. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 137 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 137 of 1430

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

Oochaa Agam Agaadhh Bodhh Kishh Anth N Paaraavaar ||

He is Lofty and Inaccessible. His Wisdom is Unfathomable.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਿਸੁ ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

Sasurai Paeeeai This Kanth Kee Vaddaa Jis Paravaar ||

In this world and in the next, the soul-bride belongs to her Husband Lord, who has such a vast family.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥

Dheenaa Naathh Dhaiaal Dhaev Pathith Oudhhaaranehaar ||

He is the Patron of the poor, the Merciful, Luminous Lord, the Redeemer of sinners.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥

Saevaa Saa This Bhaavasee Santhaa Kee Hoe Shhaar ||

He has no end or limitation. That service is pleasing to Him, which makes one humble, like the dust of the feet of the Saints.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

Aadh Jugaadhee Rakhadhaa Sach Naam Karathaar ||

From the very beginning, and throughout the ages, the True Name of the Creator has been our Saving Grace.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥

Keemath Koe N Jaanee Ko Naahee Tholanehaar ||

No one can know His Value; no one can weigh it.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥

Man Than Anthar Vas Rehae Naanak Nehee Sumaar ||

He dwells deep within the mind and body. O Nanak, He cannot be measured.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿ ਪ੍ਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥

Dhin Rain J Prabh Kano Saevadhae Thin Kai Sadh Balihaar ||2||

I am forever a sacrifice to those who serve God, day and night. ||2||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥

Santh Araadhhan Sadh Sadhaa Sabhanaa Kaa Bakhasindh ||

The Saints worship and adore Him forever and ever; He is the Forgiver of all.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਿਤੀਨੁ ਜਿੰਦੁ ॥

Jeeo Pindd Jin Saajiaa Kar Kirapaa Dhitheen Jindh ||

He fashioned the soul and the body, and by His Kindness, He bestowed the soul.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ ॥

Jis Man Vasai Naraaeino So Keheeai Bhagavanth ||

That one, within whose mind the Lord abides, is said to be most fortunate.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਬੇਅੰਤੁ ॥

Keemath Kehan N Jaaeeai Paramaesur Baeanth ||

His Value cannot be evaluated. The Transcendent Lord is endless.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥

Gur Sabadhee Aaraadhheeai Japeeai Niramal Manth ||

Through the Word of the Guru's Shabad, worship and adore Him, and chant His Pure Mantra.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ ॥

Jeea Kee Lochaa Pooreeai Milai Suaamee Kanth ||

The soul's desires are fulfilled, upon meeting the Master, our Husband Lord.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਪਿ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ ॥

Naanak Jeevai Jap Haree Dhokh Sabhae Hee Hanth ||

Nanak lives by chanting the Lord's Name; all sorrows have been erased.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥

Dhin Rain Jis N Visarai So Hariaa Hovai Janth ||3||

One who does not forget Him, day and night, is continually rejuvenated. ||3||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਞੁ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥

Sarab Kalaa Prabh Poorano Mannj Nimaanee Thhaao ||

God is overflowing with all powers. I have no honor-He is my resting place.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥

Har Outt Gehee Man Andharae Jap Jap Jeevaan Naao ||

I have grasped the Support of the Lord within my mind; I live by chanting and meditating on His Name.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥

Kar Kirapaa Prabh Aapanee Jan Dhhoorree Sang Samaao ||

Grant Your Grace, God, and bless me, that I may merge into the dust of the feet of the humble.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥

Jio Thoon Raakhehi Thio Rehaa Thaeraa Dhithaa Painaa Khaao ||

As You keep me, so do I live. I wear and eat whatever You give me.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

Oudham Soee Karaae Prabh Mil Saadhhoo Gun Gaao ||

May I make the effort, O God, to sing Your Glorious Praises in the Company of the Holy.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਥੈ ਕੂਕਣ ਜਾਉ ॥

Dhoojee Jaae N Sujhee Kithhai Kookan Jaao ||

I can conceive of no other place; where could I go to lodge a complaint?

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥

Agiaan Binaasan Tham Haran Oochae Agam Amaao ||

You are the Dispeller of ignorance, the Destroyer of darkness, O Lofty, Unfathomable and Unapproachable Lord.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥

Man Vishhurriaa Har Maeleeai Naanak Eaehu Suaao ||

Please unite this separated one with Yourself; this is Nanak's yearning.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਹਰਿ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥

Sarab Kaliaanaa Thith Dhin Har Parasee Gur Kae Paao ||4||1||

That day shall bring every joy, O Lord, when I take to the Feet of the Guru. ||4||1||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧

Vaar Maajh Kee Thathhaa Salok Mehalaa 1

Vaar In Maajh, And Shaloks Of The First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭


ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥

Malak Mureedh Thathhaa Chandhreharraa Soheeaa Kee Dhhunee Gaavanee ||

To Be Sung To The Tune Of ""Malik Mureed And Chandrahraa Sohee-Aa""

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sath Naam Karathaa Purakh Gur Prasaadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭


ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥

Gur Dhaathaa Gur Hivai Ghar Gur Dheepak Thih Loe ||

The Guru is the Giver; the Guru is the House of ice. The Guru is the Light of the three worlds.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਦੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥

Dhoojai Maae Baap Kee Sudhh ||

Second, he learns of his mother and father;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਪਹਿਲੈ ਪਿਆਰਿ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁਧਿ ॥

Pehilai Piaar Lagaa Thhan Dhudhh ||

First, the baby loves mother's milk;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਮਃ ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭


ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

Amar Padhaarathh Naanakaa Man Maaniai Sukh Hoe ||1||

O Nanak, He is everlasting wealth. Place your mind's faith in Him, and you shall find peace. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥

Theejai Bhayaa Bhaabhee Baeb ||

Third, his brothers, sisters-in-law and sisters;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਚਉਥੈ ਪਿਆਰਿ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ॥

Chouthhai Piaar Oupannee Khaedd ||

Fourth, the love of play awakens.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤੁ ॥

Panjavai Khaan Peean Kee Dhhaath ||

Fifth, he runs after food and drink;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਛਿਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥

Shhivai Kaam N Pushhai Jaath ||

Sixth, in his sexual desire, he does not respect social customs.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਸਤਵੈ ਸੰਜਿ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥

Sathavai Sanj Keeaa Ghar Vaas ||

Seventh, he gathers wealth and dwells in his house;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸੁ ॥

Athavai Krodhh Hoaa Than Naas ||

Eighth, he becomes angry, and his body is consumed.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥

Naavai Dhhoulae Oubhae Saah ||

Ninth, he turns grey, and his breathing becomes labored;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥

Dhasavai Dhadhhaa Hoaa Suaah ||

Tenth, he is cremated, and turns to ashes.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਗਏ ਸਿਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥

Geae Sigeeth Pukaaree Dhhaah ||

His companions send him off, crying out and lamenting.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਉਡਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ॥

Ouddiaa Hans Dhasaaeae Raah ||

The swan of the soul takes flight, and asks which way to go.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 137 of 1430