. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 418 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 418 of 1430

ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥

Koee Mugal N Hoaa Andhhaa Kinai N Parachaa Laaeiaa ||4||

None of the Mugals went blind, and no one performed any miracle. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਛਿ ਮੁਛਿ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥

Thhaan Mukaam Jalae Bij Mandhar Mushh Mushh Kueir Rulaaeiaa ||

He burned the rest-houses and the ancient temples; he cut the princes limb from limb, and cast them into the dust.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣਿ ਚਲਾਈ ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਸਤਿ ਚਿੜਾਈ ॥

Ounhee Thupak Thaan Chalaaee Ounhee Hasath Chirraaee ||

They took aim and fired their guns, and they attacked with their elephants.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥

Mugal Pathaanaa Bhee Larraaee Ran Mehi Thaeg Vagaaee ||

The battle raged between the Mugals and the Pat'haans, and the swords clashed on the battlefield.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥

Jinh Kee Cheeree Dharageh Paattee Thinhaa Maranaa Bhaaee ||5||

Those men whose letters were torn in the Lord's Court, were destined to die, O Siblings of Destiny. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਭਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ ॥

Eik Hindhavaanee Avar Thurakaanee Bhattiaanee Thakuraanee ||

The Hindu women, the Muslim women, the Bhattis and the Rajputs

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥

Eikanhaa Paeran Sir Khur Paattae Eikanhaa Vaas Masaanee ||

Some had their robes torn away, from head to foot, while others came to dwell in the cremation ground.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੬॥

Jinh Kae Bankae Gharee N Aaeiaa Thinh Kio Rain Vihaanee ||6||

Their husbands did not return home - how did they pass their night? ||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ॥

Aapae Karae Karaaeae Karathaa Kis No Aakh Sunaaeeai ||

The Creator Himself acts, and causes others to act. Unto whom should we complain?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥

Dhukh Sukh Thaerai Bhaanai Hovai Kis Thhai Jaae Rooaaeeai ||

Pleasure and pain come by Your Will; unto whom should we go and cry?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥

Hukamee Hukam Chalaaeae Vigasai Naanak Likhiaa Paaeeai ||7||12||

The Commander issues His Command, and is pleased. O Nanak, we receive what is written in our destiny. ||7||12||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੮


ਜੈਸੇ ਗੋਇਲਿ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

Jaisae Goeil Goeilee Thaisae Sansaaraa ||

As the shepherd is in the field for only a short time, so is one in the world.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੭
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥

Aasaa Kaafee Mehalaa 1 Ghar 8 Asattapadheeaa ||

Aasaa, Kaafee, First Mehl, Eighth House, Ashtapadees:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੮


ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਆਦਮੀ ਬਾਂਧਹਿ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥

Koorr Kamaavehi Aadhamee Baandhhehi Ghar Baaraa ||1||

Practicing falsehood, they build their homes. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੮
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਤਿਹੋ ਚਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaagahu Jaagahu Soothiho Chaliaa Vanajaaraa ||1|| Rehaao ||

Wake up! Wake up! O sleepers, see that the travelling merchant is leaving. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੮
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬਾਂਧੀਅਹਿ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥

Neeth Neeth Ghar Baandhheeahi Jae Rehanaa Hoee ||

Go ahead and build your houses, if you think you will stay here forever and ever.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੯
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਪਿੰਡੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥

Pindd Pavai Jeeo Chalasee Jae Jaanai Koee ||2||

The body shall fall, and the soul shall depart; if only they knew this. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੯
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਓਹੀ ਓਹੀ ਕਿਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥

Ouhee Ouhee Kiaa Karahu Hai Hosee Soee ||

Why do you cry out and mourn for the dead? The Lord is, and shall always be.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੯
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਧੰਧਾ ਪਿਟਿਹੁ ਭਾਈਹੋ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥

Dhhandhhaa Pittihu Bhaaeeho Thumh Koorr Kamaavahu ||

You are engrossed in worldly entanglements, O Siblings of Destiny, and you are practicing falsehood.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਤੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥

Thum Rovahugae Ous No Thumh Ko Koun Roee ||3||

You mourn for that person, but who will mourn for you? ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥

Ouhu N Sunee Kath Hee Thumh Lok Sunaavahu ||4||

The dead person does not hear anything at all; your cries are heard only by other people. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥

Jis Thae Suthaa Naanakaa Jaagaaeae Soee ||

Only the Lord, who causes the mortal to sleep, O Nanak, can awaken him again.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥

Jae Ghar Boojhai Aapanaa Thaan Needh N Hoee ||5||

One who understands his true home, does not sleep. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਲਿਆ ਕਿਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥

Jae Chaladhaa Lai Chaliaa Kishh Sanpai Naalae ||

If the departing mortal can take his wealth with him,

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਤਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਖਿ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥

Thaa Dhhan Sanchahu Dhaekh Kai Boojhahu Beechaarae ||6||

Then go ahead and gather wealth yourself. See this, reflect upon it, and understand. ||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈਹੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥

Vanaj Karahu Makhasoodh Laihu Math Pashhothaavahu ||

Make your deals, and obtain the true merchandise, or else you shall regret it later.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥

Aougan Shhoddahu Gun Karahu Aisae Thath Paraavahu ||7||

Abandon your vices, and practice virtue, and you shall obtain the essence of reality. ||7||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਧਰਮੁ ਭੂਮਿ ਸਤੁ ਬੀਜੁ ਕਰਿ ਐਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥

Dhharam Bhoom Sath Beej Kar Aisee Kiras Kamaavahu ||

Plant the seed of Truth in the soil of Dharmic faith, and practice such farming.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥

Karam Hovai Sathigur Milai Boojhai Beechaaraa ||

If the Lord shows His Mercy, one meets the True Guru; contemplating Him, one comes to understand.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਤਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥

Thaan Vaapaaree Jaaneeahu Laahaa Lai Jaavahu ||8||

Only then will you be known as a merchant, if you take your profits with you. ||8||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਬਿਉਹਾਰਾ ॥੯॥

Naam Vakhaanai Sunae Naam Naamae Biouhaaraa ||9||

Then, one chants the Naam, hears the Naam, and deals only in the Naam. ||9||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥

Jio Laahaa Thottaa Thivai Vaatt Chaladhee Aaee ||

As is the profit, so is the loss; this is the way of the world.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੧੦:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥

Jo This Bhaavai Naanakaa Saaee Vaddiaaee ||10||13||

Whatever pleases His Will, O Nanak, is glory for me. ||10||13||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੩) ੧੦:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Thitee Gauri Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Aasaa Mehalaa 1 ||

Aasaa, First Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੮


ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂਢੀਆ ਕੋ ਨੀਮ੍ਹ੍ਹੀ ਮੈਡਾ ॥

Chaarae Kunddaa Dtoodteeaa Ko Neemhee Maiddaa ||

I have searched in the four directions, but no one is mine.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂ ਮੈ ਹਉ ਤੈਡਾ ॥੧॥

Jae Thudhh Bhaavai Saahibaa Thoo Mai Ho Thaiddaa ||1||

If it pleases You, O Lord Master, then You are mine, and I am Yours. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦਰੁ ਬੀਭਾ ਮੈ ਨੀਮ੍ਹ੍ਹਿ ਕੋ ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥

Dhar Beebhaa Mai Neemih Ko Kai Karee Salaam ||

There is no other door for me; where shall I go to worship?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹਿਕੋ ਮੈਡਾ ਤੂ ਧਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Hiko Maiddaa Thoo Dhhanee Saachaa Mukh Naam ||1|| Rehaao ||

You are my only Lord; Your True Name is in my mouth. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਿਧਾ ਸੇਵਨਿ ਸਿਧ ਪੀਰ ਮਾਗਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥

Sidhhaa Saevan Sidhh Peer Maagehi Ridhh Sidhh ||

Some serve the Siddhas, the beings of spiritual perfection, and some serve spiritual teachers; they beg for wealth and miraculous powers.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁਧਿ ॥੨॥

Mai Eik Naam N Veesarai Saachae Gur Budhh ||2||

May I never forget the Naam, the Name of the One Lord. This is the wisdom of the True Guru. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 418 of 1430