾ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥

Sach Khaethee Sach Beejanaa Saachaa Vaapaaraa ||

Let Truth be the farm, Truth the seed, and Truth the merchandise you trade.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਾਸਹਿ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥੨॥

Bin Saachae Hor Saalaahanaa Jaasehi Janam Sabh Khoe ||2||

By praising any other than the True Lord, one's whole life is wasted. ||2||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

Sach Khaanaa Sach Painanaa Sach Ttaek Har Naao ||

Let Truth be your food, and let Truth be your clothes; let your True Support be the Name of the Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥

Anadhin Laahaa Sach Naam Dhhan Bhagath Bharae Bhanddaaraa ||3||

Night and day, you shall earn the profit of the Lord's Name; you shall have the treasure overflowing with the wealth of devotional worship. ||3||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੪॥

Jis No Bakhasae This Milai Mehalee Paaeae Thhaao ||4||

One who is so blessed by the Lord, obtains a seat in the Mansion of the Lord's Presence. ||4||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਆਵਹਿ ਸਚੇ ਜਾਵਹਿ ਸਚੇ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਮੂਲਿ ਨ ਪਾਹਿ ॥

Aavehi Sachae Jaavehi Sachae Fir Joonee Mool N Paahi ||

In Truth we come, and in Truth we go, and then, we are not consigned to reincarnation again.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹਹਿ ਸਾਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥੫॥

Guramukh Dhar Saachai Sachiaar Hehi Saachae Maahi Samaahi ||5||

The Gurmukhs are hailed as True in the True Court; they merge in the True Lord. ||5||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਅੰਤਰੁ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥

Anthar Sachaa Man Sachaa Sachee Sifath Sanaae ||

Deep within they are True, and their minds are True; they sing the Glorious Praises of the True Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੬॥

Sachai Thhaan Sach Saalaahanaa Sathigur Balihaarai Jaao ||6||

In the true place, they praise the True Lord; I am a sacrifice to the True Guru. ||6||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤੁ ਸਚੁ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥

Sach Vaelaa Moorath Sach Jith Sachae Naal Piaar ||

True is the time, and true is the moment, when one falls in love with the True Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੬
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥

Naanak Sachai Maelae Thaa Milae Aapae Leae Milaae ||

O Nanak, one merges with the True Lord, when He merges with Himself.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਸਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥੭॥

Sach Vaekhanaa Sach Bolanaa Sachaa Sabh Aakaar ||7||

Then, he sees Truth, and speaks the Truth; he realizes the True Lord pervading the entire Universe. ||7||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੬
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਸੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੮॥੧॥

Jio Bhaavai Thio Rakhasee Aapae Karae Rajaae ||8||1||

As it pleases Him, He preserves us; He Himself ordains His Will. ||8||1||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Vaddehans Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੬੫


ਮਨੂਆ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵਦਾ ਓਹੁ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

Manooaa Dheh Dhis Dhhaavadhaa Ouhu Kaisae Har Gun Gaavai ||

His mind wanders in the ten directions - how can he sing the Glorious Praises of the Lord?

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੮
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਿਆਪਿ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਤ ਸੰਤਾਵੈ ॥੧॥

Eindhree Viaap Rehee Adhhikaaee Kaam Krodhh Nith Santhaavai ||1||

The sensory organs are totally engrossed in sensuality; sexual desire and anger constantly afflict him. ||1||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੮
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵੀਜੈ ॥

Vaahu Vaahu Sehajae Gun Raveejai ||

Waaho! Waaho! Hail! Hail! Chant His Glorious Praises.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੯
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Raam Naam Eis Jug Mehi Dhulabh Hai Guramath Har Ras Peejai ||1|| Rehaao ||

The Lord's Name is so difficult to obtain in this age; under Guru's Instruction, drink in the subtle essence of the Lord. ||1||Pause||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੯
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

Sabadh Cheen Man Niramal Hovai Thaa Har Kae Gun Gaavai ||

Remembering the Word of the Shabad, the mind becomes immaculately pure, and then, one sings the Glorious Praises of the Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ ॥੨॥

Guramathee Aapai Aap Pashhaanai Thaa Nij Ghar Vaasaa Paavai ||2||

Under Guru's Instruction, one comes to understand his own self, and then, he comes to dwell in the home of his inner self. ||2||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

Eae Man Maerae Sadhaa Rang Raathae Sadhaa Har Kae Gun Gaao ||

O my mind, be imbued forever with the Lord's Love, and sing forever the Glorious Praises of the Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਉ ॥੩॥

Har Niramal Sadhaa Sukhadhaathaa Man Chindhiaa Fal Paao ||3||

The Immaculate Lord is forever the Giver of peace; from Him, one receives the fruits of his heart's desires. ||3||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਹਮ ਨੀਚ ਸੇ ਊਤਮ ਭਏ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥

Ham Neech Sae Ootham Bheae Har Kee Saranaaee ||

I am lowly, but I have been exalted, entering the Sanctuary of the Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਪਾਥਰੁ ਡੁਬਦਾ ਕਾਢਿ ਲੀਆ ਸਾਚੀ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥

Paathhar Ddubadhaa Kaadt Leeaa Saachee Vaddiaaee ||4||

He has lifted up the sinking stone; True is His glorious greatness. ||4||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਬਿਖੁ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਏ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥

Bikh Sae Anmrith Bheae Guramath Budhh Paaee ||

From poison, I have been transformed into Ambrosial Nectar; under Guru's Instruction, I have obtained wisdom.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਅਕਹੁ ਪਰਮਲ ਭਏ ਅੰਤਰਿ ਵਾਸਨਾ ਵਸਾਈ ॥੫॥

Akahu Paramal Bheae Anthar Vaasanaa Vasaaee ||5||

From bitter herbs, I have been transformed into sandalwood; this fragrance permeates me deep within. ||5||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਜਗ ਮਹਿ ਖਟਿਆ ਆਇ ॥

Maanas Janam Dhulanbh Hai Jag Mehi Khattiaa Aae ||

This human birth is so precious; one must earn the right to come into the world.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੬॥

Poorai Bhaag Sathigur Milai Har Naam Dhhiaae ||6||

By perfect destiny, I met the True Guru, and I meditate on the Lord's Name. ||6||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਬਿਖੁ ਲਗੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

Manamukh Bhoolae Bikh Lagae Ahilaa Janam Gavaaeiaa ||

The self-willed manmukhs are deluded; attached to corruption, they waste away their lives in vain.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੭॥

Har Kaa Naam Sadhaa Sukh Saagar Saachaa Sabadh N Bhaaeiaa ||7||

The Name of the Lord is forever an ocean of peace, but the manmukhs do not love the Word of the Shabad. ||7||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੈ ਵਿਰਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ ॥

Mukhahu Har Har Sabh Ko Karai Viralai Hiradhai Vasaaeiaa ||

Everyone can chant the Name of the Lord, Har, Har with their mouths, but only a few enshrine it within their hearts.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਾਇਆ ॥੮॥੨॥

Naanak Jin Kai Hiradhai Vasiaa Mokh Mukath Thinh Paaeiaa ||8||2||

O Nanak, those who enshrine the Lord within their hearts, attain liberation and emancipation. ||8||2||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ

Vaddehans Mehalaa 1 Shhantha

Wadahans, First Mehl, Chhant:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੬੫


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੬੫


ਕਾਇਆ ਕੂੜਿ ਵਿਗਾੜਿ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥

Kaaeiaa Koorr Vigaarr Kaahae Naaeeai ||

Why bother to wash the body, polluted by falsehood?

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਨਾਤਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥

Naathaa So Paravaan Sach Kamaaeeai ||

One's cleansing bath is only approved, if he practices Truth.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸਾਚਾ ਤਾਮਿ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ ॥

Jab Saach Andhar Hoe Saachaa Thaam Saachaa Paaeeai ||

When there is Truth within the heart, then one becomes True, and obtains the True Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਲਿਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਗਵਾਈਐ ॥

Likhae Baajhahu Surath Naahee Bol Bol Gavaaeeai ||

Without pre-ordained destiny, understanding is not attained; talking and babbling, one wastes his life away.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੬੬ ਪੰ. ੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 565 of 1430