. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 506 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 506 of 1430

ਲਬ ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਨਿਵਾਰਣੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਾਸਿ ਮਨੰ ॥

Lab Lobh Lehar Nivaaranan Har Naam Raas Manan ||

The waves of greed and avarice are subdued, by treasuring the Lord's Name in the mind.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਪਾਵਨੁ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਤਉ ਸਰਣੀ ॥੭॥

Har Naam Hiradhai Pavithra Paavan Eihu Sareer Tho Saranee ||7||

The Name of the Lord, the most pure and sacred, is within my heart; this body is Your Sanctuary, Lord. ||7||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਮਾਰਿ ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ ਸਰਨੰ ॥੮॥੧॥੫॥

Man Maar Thuhee Niranjanaa Kahu Naanakaa Saranan ||8||1||5||

Subdue my mind, O Pure Immaculate Lord; says Nanak, I have entered Your Sanctuary. ||8||1||5||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੨
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

Goojaree Mehalaa 3 Ghar 1

Goojaree, Third Mehl, First House:

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੦੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੦੬


ਨਿਰਤਿ ਕਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਚਾਈ ॥

Nirath Karee Eihu Man Nachaaee ||

I dance, and make this mind dance as well.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੪
Raag Goojree Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥

Gur Parasaadhee Aap Gavaaee ||

By Guru's Grace, I eliminate my self-conceit.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੪
Raag Goojree Guru Amar Das


ਚਿਤੁ ਥਿਰੁ ਰਾਖੈ ਸੋ ਮੁਕਤਿ ਹੋਵੈ ਜੋ ਇਛੀ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥

Chith Thhir Raakhai So Mukath Hovai Jo Eishhee Soee Fal Paaee ||1||

One who keeps his consciousness focused on the Lord is liberated; he obtains the fruits of his desires. ||1||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੪
Raag Goojree Guru Amar Das


ਨਾਚੁ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੈ ॥

Naach Rae Man Gur Kai Aagai ||

So dance, O mind, before your Guru.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੫
Raag Goojree Guru Amar Das


ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾਚਹਿ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਅੰਤੇ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Gur Kai Bhaanai Naachehi Thaa Sukh Paavehi Anthae Jam Bho Bhaagai || Rehaao ||

If you dance according to the Guru's Will, you shall obtain peace, and in the end, the fear of death shall leave you. ||Pause||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੫
Raag Goojree Guru Amar Das


ਆਪਿ ਨਚਾਏ ਸੋ ਭਗਤੁ ਕਹੀਐ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰੁ ਆਪਿ ਲਾਏ ॥

Aap Nachaaeae So Bhagath Keheeai Aapanaa Piaar Aap Laaeae ||

One whom the Lord Himself causes to dance, is called a devotee. He Himself links us to His Love.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੬
Raag Goojree Guru Amar Das


ਆਪੇ ਗਾਵੈ ਆਪਿ ਸੁਣਾਵੈ ਇਸੁ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕਉ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥੨॥

Aapae Gaavai Aap Sunaavai Eis Man Andhhae Ko Maarag Paaeae ||2||

He Himself sings, He Himself listens, and He puts this blind mind on the right path. ||2||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੬
Raag Goojree Guru Amar Das


ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਚੈ ਸਕਤਿ ਨਿਵਾਰੈ ਸਿਵ ਘਰਿ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥

Anadhin Naachai Sakath Nivaarai Siv Ghar Needh N Hoee ||

One who dances night and day, and banishes Shakti's Maya, enters the House of the Lord Shiva, where there is no sleep.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੭
Raag Goojree Guru Amar Das


ਸਕਤੀ ਘਰਿ ਜਗਤੁ ਸੂਤਾ ਨਾਚੈ ਟਾਪੈ ਅਵਰੋ ਗਾਵੈ ਮਨਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥

Sakathee Ghar Jagath Soothaa Naachai Ttaapai Avaro Gaavai Manamukh Bhagath N Hoee ||3||

The world is asleep in Maya, the house of Shakti; it dances, jumps and sings in duality. The self-willed manmukh has no devotion. ||3||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੭
Raag Goojree Guru Amar Das


ਸੁਰਿ ਨਰ ਵਿਰਤਿ ਪਖਿ ਕਰਮੀ ਨਾਚੇ ਮੁਨਿ ਜਨ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥

Sur Nar Virath Pakh Karamee Naachae Mun Jan Giaan Beechaaree ||

The angels, mortals, renunciates, ritualists, silent sages and beings of spiritual wisdom dance.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੮
Raag Goojree Guru Amar Das


ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਨਾਚੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਧਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੪॥

Sidhh Saadhhik Liv Laagee Naachae Jin Guramukh Budhh Veechaaree ||4||

The Siddhas and seekers, lovingly focused on the Lord, dance, as do the Gurmukhs, whose minds dwell in reflective meditation. ||4||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੯
Raag Goojree Guru Amar Das


ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭੇ ਹੀ ਨਾਚੇ ਨਾਚਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੀ ॥੫॥

Jeea Janth Sabhae Hee Naachae Naachehi Khaanee Chaaree ||5||

The beings and creatures all dance, and the four sources of creation dance. ||5||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Goojree Guru Amar Das


ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨਾਚੇ ਜਿਨ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਤੁਮਾਰੀ ॥

Khandd Brehamandd Thrai Gun Naachae Jin Laagee Har Liv Thumaaree ||

The planets and solar systems dance in the three qualities, as do those who bear love for You, Lord.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Goojree Guru Amar Das


ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇਈ ਨਾਚਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥

Jo Thudhh Bhaavehi Saeee Naachehi Jin Guramukh Sabadh Liv Laaeae ||

They alone dance, who are pleasing to You, and who, as Gurmukhs, embrace love for the Word of the Shabad.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Goojree Guru Amar Das


ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਤਤੁ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੬॥

Sae Bhagath Sae Thath Giaanee Jin Ko Hukam Manaaeae ||6||

They are devotees, with the essence of spiritual wisdom, who obey the Hukam of His Command. ||6||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Goojree Guru Amar Das


ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

Eaehaa Bhagath Sachae Sio Liv Laagai Bin Saevaa Bhagath N Hoee ||

This is devotional worship, that one loves the True Lord; without service, one cannot be a devotee.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Goojree Guru Amar Das


ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੭॥

Jeevath Marai Thaa Sabadh Beechaarai Thaa Sach Paavai Koee ||7||

If one remains dead while yet alive, he reflects upon the Shabad, and then, he obtains the True Lord. ||7||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Goojree Guru Amar Das


ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਰਥਿ ਬਹੁਤੁ ਲੋਕ ਨਾਚੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

Maaeiaa Kai Arathh Bahuth Lok Naachae Ko Viralaa Thath Beechaaree ||

So many people dance for the sake of Maya; how rare are those who contemplate reality.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Goojree Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥

Gur Parasaadhee Soee Jan Paaeae Jin Ko Kirapaa Thumaaree ||8||

By Guru's Grace, that humble being obtains You, Lord, upon whom You show Mercy. ||8||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Goojree Guru Amar Das


ਇਕੁ ਦਮੁ ਸਾਚਾ ਵੀਸਰੈ ਸਾ ਵੇਲਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥

Eik Dham Saachaa Veesarai Saa Vaelaa Birathhaa Jaae ||

If I forget the True Lord, even for an instant, that time passes in vain.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Goojree Guru Amar Das


ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੯॥

Saahi Saahi Sadhaa Samaaleeai Aapae Bakhasae Karae Rajaae ||9||

With each and every breath, constantly remember the Lord; He Himself shall forgive you, according to His Will. ||9||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Goojree Guru Amar Das


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧੦॥੧॥੬॥

Kahu Naanak Sae Sehaj Sukh Paavehi Jin Ko Nadhar Thumaaree ||10||1||6||

Says Nanak, they alone find celestial peace, whom You bless with Your Grace. ||10||1||6||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੧੦:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Goojree Guru Amar Das


ਸੇਈ ਨਾਚਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

Saeee Naachehi Jo Thudhh Bhaavehi J Guramukh Sabadh Veechaaree ||

They alone dance, who are pleasing to Your Will, and who, as Gurmukhs, contemplate the Word of the Shabad.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੩) (੧) ੧੦:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Goojree Guru Amar Das


ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

Goojaree Mehalaa 4 Ghar 2

Goojaree, Fourth Mehl, Second House:

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੦੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੦੬


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਜਿਉ ਬਾਲਕੁ ਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥

Har Bin Jeearaa Rehi N Sakai Jio Baalak Kheer Adhhaaree ||

Without the Lord, my soul cannot survive, like an infant without milk.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Goojree Guru Ram Das


ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੧॥

Agam Agochar Prabh Guramukh Paaeeai Apunae Sathigur Kai Balihaaree ||1||

The inaccessible and incomprehensible Lord God is obtained by the Gurmukh; I am a sacrifice to my True Guru. ||1||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Goojree Guru Ram Das


ਮਨ ਰੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥

Man Rae Har Keerath Thar Thaaree ||

O my mind, the Kirtan of the Lord's Praise is a boat to carry you across.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੪) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Goojree Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Guramukh Naam Anmrith Jal Paaeeai Jin Ko Kirapaa Thumaaree || Rehaao ||

The Gurmukhs obtain the Ambrosial Water of the Naam, the Name of the Lord. You bless them with Your Grace. ||Pause||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੪) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Goojree Guru Ram Das


 
Displaying Ang 506 of 1430