. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 242 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 242 of 1430

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehalaa 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੪੨


ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਭੋਗਾ ਇਨ ਸੰਗਿ ਅੰਧ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥

Rang Sang Bikhiaa Kae Bhogaa Ein Sang Andhh N Jaanee ||1||

He is immersed in the enjoyment of corrupt pleasures; engrossed in them, the blind fool does not understand. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਉ ਸੰਚਉ ਹਉ ਖਾਟਤਾ ਸਗਲੀ ਅਵਧ ਬਿਹਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Ho Sancho Ho Khaattathaa Sagalee Avadhh Bihaanee || Rehaao ||

"I am earning profits, I am getting rich", he says, as his life passes away. ||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੋਬਨਵੰਤ ਅਚਾਰ ਕੁਲੀਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥

Jobanavanth Achaar Kuleenaa Man Mehi Hoe Gumaanee ||3||

"I am young, cultured, and born of a good family." In his mind, he is proud and arrogant like this. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਉ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਹਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਮੁਝਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੨॥

Ho Sooraa Paradhhaan Ho Ko Naahee Mujhehi Samaanee ||2||

"I am a hero, I am famous and distinguished; no one is equal to me."||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਉਲਝਾਇਓ ਬਾਧ ਬੁਧਿ ਕਾ ਮਰਤਿਆ ਨਹੀ ਬਿਸਰਾਨੀ ॥੪॥

Jio Oulajhaaeiou Baadhh Budhh Kaa Marathiaa Nehee Bisaraanee ||4||

He is trapped by his false intellect, and he does not forget this until he dies. ||4||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਿਤੁ ਲਾਗੋ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ॥੬॥

Jith Laago Man Baasanaa Anth Saaee Pragattaanee ||6||

That desire, to which the mind is attached, at the last moment, becomes manifest. ||6||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਭਾਈ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸਖੇ ਪਾਛੇ ਤਿਨਹੂ ਕਉ ਸੰਪਾਨੀ ॥੫॥

Bhaaee Meeth Bandhhap Sakhae Paashhae Thinehoo Ko Sanpaanee ||5||

Brothers, friends, relatives and companions who live after him - he entrusts his wealth to them. ||5||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੮॥੩॥੧੫॥੪੪॥ ਜੁਮਲਾ

Dhaeiaal Purakh Kirapaa Karahu Naanak Dhaas Dhasaanee ||8||3||15||44|| Jumalaa

O Merciful Lord, please bless me Your Mercy, that Nanak may become the slave of Your slaves. ||8||3||15||44||Total||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਹੰਬੁਧਿ ਸੁਚਿ ਕਰਮ ਕਰਿ ਇਹ ਬੰਧਨ ਬੰਧਾਨੀ ॥੭॥

Ahanbudhh Such Karam Kar Eih Bandhhan Bandhhaanee ||7||

He may perform religious deeds, but his mind is egotistical, and he is bound by these bonds. ||7||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੧੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathinaam Karathaa Purakh Guraprasaadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੪੨


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Raag Gourree Poorabee Shhanth Mehalaa 1 ||

Raag Gauree Poorbee, Chhant, First Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੪੨


ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥

Mundhh Rain Dhuhaelarreeaa Jeeo Needh N Aavai ||

For the bride, the night is painful; sleep does not come.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਸਾ ਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ ॥

Saa Dhhan Dhubaleeaa Jeeo Pir Kai Haavai ||

The soul-bride has grown weak, in the pain of separation from her Husband Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ ॥

Dhhan Thheeee Dhubal Kanth Haavai Kaev Nainee Dhaekheae ||

The soul-bride is wasting away, in the pain of separation from her Husband; how can she see Him with her eyes?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਏ ॥

Seegaar Mith Ras Bhog Bhojan Sabh Jhooth Kithai N Laekheae ||

Her decorations, sweet foods, sensuous pleasures and delicacies are all false; they are of no account at all.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਗਰਬਿ ਗਾਲੀ ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਏ ॥

Mai Math Joban Garab Gaalee Dhudhhaa Thhanee N Aaveae ||

Intoxicated with the wine of youthful pride, she has been ruined, and her breasts no longer yield milk.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਏ ॥੧॥

Naanak Saa Dhhan Milai Milaaee Bin Pir Needh N Aaveae ||1||

O Nanak, the soul-bride meets her Husband Lord, when He causes her to meet Him; without Him, sleep does not come to her. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਮੁੰਧ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ ॥

Mundhh Nimaanarreeaa Jeeo Bin Dhhanee Piaarae ||

The bride is dishonored without her Beloved Husband Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੀ ਬਿਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

Kio Sukh Paavaigee Bin Our Dhhaarae ||

How can she find peace, without enshrining Him in her heart?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥

Naah Bin Ghar Vaas Naahee Pushhahu Sakhee Sehaeleeaa ||

Without her Husband, her home is not worth living in; go and ask your sisters and companions.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥

Bin Naam Preeth Piaar Naahee Vasehi Saach Suhaeleeaa ||

Without the Naam, the Name of the Lord, there is no love and affection; but with her True Lord, she abides in peace.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਜਨ ਸੰਤੋਖਿ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ ॥

Sach Man Sajan Santhokh Maelaa Guramathee Sahu Jaaniaa ||

Through mental truthfulness and contentment, union with the True Friend is attained; through the Guru's Teachings, the Husband Lord is kno

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਸਾ ਧਨ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥

Naanak Naam N Shhoddai Saa Dhhan Naam Sehaj Samaaneeaa ||2||

O Nanak, that soul-bride who does not abandon the Naam, is intuitively absorbed in the Naam. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਲਿਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸਨੇਹਾ ॥

Gur Pushh Likhougee Jeeo Sabadh Sanaehaa ||

I will ask the Guru, and write His Word as my love-note.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਹਮ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇਹਾ ॥

Mil Sakhee Sehaelarreeho Ham Pir Raavaehaa ||

Come, O my sisters and companions - let's enjoy our Husband Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਨਿਕਸਿ ਜਾਤਉ ਰਹੈ ਅਸਥਿਰੁ ਜਾਮਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥

Nikas Jaatho Rehai Asathhir Jaam Sach Pashhaaniaa ||

My wandering mind became steady, when I recognized the True One.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖੀ ਪਛੁਤਾਣੀਆ ॥

Sabadh Saachaa Gur Dhikhaaeiaa Manamukhee Pashhuthaaneeaa ||

The Guru has shown me the True Word of the Shabad. The self-willed manmukhs will regret and repent.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ਸਾਚਾ ਮਿਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥੩॥

Naanak Nadharee Sehaj Saachaa Milahu Sakhee Sehaeleeho ||3||

O Nanak, through the Glance of Grace of the True Lord, celestial peace is obtained; let's meet Him, O my sisters and companions. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ ਨਉਤਨ ਸਬਦਿ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਓ ॥

Saach Kee Math Sadhaa Nouthan Sabadh Naehu Navaelou ||

The Teachings of Truth are forever new; the love of the Shabad is forever fresh.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥

Maeree Eishh Punee Jeeo Ham Ghar Saajan Aaeiaa ||

My desire has been fulfilled - my Friend has come to my home.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਮਿਲਿ ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

Mil Var Naaree Mangal Gaaeiaa ||

At the Union of husband and wife, the songs of rejoicing were sung.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥

Gun Gaae Mangal Praem Rehasee Mundhh Man Oumaahou ||

Singing the songs of joyful praise and love to Him, the soul-bride's mind is thrilled and delighted.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ ॥

Saajan Rehansae Dhusatt Viaapae Saach Jap Sach Laahou ||

My friends are happy, and my enemies are unhappy; meditating on the True Lord, the true profit is obtained.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਰਸਿ ਭਿੰਨੀਆ ॥

Kar Jorr Saa Dhhan Karai Binathee Rain Dhin Ras Bhinneeaa ||

With her palms pressed together, the soul-bride prays, that she may remain immersed in the Love of her Lord, night and day.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥

Naanak Pir Dhhan Karehi Raleeaa Eishh Maeree Punneeaa ||4||1||

O Nanak, the Husband Lord and the soul-bride revel together; my desires are fulfilled. ||4||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੪੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Poorbee Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 242 of 1430