. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 157 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 157 of 1430

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥

Naanak Karanaa Jin Keeaa Soee Saar Karaee ||

O Nanak, the One who created the creation - He alone takes care of it.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਕਰਮਾ ਉਪਰਿ ਨਿਬੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥

Karamaa Oupar Nibarrai Jae Lochai Sabh Koe ||3||

According to the karma of past actions, one's destiny unfolds, even though everyone wants to be so lucky. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Gourree Bairaagan Mehalaa 1 ||

Gauree Bairaagan, First Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੭


ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ॥

Haranee Hovaa Ban Basaa Kandh Mool Chun Khaao ||

What if I were to become a deer, and live in the forest, picking and eating fruits and roots

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਕਿਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥

Hukam N Jaapee Khasam Kaa Kisai Vaddaaee Dhaee ||4||1||18||

The Hukam of our Lord and Master's Command cannot be known; He Himself blesses us with greatness. ||4||1||18||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥

Gur Parasaadhee Maeraa Sahu Milai Vaar Vaar Ho Jaao Jeeo ||1||

- by Guru's Grace, I am a sacrifice to my Master. Again and again, I am a sacrifice, a sacrifice. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਮੈ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ॥

Mai Banajaaran Raam Kee ||

I am the shop-keeper of the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaeraa Naam Vakhar Vaapaar Jee ||1|| Rehaao ||

Your Name is my merchandise and trade. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥

Kokil Hovaa Anb Basaa Sehaj Sabadh Beechaar ||

If I were to become a cuckoo, living in a mango tree, I would still contemplate the Word of the Shabad.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥

Sehaj Subhaae Maeraa Sahu Milai Dharasan Roop Apaar ||2||

I would still meet my Lord and Master, with intuitive ease; the Darshan, the Blessed Vision of His Form, is incomparably beautiful. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ ॥

Mashhulee Hovaa Jal Basaa Jeea Janth Sabh Saar ||

If I were to become a fish, living in the water, I would still remember the Lord, who watches over all beings and creatures.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਮਿਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਰਿ ॥੩॥

Ouravaar Paar Maeraa Sahu Vasai Ho Milougee Baah Pasaar ||3||

My Husband Lord dwells on this shore, and on the shore beyond; I would still meet Him, and hug Him close in my embrace. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥

Naagan Hovaa Dhhar Vasaa Sabadh Vasai Bho Jaae ||

If I were to become a snake, living in the ground, the Shabad would still dwell in my mind, and my fears would be dispelled.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥

Naanak Sadhaa Sohaaganee Jin Jothee Joth Samaae ||4||2||19||

O Nanak, they are forever the happy soul-brides, whose light merges into His Light. ||4||2||19||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੯) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧

Gourree Poorabee Dheepakee Mehalaa 1

Gauree Poorbee Deepkee, First Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੭


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੭


ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

Jai Ghar Keerath Aakheeai Karathae Kaa Hoe Beechaaro ||

In that house where the Praises of the Creator are chanted

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥

Thith Ghar Gaavahu Sohilaa Sivarahu Sirajanehaaro ||1||

- in that house, sing the Songs of Praise, and meditate in remembrance on the Creator Lord. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥

Thum Gaavahu Maerae Nirabho Kaa Sohilaa ||

Sing the Songs of Praise of my Fearless Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ho Vaaree Jaao Jith Sohilai Sadhaa Sukh Hoe ||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice to that Song of Praise which brings eternal peace. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥

Nith Nith Jeearrae Samaaleean Dhaekhaigaa Dhaevanehaar ||

Day after day, He cares for His beings; the Great Giver watches over all.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥

Thaerae Dhaanai Keemath Naa Pavai This Dhaathae Kavan Sumaar ||2||

Your gifts cannot be appraised; how can anyone compare to the Giver? ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥

Sanbath Saahaa Likhiaa Mil Kar Paavahu Thael ||

The day of my wedding is pre-ordained. Come - let's gather together and pour the oil over the threshold.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥

Dhaehu Sajan Aaseesarreeaa Jio Hovai Saahib Sio Mael ||3||

My friends, give me your blessings, that I may merge with my Lord and Master. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੰਨਿ ॥

Ghar Ghar Eaeho Paahuchaa Sadharrae Nith Pavann ||

Unto each and every home, into each and every heart, this summons is sent out; the call comes each and every day.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੰਨਿ ॥੪॥੧॥੨੦॥

Sadhanehaaraa Simareeai Naanak Sae Dhih Aavann ||4||1||20||

Remember in meditation the One who summons us; O Nanak, that day is drawing near! ||4||1||20||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੨੦) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Poorbee Deepkee Guru Nanak Dev


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥

Raag Gourree Guaaraeree ||

Raag Gauree Gwaarayree:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੭


ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ ॥

Mehalaa 3 Choupadhae ||

Third Mehl, Chau-Padas:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੭


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੭


ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਈ ॥

Aapae Mael Milaavai Soee ||

He Himself unites us in His Union.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ॥

Maeraa Prabh Sabh Bidhh Aapae Jaanai ||

My God knows all His Own Ways.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥

Gur Miliai Har Maelaa Hoee ||

Meeting the Guru, we meet the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਹੁਕਮੇ ਮੇਲੇ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥

Hukamae Maelae Sabadh Pashhaanai ||1||

By the Hukam of His Command, He unites those who recognize the Word of the Shabad. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥

Sathigur Kai Bhae Bhram Bho Jaae ||

By the Fear of the True Guru, doubt and fear are dispelled.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਭੈ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਗਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bhai Raachai Sach Rang Samaae ||1|| Rehaao ||

Imbued with His Fear, we are absorbed in the Love of the True One. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੁਭਾਇ ॥

Gur Miliai Har Man Vasai Subhaae ||

Meeting the Guru, the Lord naturally dwells within the mind.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥

Maeraa Prabh Bhaaraa Keemath Nehee Paae ||

My God is Great and Almighty; His value cannot be estimated.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

Sabadh Saalaahai Anth N Paaraavaar ||

Through the Shabad, I praise Him; He has no end or limitations.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥

Maeraa Prabh Bakhasae Bakhasanehaar ||2||

My God is the Forgiver. I pray that He may forgive me. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥

Gur Miliai Sabh Math Budhh Hoe ||

Meeting the Guru, all wisdom and understanding are obtained.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੩) (੨੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guaarayree Guru Amar Das


 
Displaying Ang 157 of 1430