. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1350 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1350 of 1430

ਖਾਲਿਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਠਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Khaalik Khalak Khalak Mehi Khaalik Poor Rehiou Srab Thaanee ||1|| Rehaao ||

The Creation is in the Creator, and the Creator is in the Creation, totally pervading and permeating all places. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਲੋਗਾ ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥

Logaa Bharam N Bhoolahu Bhaaee ||

O people, O Siblings of Destiny, do not wander deluded by doubt.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ ॥੨॥

Naa Kashh Poch Maattee Kae Bhaanddae Naa Kashh Poch Kunbhaarai ||2||

There is nothing wrong with the pot of clay - there is nothing wrong with the Potter. ||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੨
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ॥

Maattee Eaek Anaek Bhaanth Kar Saajee Saajanehaarai ||

The clay is the same, but the Fashioner has fashioned it in various ways.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੨
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਸਭ ਮਹਿ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ॥

Sabh Mehi Sachaa Eaeko Soee This Kaa Keeaa Sabh Kashh Hoee ||

The One True Lord abides in all; by His making, everything is made.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੩
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥

Hukam Pashhaanai S Eaeko Jaanai Bandhaa Keheeai Soee ||3||

Whoever realizes the Hukam of His Command, knows the One Lord. He alone is said to be the Lord's slave. ||3||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੩
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਗੁਰਿ ਗੁੜੁ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ॥

Alahu Alakh N Jaaee Lakhiaa Gur Gurr Dheenaa Meethaa ||

The Lord Allah is Unseen; He cannot be seen. The Guru has blessed me with this sweet molasses.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੪
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੩॥

Kehi Kabeer Maeree Sankaa Naasee Sarab Niranjan Ddeethaa ||4||3||

Says Kabeer, my anxiety and fear have been taken away; I see the Immaculate Lord pervading everywhere. ||4||3||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੪
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ॥੧॥

Jo Sabh Mehi Eaek Khudhaae Kehath Ho Tho Kio Muragee Maarai ||1||

You say that the One Lord is in all, so why do you kill chickens? ||1||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੫
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਬਿਚਾਰੈ ॥

Baedh Kathaeb Kehahu Math Jhoothae Jhoothaa Jo N Bichaarai ||

Do not say that the Vedas, the Bible and the Koran are false. Those who do not contemplate them are false.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੫
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥

Prabhaathee ||

Prabhaatee:

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੫੦


ਮੁਲਾਂ ਕਹਹੁ ਨਿਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥

Mulaan Kehahu Niaao Khudhaaee ||

O Mullah, tell me: is this God's Justice?

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੬
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaerae Man Kaa Bharam N Jaaee ||1|| Rehaao ||

The doubts of your mind have not been dispelled. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੬
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਪਕਰਿ ਜੀਉ ਆਨਿਆ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸੀ ਮਾਟੀ ਕਉ ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ॥

Pakar Jeeo Aaniaa Dhaeh Binaasee Maattee Ko Bisamil Keeaa ||

You seize a living creature, and then bring it home and kill its body; you have killed only the clay.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੭
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਕਿਆ ਕੀਆ ॥੨॥

Joth Saroop Anaahath Laagee Kahu Halaal Kiaa Keeaa ||2||

The light of the soul passes into another form. So tell me, what have you killed? ||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੭
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਕਿਆ ਉਜੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹੁ ਧੋਇਆ ਕਿਆ ਮਸੀਤਿ ਸਿਰੁ ਲਾਇਆ ॥

Kiaa Oujoo Paak Keeaa Muhu Dhhoeiaa Kiaa Maseeth Sir Laaeiaa ||

And what good are your purifications? Why do you bother to wash your face? And why do you bother to bow your head in the mosque?

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੮
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਜਉ ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟੁ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਹੁ ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਇਆ ॥੩॥

Jo Dhil Mehi Kapatt Nivaaj Gujaarahu Kiaa Haj Kaabai Jaaeiaa ||3||

Your heart is full of hypocrisy; what good are your prayers or your pilgrimage to Mecca? ||3||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੯
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਤੂੰ ਨਾਪਾਕੁ ਪਾਕੁ ਨਹੀ ਸੂਝਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥

Thoon Naapaak Paak Nehee Soojhiaa This Kaa Maram N Jaaniaa ||

You are impure; you do not understand the Pure Lord. You do not know His Mystery.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੯
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਿਸਤਿ ਤੇ ਚੂਕਾ ਦੋਜਕ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੪॥੪॥

Kehi Kabeer Bhisath Thae Chookaa Dhojak Sio Man Maaniaa ||4||4||

Says Kabeer, you have missed out on paradise; your mind is set on hell. ||4||4||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੦
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਸੁੰਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਤਿ ਆਦਿ ਸਮਾਈ ॥

Sunn Sandhhiaa Thaeree Dhaev Dhaevaakar Adhhapath Aadh Samaaee ||

Hear my prayer, Lord; You are the Divine Light of the Divine, the Primal, All-pervading Master.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੧
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਗਿ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥੧॥

Sidhh Samaadhh Anth Nehee Paaeiaa Laag Rehae Saranaaee ||1||

The Siddhas in Samaadhi have not found Your limits. They hold tight to the Protection of Your Sanctuary. ||1||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੧
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥

Prabhaathee ||

Prabhaatee:

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੫੦


ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ ॥

Laehu Aarathee Ho Purakh Niranjan Sathigur Poojahu Bhaaee ||

Worship and adoration of the Pure, Primal Lord comes by worshipping the True Guru, O Siblings of Destiny.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੨
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਠਾਢਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaadtaa Brehamaa Nigam Beechaarai Alakh N Lakhiaa Jaaee ||1|| Rehaao ||

Standing at His Door, Brahma studies the Vedas, but he cannot see the Unseen Lord. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੨
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਤਤੁ ਤੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜ੍ਯ੍ਯਾਰਾ ॥

Thath Thael Naam Keeaa Baathee Dheepak Dhaeh Oujyaaraa ||

With the oil of knowledge about the essence of reality, and the wick of the Naam, the Name of the Lord, this lamp illluminates my body.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੩
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਜੋਤਿ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥

Joth Laae Jagadhees Jagaaeiaa Boojhai Boojhanehaaraa ||2||

I have applied the Light of the Lord of the Universe, and lit this lamp. God the Knower knows. ||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੩
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥

Panchae Sabadh Anaahadh Baajae Sangae Saaringapaanee ||

The Unstruck Melody of the Panch Shabad, the Five Primal Sounds, vibrates and resounds. I dwell with the Lord of the World.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੪
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥

Kabeer Dhaas Thaeree Aarathee Keenee Nirankaar Nirabaanee ||3||5||

Kabeer, Your slave, performs this Aartee, this lamp-lit worship service for You, O Formless Lord of Nirvaanaa. ||3||5||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੪
Raag Parbhati Bhagat Kabir


ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ

Prabhaathee Baanee Bhagath Naamadhaev Jee Kee

Prabhaatee, The Word Of Devotee Naam Dayv Jee:

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੫੦


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੫੦


ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨੁ ਹੀ ਜਾਨੈ ਕੈ ਬੂਝਲ ਆਗੈ ਕਹੀਐ ॥

Man Kee Birathhaa Man Hee Jaanai Kai Boojhal Aagai Keheeai ||

The mind alone knows the state of the mind; I tell it to the Knowing Lord.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੭
Raag Parbhati Bhagat Namdev


ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਰਵਾਂਈ ਮੈ ਡਰੁ ਕੈਸੇ ਚਹੀਐ ॥੧॥

Antharajaamee Raam Ravaanee Mai Ddar Kaisae Cheheeai ||1||

I chant the Name of the Lord, the Inner-knower, the Searcher of hearts - why should I be afraid? ||1||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੭
Raag Parbhati Bhagat Namdev


ਬੇਧੀਅਲੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋੁਸਾਈ ॥

Baedhheealae Gopaal Guosaaee ||

My mind is pierced through by the love of the Lord of the World.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Parbhati Bhagat Namdev


ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਿਆ ਸਰਬੇ ਠਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Maeraa Prabh Raviaa Sarabae Thaaee ||1|| Rehaao ||

My God is All-pervading everywhere. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Parbhati Bhagat Namdev


ਮਾਨੈ ਹਾਟੁ ਮਾਨੈ ਪਾਟੁ ਮਾਨੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ ॥

Maanai Haatt Maanai Paatt Maanai Hai Paasaaree ||

The mind is the shop, the mind is the town, and the mind is the shopkeeper.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Parbhati Bhagat Namdev


ਮਾਨੈ ਬਾਸੈ ਨਾਨਾ ਭੇਦੀ ਭਰਮਤੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੨॥

Maanai Baasai Naanaa Bhaedhee Bharamath Hai Sansaaree ||2||

The mind abides in various forms, wandering all across the world. ||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Parbhati Bhagat Namdev


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥

Gur Kai Sabadh Eaehu Man Raathaa Dhubidhhaa Sehaj Samaanee ||

This mind is imbued with the Word of the Guru's Shabad, and duality is easily overcome.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Parbhati Bhagat Namdev


 
Displaying Ang 1350 of 1430