. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 422 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 422 of 1430

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Laahaa Har Gun Gaae Milai Sukh Paaeeai ||1|| Rehaao ||

You shall receive the profit of singing the Glorious Praises of the Lord, and find peace. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥

Jo Lag Jeeo Paraan Sach Dhhiaaeeai ||

As long as there is the breath of life, meditate on the True Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਤੂੰ ॥੨॥

Ho Jeevaa Thudhh Saalaahi Mai Ttaek Adhhaar Thoon ||2||

I live by praising You; You are my Anchor and Support. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ॥

Sachee Thaeree Kaar Dhaehi Dhaeiaal Thoon ||

True is Your Service; bless me with it, O Merciful Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦਰਿ ਸੇਵਕੁ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਦੁ ਤੂੰ ਜਾਣਹੀ ॥

Dhar Saevak Dharavaan Dharadh Thoon Jaanehee ||

I am Your servant, the gate-keeper at Your Gate; You alone know my pain.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥੩॥

Bhagath Thaeree Hairaan Dharadh Gavaavehee ||3||

How wonderful is Your devotional worship! It removes all pains. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਸੀ ॥

Dharageh Naam Hadhoor Guramukh Jaanasee ||

The Gurmukhs know that by chanting the Naam, they shall dwell in His Court, in His Presence.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ ॥੪॥

Vaelaa Sach Paravaan Sabadh Pashhaanasee ||4||

True and acceptable is that time, when one recognizes the Word of the Shabad. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਰਿ ਭਾਉ ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ॥

Sath Santhokh Kar Bhaao Thosaa Har Naam Saee ||

Those who practice Truth, contentment and love, obtain the supplies of the Lord's Name.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ॥੬॥

Aapae Karae Niaao Jo This Bhaaeiaa ||6||

He Himself administers justice, as it pleases His Will. ||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥

Sachae Sachaa Naehu Sachai Laaeiaa ||

The True Lord inspires true love in the truthful.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮਨਹੁ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਦੇਇ ॥੫॥

Manahu Shhodd Vikaar Sachaa Sach Dhaee ||5||

So banish corruption from your mind, and the True One will grant you Truth. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਚੇ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ॥

Sachae Sachee Dhaath Dhaehi Dhaeiaal Hai ||

True is the gift of the True, Compassionate Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ॥੭॥

This Saevee Dhin Raath Naam Amol Hai ||7||

Day and night, I serve the One whose Name is priceless. ||7||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤੂੰ ਉਤਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਂਢੀਆ ॥

Thoon Outham Ho Neech Saevak Kaandteeaa ||

You are so sublime, and I am so lowly, but I am called Your slave.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇਹੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਵਾਂਢੀਆ ॥੮॥੨੧॥

Naanak Nadhar Karaehu Milai Sach Vaandteeaa ||8||21||

Please, shower Nanak with Your Glance of Grace, that he, the separated one, may merge with You again, O Lord. ||8||21||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੧) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Aasaa Mehalaa 1 ||

Aasaa, First Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੨੨


ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉ ਰਹੈ ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥

Aavan Jaanaa Kio Rehai Kio Maelaa Hoee ||

How can coming and going, the cycle of reincarnation be ended? And how can one meet the Lord?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੁਖੁ ਘਣੋ ਨਿਤ ਸਹਸਾ ਦੋਈ ॥੧॥

Janam Maran Kaa Dhukh Ghano Nith Sehasaa Dhoee ||1||

The pain of birth and death is so great, in constant skepticism and duality. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੁ ਨ ਸੇਵਿਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sathigur Saadhh N Saeviaa Har Bhagath N Bhaaee ||1|| Rehaao ||

One who does not serve the Holy True Guru, is not pleased by devotion to the Lord. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਜੀਵਨਾ ਫਿਟੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥

Bin Naavai Kiaa Jeevanaa Fitt Dhhrig Chathuraaee ||

Without the Name, what is life? Cleverness is detestable and cursed.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤਉ ਰਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

Aavan Jaavan Tho Rehai Paaeeai Gur Pooraa ||

Coming and going is ended only when one finds the True Guru.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਦੇਇ ਬਿਨਸੈ ਭ੍ਰਮੁ ਕੂਰਾ ॥੨॥

Raam Naam Dhhan Raas Dhaee Binasai Bhram Kooraa ||2||

He gives the wealth and capital of the Lord's Name, and false doubt is destroyed. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਜਸੁ ਗਾਏ ॥

Santh Janaa Ko Mil Rehai Dhhan Dhhan Jas Gaaeae ||

Joining the humble Saintly beings, let us sing the blessed, blessed Praises of the Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥੩॥

Aadh Purakh Aparanparaa Guramukh Har Paaeae ||3||

The Primal Lord, the Infinite, is obtained by the Gurmukh. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਨਟੂਐ ਸਾਂਗੁ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰਾ ॥

Nattooai Saang Banaaeiaa Baajee Sansaaraa ||

The drama of the world is staged like the show of a buffoon.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਐ ਉਝਰਤ ਨਹੀ ਬਾਰਾ ॥੪॥

Khin Pal Baajee Dhaekheeai Oujharath Nehee Baaraa ||4||

For an instant, for a moment, the show is seen, but it disappears in no time at all. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਚਉਪੜਿ ਖੇਲਣਾ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

Houmai Chouparr Khaelanaa Jhoothae Ahankaaraa ||

The game of chance is played on the board of egotism, with the pieces of falsehood and ego.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਾਰੈ ਸੋ ਜਿਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੫॥

Sabh Jag Haarai So Jinai Gur Sabadh Veechaaraa ||5||

The whole world loses; he alone wins, who reflects upon the Word of the Guru's Shabad. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਅੰਧੁਲੈ ਹਥਿ ਟੋਹਣੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ॥

Jio Andhhulai Hathh Ttohanee Har Naam Hamaarai ||

As is the cane in the hand of the blind man, so is the Lord's Name for me.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਟੇਕ ਹੈ ਨਿਸਿ ਦਉਤ ਸਵਾਰੈ ॥੬॥

Raam Naam Har Ttaek Hai Nis Dhouth Savaarai ||6||

The Lord's Name is my Support, night and day and morning. ||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥

Jio Thoon Raakhehi Thio Rehaa Har Naam Adhhaaraa ||

As You keep me, Lord, I live; the Lord's Name is my only Support.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥

Anth Sakhaaee Paaeiaa Jan Mukath Dhuaaraa ||7||

It is my only comfort in the end; the gate of salvation is found by His humble servants. ||7||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਮੇਟਿਆ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

Janam Maran Dhukh Maettiaa Jap Naam Muraarae ||

The pain of birth and death is removed, by chanting and meditating on the Naam, the Name of the Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਤਾਰੇ ॥੮॥੨੨॥

Naanak Naam N Veesarai Pooraa Gur Thaarae ||8||22||

O Nanak, one who does not forget the Naam, is saved by the Perfect Guru. ||8||22||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੨੨) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨

Aasaa Mehalaa 3 Asattapadheeaa Ghar 2

Aasaa, Third Mehl, Ashtapadees, Second House:

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੨੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੨੨


ਸਾਸਤੁ ਬੇਦੁ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਰੁ ਤੇਰਾ ਸੁਰਸਰੀ ਚਰਣ ਸਮਾਣੀ ॥

Saasath Baedh Sinmrith Sar Thaeraa Surasaree Charan Samaanee ||

The Shaastras, the Vedas and the Simritees are contained in the ocean of Your Name; the River Ganges is held in Your Feet.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ ਮੂਲੁ ਮਤਿ ਰਾਵੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਡਾਣੀ ॥੧॥

Saakhaa Theen Mool Math Raavai Thoon Thaan Sarab Viddaanee ||1||

The intellect can understand the world of the three modes, but You, O Primal Lord, are totally astounding. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Amar Das


ਤਾ ਕੇ ਚਰਣ ਜਪੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaa Kae Charan Japai Jan Naanak Bolae Anmrith Baanee ||1|| Rehaao ||

Servant Nanak meditates on His Feet, and chants the Ambrosial Word of His Bani. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਦਾਸ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥

Thaethees Karorree Dhaas Thumhaarae Ridhh Sidhh Praan Adhhaaree ||

Three hundred thirty million gods are Your servants. You bestow wealth, and the supernatural powers of the Siddhas; You are the Support of the breath of life.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Amar Das


 
Displaying Ang 422 of 1430