. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 505 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 505 of 1430

ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾ ਜਮ ਕਾਣਿ ਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sathigur Vaak Hiradhai Har Niramal Naa Jam Kaan N Jam Kee Baakee ||1|| Rehaao ||

One whose heart is filled with the Hymns of the True Guru, obtains the Pure Lord. He is not under the power of the Messenger of Death, nor does he owe Death anything. ||1||Pause||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਸਨ ਰਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਹਜਿ ਹਰੀ ॥

Har Gun Rasan Ravehi Prabh Sangae Jo This Bhaavai Sehaj Haree ||

He chants the Glorious Praises of the Lord with his tongue, and abides with God; he does whatever pleases the Lord.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੨
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਨਿਹਫਲ ਮੇਕ ਘਰੀ ॥੨॥

Bin Har Naam Brithhaa Jag Jeevan Har Bin Nihafal Maek Gharee ||2||

Without the Lord's Name, life passes in vain in the world, and every moment is useless. ||2||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੨
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਐ ਜੀ ਖੋਟੇ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਿੰਦਕ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥

Ai Jee Khottae Thour Naahee Ghar Baahar Nindhak Gath Nehee Kaaee ||

The false have no place of rest, either inside or outside; the slanderer does not find salvation.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੩
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਰੋਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੩॥

Ros Karai Prabh Bakhas N Maettai Nith Nith Charrai Savaaee ||3||

Even if one is resentful, God does not withhold His blessings; day by day, they increase. ||3||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੪
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਐ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਰਿ ਆਪਿ ਦਿਵਾਈ ॥

Ai Jee Gur Kee Dhaath N Maettai Koee Maerai Thaakur Aap Dhivaaee ||

No one can take away the Guru's gifts; my Lord and Master Himself has given them.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੪
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਨਿੰਦਕ ਨਰ ਕਾਲੇ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥

Nindhak Nar Kaalae Mukh Nindhaa Jinh Gur Kee Dhaath N Bhaaee ||4||

The black-faced slanderers, with slander in their mouths, do not appreciate the Guru's gifts. ||4||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੫
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਐ ਜੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵੈ ਬਿਲਮ ਨ ਅਧੂਆ ਰਾਈ ॥

Ai Jee Saran Parae Prabh Bakhas Milaavai Bilam N Adhhooaa Raaee ||

God forgives and blends with Himself those who take to His Sanctuary; He does not delay for an instant.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੫
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਨਾਥੁ ਸਿਰਿ ਨਾਥਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੫॥

Aanadh Mool Naathh Sir Naathhaa Sathigur Mael Milaaee ||5||

He is the source of bliss, the Greatest Lord; through the True Guru, we are united in His Union. ||5||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੬
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਰਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਭ੍ਰਮਨਿ ਚੁਕਾਈ ॥

Ai Jee Sadhaa Dhaeiaal Dhaeiaa Kar Raviaa Guramath Bhraman Chukaaee ||

Through His Kindness, the Kind Lord pervades us; through Guru's Teachings, our wanderings cease.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੭
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਕੰਚਨੁ ਧਾਤੁ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੬॥

Paaras Bhaett Kanchan Dhhaath Hoee Sathasangath Kee Vaddiaaee ||6||

Touching the philosopher's stone, metal is transformed into gold. Such is the glorious greatness of the Society of the Saints. ||6||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੭
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੀ ਮਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਈ ॥

Har Jal Niramal Man Eisanaanee Majan Sathigur Bhaaee ||

The Lord is the immaculate water; the mind is the bather, and the True Guru is the bath attendant, O Siblings of Destiny.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੮
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੭॥

Punarap Janam Naahee Jan Sangath Jothee Joth Milaaee ||7||

That humble being who joins the Sat Sangat shall not be consigned to reincarnation again; his light merges into the Light. ||7||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੮
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਤੂੰ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮ ਤਰੋਵਰੁ ਹਮ ਪੰਖੀ ਤੁਝ ਮਾਹੀ ॥

Thoon Vadd Purakh Aganm Tharovar Ham Pankhee Thujh Maahee ||

You are the Great Primal Lord, the infinite tree of life; I am a bird perched on Your branches.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੯
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ॥੮॥੪॥

Naanak Naam Niranjan Dheejai Jug Jug Sabadh Salaahee ||8||4||

Grant to Nanak the Immaculate Naam; throughout the ages, he sings the Praises of the Shabad. ||8||4||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੪) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੦੫


ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪

Goojaree Mehalaa 1 Ghar 4

Goojaree, First Mehl, Fourth House:

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੦੫


ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਆਰਾਧਿਤੰ ਸਚੁ ਪਿਆਸ ਪਰਮ ਹਿਤੰ ॥

Bhagath Praem Aaraadhhithan Sach Piaas Param Hithan ||

The devotees worship the Lord in loving adoration. They thirst for the True Lord, with infinite affection.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਬਿਲਲਾਪ ਬਿਲਲ ਬਿਨੰਤੀਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ਚਿਤ ਹਿਤੰ ॥੧॥

Bilalaap Bilal Binantheeaa Sukh Bhaae Chith Hithan ||1||

They tearfully beg and implore the Lord; in love and affection, their consciousness is at peace. ||1||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਜਪਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ॥

Jap Man Naam Har Saranee ||

Chant the Naam, the Name of the Lord, O my mind, and take to His Sanctuary.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਿ ਤਾਰਣ ਰਮ ਨਾਮ ਕਰਿ ਕਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sansaar Saagar Thaar Thaaran Ram Naam Kar Karanee ||1|| Rehaao ||

The Lord's Name is the boat to cross over the world-ocean. Practice such a way of life. ||1||Pause||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਏ ਮਨ ਮਿਰਤ ਸੁਭ ਚਿੰਤੰ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰਮਣੰ ॥

Eae Man Mirath Subh Chinthan Gur Sabadh Har Ramanan ||

O mind, even death wishes you well, when you remember the Lord through the Word of the Guru's Shabad.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਮਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਨਿ ਰਮਣੰ ॥੨॥

Math Thath Giaanan Kaliaan Nidhhaanan Har Naam Man Ramanan ||2||

The intellect receives the treasure, the knowledge of reality and supreme bliss, by repeating the Lord's Name in the mind. ||2||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਚਲ ਚਿਤ ਵਿਤ ਭ੍ਰਮਾ ਭ੍ਰਮੰ ਜਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਹਿਤੰ ॥

Chal Chith Vith Bhramaa Bhraman Jag Moh Magan Hithan ||

The fickle consciousness wanders around chasing after wealth; it is intoxicated with worldly love and emotional attachment.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਥਿਰੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦਿੜੰ ਮਤੀ ਗੁਰ ਵਾਕਿ ਸਬਦ ਰਤੰ ॥੩॥

Thhir Naam Bhagath Dhirran Mathee Gur Vaak Sabadh Rathan ||3||

Devotion to the Naam is permanently implanted within the mind, when it is attuned to the Guru's Teachings and His Shabad. ||3||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਭਰਮਾਤਿ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂਕਈ ਜਗੁ ਜਨਮਿ ਬਿਆਧਿ ਖਪੰ ॥

Bharamaath Bharam N Chookee Jag Janam Biaadhh Khapan ||

Wandering around, doubt is not dispelled; afflicted by reincarnation, the world is being ruined.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਅਸਥਾਨੁ ਹਰਿ ਨਿਹਕੇਵਲੰ ਸਤਿ ਮਤੀ ਨਾਮ ਤਪੰ ॥੪॥

Asathhaan Har Nihakaevalan Sath Mathee Naam Thapan ||4||

The Lord's eternal throne is free of this affliction; he is truly wise, who takes the Naam as his deep meditation. ||4||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਇਹੁ ਜਗੁ ਮੋਹ ਹੇਤ ਬਿਆਪਿਤੰ ਦੁਖੁ ਅਧਿਕ ਜਨਮ ਮਰਣੰ ॥

Eihu Jag Moh Haeth Biaapithan Dhukh Adhhik Janam Maranan ||

This world is engrossed in attachment and transitory love; it suffers the terrible pains of birth and death.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਸਤਿਗੁਰ ਊਬਰਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਰਮਣੰ ॥੫॥

Bhaj Saran Sathigur Oobarehi Har Naam Ridh Ramanan ||5||

Run to the Sanctuary of the True Guru, chant the Lord's Name in your heart, and you shall swim across. ||5||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲ ਮਨਿ ਮਨੁ ਮਨੰ ਸਹਜ ਬੀਚਾਰੰ ॥

Guramath Nihachal Man Man Manan Sehaj Beechaaran ||

Following the Guru's Teaching, the mind becomes stable; the mind accepts it, and reflects upon it in peaceful poise.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਸੋ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ਸਾਚੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਸਾਰੰ ॥੬॥

So Man Niramal Jith Saach Anthar Giaan Rathan Saaran ||6||

That mind is pure, which enshrines Truth within, and the most excellent jewel of spiritual wisdom. ||6||

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤਰੁ ਭਵਜਲੁ ਮਨਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ॥

Bhai Bhaae Bhagath Thar Bhavajal Manaa Chith Laae Har Charanee ||

By the Fear of God, and Love of God, and by devotion, man crosses over the terrifying world-ocean, focusing his consciousness on the Lord's Lotus Feet.

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟ (੧) (੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Goojree Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 505 of 1430