. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 528 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 528 of 1430

ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਰਿ ॥੧॥

Koee Bhalaa Keho Bhaavai Buraa Keho Ham Than Dheeou Hai Dtaar ||1||

Some speak good of me, and some speak ill of me, but I have surrendered my body to You. ||1||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰਿ ਜਾਰਿ ॥

Lokan Kee Chathuraaee Oupamaa Thae Baisanthar Jaar ||

I have burnt in the fire the clever devices and praises of the world.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਣਿ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਤੁਮਰੀ ਤਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥

Jo Aavath Saran Thaakur Prabh Thumaree This Raakhahu Kirapaa Dhhaar ||

Whoever comes to Your Sanctuary, O God, Lord and Master, You save by Your Merciful Grace.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੨
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰਿ ॥੨॥੪॥

Jan Naanak Saran Thumaaree Har Jeeo Raakhahu Laaj Muraar ||2||4||

Servant Nanak has entered Your Sanctuary, Dear Lord; O Lord, please, protect his honor! ||2||4||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੨
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

Dhaevagandhhaaree ||

Dayv-Gandhaaree:

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੮


ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥

Har Gun Gaavai Ho This Balihaaree ||

I am a sacrifice to one who sings the Glorious Praises of the Lord.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੩
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਜਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhaekh Dhaekh Jeevaa Saadhh Gur Dharasan Jis Hiradhai Naam Muraaree ||1|| Rehaao ||

I live by continuously beholding the Blessed Vision of the Holy Guru's Darshan; within His Mind is the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੪
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਤੁਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਹ ਜੂਠਾਰੀ ॥

Thum Pavithr Paavan Purakh Prabh Suaamee Ham Kio Kar Mileh Joothaaree ||

You are pure and immaculate, O God, Almighty Lord and Master; how can I, the impure one, meet You?

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੪
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਹਮਰੈ ਜੀਇ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰੀ ॥੧॥

Hamarai Jeee Hor Mukh Hor Hoth Hai Ham Karameheen Koorriaaree ||1||

I have one thing in my mind, and another thing on my lips; I am such a poor, unfortunate liar! ||1||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੫
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਹਮਰੀ ਮੁਦ੍ਰ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਦੁਸਟ ਦੁਸਟਾਰੀ ॥

Hamaree Mudhr Naam Har Suaamee Ridh Anthar Dhusatt Dhusattaaree ||

I appear to chant the Lord's Name, but within my heart, I am the most wicked of the wicked.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੬
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥

Jio Bhaavai Thio Raakhahu Suaamee Jan Naanak Saran Thumhaaree ||2||5||

As it pleases You, save me, O Lord and Master; servant Nanak seeks Your Sanctuary. ||2||5||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੬
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

Dhaevagandhhaaree ||

Dayv-Gandhaaree:

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੮


ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰਿ ਹੈ ਨਕਟੀ ॥

Har Kae Naam Binaa Sundhar Hai Nakattee ||

Without the Name of the Lord, the beautiful are just like the noseless ones.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੭
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਜਿਉ ਬੇਸੁਆ ਕੇ ਘਰਿ ਪੂਤੁ ਜਮਤੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਹੈ ਧ੍ਰਕਟੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jio Baesuaa Kae Ghar Pooth Jamath Hai This Naam Pariou Hai Dhhrakattee ||1|| Rehaao ||

Like the son, born into the house of a prostitute, his name is cursed. ||1||Pause||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੮
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਕਟੀ ॥

Jin Kai Hiradhai Naahi Har Suaamee Thae Bigarr Roop Baerakattee ||

Those who do not have the Name of their Lord and Master within their hearts, are the most wretched, deformed lepers.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੮
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਜਿਉ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣੈ ਓਹੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਹੈ ਭ੍ਰਸਟੀ ॥੧॥

Jio Niguraa Bahu Baathaa Jaanai Ouhu Har Dharageh Hai Bhrasattee ||1||

Like the person who has no Guru, they may know many things, but they are cursed in the Court of the Lord. ||1||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੯
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਜਿਨ ਕਉ ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਚਕਟੀ ॥

Jin Ko Dhaeiaal Hoaa Maeraa Suaamee Thinaa Saadhh Janaa Pag Chakattee ||

Those, unto whom my Lord Master becomes Merciful, long for the feet of the Holy.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੬) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ ਛੁਕਟੀ ॥੨॥੬॥ ਛਕਾ ੧

Naanak Pathith Pavith Mil Sangath Gur Sathigur Paashhai Shhukattee ||2||6|| Shhakaa 1

O Nanak, the sinners become pure, joining the Company of the Holy; following the Guru, the True Guru, they are emancipated. ||2||6|| First Set of Six||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੪) (੬) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Dev Gandhaaree Guru Ram Das


ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

Dhaevagandhhaaree Mehalaa 5 Ghar 2

Dayv-Gandhaaree, Fifth Mehl, Second House:

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੮


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੮


ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥

Maaee Gur Charanee Chith Laaeeai ||

O mother, I focus my consciousness on the Guru's feet.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Prabh Hoe Kirapaal Kamal Paragaasae Sadhaa Sadhaa Har Dhhiaaeeai ||1|| Rehaao ||

As God shows His Mercy, the lotus of my heart blossoms, and forever and ever, I meditate on the Lord. ||1||Pause||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਅੰਤਰਿ ਏਕੋ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਸਮਾਈਐ ॥

Anthar Eaeko Baahar Eaeko Sabh Mehi Eaek Samaaeeai ||

The One Lord is within, and the One Lord is outside; the One Lord is contained in all.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਘਟਿ ਅਵਘਟਿ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਈਐ ॥੧॥

Ghatt Avaghatt Raviaa Sabh Thaaee Har Pooran Breham Dhikhaaeeai ||1||

Within the heart, beyond the heart, and in all places, God, the Perfect One, is seen to be permeating. ||1||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਸੇਵਕ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਈਐ ॥

Ousathath Karehi Saevak Mun Kaethae Thaeraa Anth N Kathehoo Paaeeai ||

So many of Your servants and silent sages sing Your Praises, but no one has found Your limits.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥੨॥੧॥

Sukhadhaathae Dhukh Bhanjan Suaamee Jan Naanak Sadh Bal Jaaeeai ||2||1||

O Giver of peace, Destroyer of pain, Lord and Master - servant Nanak is forever a sacrifice to You. ||2||1||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

Dhaevagandhhaaree ||

Dayv-Gandhaaree:

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੮


ਮਾਈ ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈਐ ॥

Maaee Honehaar So Hoeeai ||

O mother, whatever is to be, shall be.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਰਾਚਿ ਰਹਿਓ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨੀ ਕਹਾ ਲਾਭੁ ਕਹਾ ਖੋਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Raach Rehiou Rachanaa Prabh Apanee Kehaa Laabh Kehaa Khoeeai ||1|| Rehaao ||

God pervades His pervading creation; one gains, while another loses. ||1||Pause||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਕਹ ਫੂਲਹਿ ਆਨੰਦ ਬਿਖੈ ਸੋਗ ਕਬ ਹਸਨੋ ਕਬ ਰੋਈਐ ॥

Keh Foolehi Aanandh Bikhai Sog Kab Hasano Kab Roeeai ||

Sometimes he blossoms in bliss, while at other times, he suffers in mourning. Sometimes he laughs, and sometimes he weeps.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਕਬਹੂ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਧੋਈਐ ॥੧॥

Kabehoo Mail Bharae Abhimaanee Kab Saadhhoo Sang Dhhoeeai ||1||

Sometimes he is filled with the filth of ego, while at other times, he washes it off in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||1||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਲੋਈਐ ॥

Koe N Maettai Prabh Kaa Keeaa Dhoosar Naahee Aloeeai ||

No one can erase the actions of God; I cannot see any other like Him.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੋਈਐ ॥੨॥੨॥

Kahu Naanak This Gur Balihaaree Jih Prasaadh Sukh Soeeai ||2||2||

Says Nanak, I am a sacrifice to the Guru; by His Grace, I sleep in peace. ||2||2||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (ਮਃ ੫) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 528 of 1430