. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 39 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 39 of 1430

ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਮਨਹਿ ਤਜੈ ਮਨਿ ਚੂਕੈ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

Man Kae Bikaar Manehi Thajai Man Chookai Mohu Abhimaan ||

One who eliminates mental wickedness from within the mind, and casts out emotional attachment and egotistical pride,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Amar Das


ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੈ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

Thin Kee Saevaa Dhharam Raae Karai Dhhann Savaaranehaar ||2||

The Righteous Judge of Dharma serves them; blessed is the Lord who adorns them. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Amar Das


ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖਿ ਫਿਰੈ ਦਿਵਾਨੁ ॥

Bin Sathigur Mukath N Paaeeai Manamukh Firai Dhivaan ||

Without the True Guru, the self-willed manmukhs do not find liberation; they wander around like lunatics.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੁ ॥

Aatham Raam Pashhaaniaa Sehajae Naam Samaan ||

Comes to recognize the All-pervading Soul, and is intuitively absorbed into the Naam.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰੇ ਬਿਖਿਆ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੁ ॥੩॥

Sabadh N Cheenai Kathhanee Badhanee Karae Bikhiaa Maahi Samaan ||3||

They do not contemplate the Shabad; engrossed in corruption, they utter only empty words. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Sabh Kishh Aapae Aap Hai Dhoojaa Avar N Koe ||

He Himself is everything; there is no other at all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਿਉ ਬੋਲਾਏ ਤਿਉ ਬੋਲੀਐ ਜਾ ਆਪਿ ਬੁਲਾਏ ਸੋਇ ॥

Jio Bolaaeae Thio Boleeai Jaa Aap Bulaaeae Soe ||

I speak just as He makes me speak, when He Himself makes me speak.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

Guramukh Baanee Breham Hai Sabadh Milaavaa Hoe ||

The Word of the Gurmukh is God Himself. Through the Shabad, we merge in Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੦॥੬੩॥

Naanak Naam Samaal Thoo Jith Saeviai Sukh Hoe ||4||30||63||

O Nanak, remember the Naam; serving Him, peace is obtained. ||4||30||63||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੩) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

Jag Houmai Mail Dhukh Paaeiaa Mal Laagee Dhoojai Bhaae ||

The world is polluted with the filth of egotism, suffering in pain. This filth sticks to them because of their love of duality.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥

Mal Houmai Dhhothee Kivai N Outharai Jae So Theerathh Naae ||

This filth of egotism cannot be washed away, even by taking cleansing baths at hundreds of sacred shrines.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Sireeraag Mehalaa 3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੯


ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਦੂਣੀ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥

Bahu Bidhh Karam Kamaavadhae Dhoonee Mal Laagee Aae ||

Performing all sorts of rituals, people are smeared with twice as much filth.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Amar Das


ਪੜਿਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥੧॥

Parriai Mail N Outharai Pooshhahu Giaaneeaa Jaae ||1||

This filth is not removed by studying. Go ahead, and ask the wise ones. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

Man Maerae Gur Saran Aavai Thaa Niramal Hoe ||

O my mind, coming to the Sanctuary of the Guru, you shall become immaculate and pure.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਿ ਥਕੇ ਮੈਲੁ ਨ ਸਕੀ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Manamukh Har Har Kar Thhakae Mail N Sakee Dhhoe ||1|| Rehaao ||

The self-willed manmukhs have grown weary of chanting the Name of the Lord, Har, Har, but their filth cannot be removed. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

Man Mailai Bhagath N Hovee Naam N Paaeiaa Jaae ||

With a polluted mind, devotional service cannot be performed, and the Naam, the Name of the Lord, cannot be obtained.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਮੁਏ ਜਾਸਨਿ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

Manamukh Mailae Mailae Mueae Jaasan Path Gavaae ||

The filthy, self-willed manmukhs die in filth, and they depart in disgrace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਿਉ ਅੰਧੇਰੈ ਦੀਪਕੁ ਬਾਲੀਐ ਤਿਉ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਅਗਿਆਨੁ ਤਜਾਇ ॥੨॥

Jio Andhhaerai Dheepak Baaleeai Thio Gur Giaan Agiaan Thajaae ||2||

Like a lamp lit in the darkness, the spiritual wisdom of the Guru dispels ignorance. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥

Gur Parasaadhee Man Vasai Mal Houmai Jaae Samaae ||

By Guru's Grace, the Lord comes to abide in the mind, and the filth of egotism is dispelled.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Amar Das


ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥

Ham Keeaa Ham Karehagae Ham Moorakh Gaavaar ||

"I have done this, and I will do that"-I am an idiotic fool for saying this!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Amar Das


ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥

Karanai Vaalaa Visariaa Dhoojai Bhaae Piaar ||

I have forgotten the Doer of all; I am caught in the love of duality.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਾਇਆ ਜੇਵਡੁ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਸਭਿ ਭਵਿ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

Maaeiaa Jaevadd Dhukh Nehee Sabh Bhav Thhakae Sansaar ||

There is no pain as great as the pain of Maya; it drives people to wander all around the world, until they become exhausted.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੩॥

Guramathee Sukh Paaeeai Sach Naam Our Dhhaar ||3||

Through the Guru's Teachings, peace is found, with the True Name enshrined in the heart. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਿਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

Jis No Maelae So Milai Ho This Balihaarai Jaao ||

I am a sacrifice to those who meet and merge with the Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Amar Das


ਏ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਥਾਉ ॥

Eae Man Bhagathee Rathiaa Sach Baanee Nij Thhaao ||

This mind is attuned to devotional worship; through the True Word of Gurbani, it finds its own home.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਨਿ ਰਤੇ ਜਿਹਵਾ ਰਤੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਚੇ ਗਾਉ ॥

Man Rathae Jihavaa Rathee Har Gun Sachae Gaao ||

With the mind so imbued, and the tongue imbued as well, sing the Glorious Praises of the True Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥੩੧॥੬੪॥

Naanak Naam N Veesarai Sachae Maahi Samaao ||4||31||64||

O Nanak, never forget the Naam; immerse yourself in the True One. ||4||31||64||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) (੬੪) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 4 Ghar 1 ||

Siree Raag, Fourth Mehl, First House:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੯


ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਅਤਿ ਅਗਲਾ ਕਿਉ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲੈ ਘਰਿ ਆਇ ॥

Mai Man Than Birahu Ath Agalaa Kio Preetham Milai Ghar Aae ||

Within my mind and body is the intense pain of separation; how can my Beloved come to meet me in my home?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Ram Das


ਜਾ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਿ ਦੇਖਿਐ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥

Jaa Dhaekhaa Prabh Aapanaa Prabh Dhaekhiai Dhukh Jaae ||

When I see my God, seeing God Himself, my pain is taken away.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Ram Das


ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥

Jaae Pushhaa Thin Sajanaa Prabh Kith Bidhh Milai Milaae ||1||

I go and ask my friends, ""How can I meet and merge with God?""||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Ram Das


ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Maerae Sathiguraa Mai Thujh Bin Avar N Koe ||

O my True Guru, without You I have no other at all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Ram Das


ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ham Moorakh Mugadhh Saranaagathee Kar Kirapaa Maelae Har Soe ||1|| Rehaao ||

I am foolish and ignorant; I seek Your Sanctuary. Please be Merciful and unite me with the Lord. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥

Sathigur Dhaathaa Har Naam Kaa Prabh Aap Milaavai Soe ||

The True Guru is the Giver of the Name of the Lord. God Himself causes us to meet Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬੁਝਿਆ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Sathigur Har Prabh Bujhiaa Gur Jaevadd Avar N Koe ||

The True Guru understands the Lord God. There is no other as Great as the Guru.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Ram Das


ਹਉ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਢਹਿ ਪਵਾ ਕਰਿ ਦਇਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੨॥

Ho Gur Saranaaee Dtehi Pavaa Kar Dhaeiaa Maelae Prabh Soe ||2||

I have come and collapsed in the Guru's Sanctuary. In His Kindness, He has united me with God. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Ram Das


ਮਨਹਠਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਉਪਾਵ ਥਕੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

Manehath Kinai N Paaeiaa Kar Oupaav Thhakae Sabh Koe ||

No one has found Him by stubborn-mindedness. All have grown weary of the effort.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੬੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Ram Das


 
Displaying Ang 39 of 1430