. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1347 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1347 of 1430

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਜਾਗ੍ਰਣੁ ਨ ਹੋਵਈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥

Houmai Vich Jaagran N Hovee Har Bhagath N Pavee Thhaae ||

In egotism, one cannot remain awake and aware, and one's devotional worship of the Lord is not accepted.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖ ਦਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਹਿ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੪॥

Manamukh Dhar Dtoee Naa Lehehi Bhaae Dhoojai Karam Kamaae ||4||

The self-willed manmukhs find no place in the Court of the Lord; they do their deeds in the love of duality. ||4||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਧ੍ਰਿਗੁ ਖਾਣਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥

Dhhrig Khaanaa Dhhrig Painhanaa Jinhaa Dhoojai Bhaae Piaar ||

Cursed is the food, and cursed are the clothes, of those who are attached to the love of duality.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੨
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਰਾਤੇ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ ॥੫॥

Bisattaa Kae Keerrae Bisattaa Raathae Mar Janmehi Hohi Khuaar ||5||

They are like maggots in manure, sinking into manure. In death and rebirth, they are wasted away to ruin. ||5||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੨
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥

Jin Ko Sathigur Bhaettiaa Thinaa Vittahu Bal Jaao ||

I am a sacrifice to those who meet with the True Guru.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੩
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾਂ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥੬॥

Thin Kee Sangath Mil Rehaan Sachae Sach Samaao ||6||

I shall continue to associate with them; devoted to Truth, I am absorbed in Truth. ||6||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੩
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

Poorai Bhaag Gur Paaeeai Oupaae Kithai N Paaeiaa Jaae ||

By perfect destiny, the Guru is found. He cannot be found by any efforts.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੪
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੭॥

Sathigur Thae Sehaj Oopajai Houmai Sabadh Jalaae ||7||

Through the True Guru, intuitive wisdom wells up; through the Word of the Shabad, egotism is burnt away. ||7||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੪
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

Har Saranaaee Bhaj Man Maerae Sabh Kishh Karanai Jog ||

O my mind, hurry to the Sanctuary of the Lord; He is Potent to do everything.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੫
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥

Naanak Naam N Veesarai Jo Kishh Karai S Hog ||8||2||7||2||9||

O Nanak, never forget the Naam, the Name of the Lord. Whatever He does, comes to pass. ||8||2||7||2||9||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੫
Raag Parbhati Guru Amar Das


ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ

Bibhaas Prabhaathee Mehalaa 5 Asattapadheeaa

Bibhaas, Prabhaatee, Fifth Mehl, Ashtapadees:

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੪੭


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੪੭


ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਮਨ ਮੀਠ ਮਦ਼ਹਾਰਾ ॥

Ourajh Pariou Man Meeth Muohaaraa ||

The mind is entangled in sweet emotional attachment.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੮
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਚੂਗਹਿ ਚੋਗ ਅਨੰਦ ਸਿਉ ਜੁਗਤਾ ॥

Choogehi Chog Anandh Sio Jugathaa ||

Involved with them, people eat the food of bliss.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੮
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤੁ ਬਨਿਤਾ ॥

Maath Pithaa Bhaaee Suth Banithaa ||

Mother, father, siblings, children and spouse

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੮
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥

Gun Gaahak Maerae Praan Adhhaaraa ||1||

Those who seek God's Glorious Virtues are the support of my breath of life. ||1||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੯
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

Eaek Hamaaraa Antharajaamee ||

My One Lord is the Inner-Knower, the Searcher of hearts.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੯
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਟਿਕ ਏਕਸੁ ਕੀ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhhar Eaekaa Mai Ttik Eaekas Kee Sir Saahaa Vadd Purakh Suaamee ||1|| Rehaao ||

He alone is my Support; He is my only Protection. My Great Lord and Master is over and above the heads of kings. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੯
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਛਲ ਨਾਗਨਿ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਨਿ ਹੋਈ ॥

Shhal Naagan Sio Maeree Ttoottan Hoee ||

I have broken my ties to that deceitful serpent.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਧੋਹੀ ॥

Gur Kehiaa Eih Jhoothee Dhhohee ||

The Guru has told me that it is false and fraudulent.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥

Mukh Meethee Khaaee Kouraae ||

Its face is sweet, but it tastes very bitter.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥

Anmrith Naam Man Rehiaa Aghaae ||2||

My mind remains satisfied with the Ambrosial Naam, the Name of the Lord. ||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਿਉ ਗਈ ਵਿਖੋਟਿ ॥

Lobh Moh Sio Gee Vikhott ||

I have broken my ties with greed and emotional attachment.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਮੋਹਿ ਕੀਨੀ ਛੋਟਿ ॥

Gur Kirapaal Mohi Keenee Shhott ||

The Merciful Guru has rescued me from them.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥

Eih Thagavaaree Bahuth Ghar Gaalae ||

These cheating thieves have plundered so many homes.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਕਿਰਪਾਲੇ ॥੩॥

Ham Gur Raakh Leeeae Kirapaalae ||3||

The Merciful Guru has protected and saved me. ||3||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਠਾਟੁ ਨ ਬਨਿਆ ॥

Kaam Krodhh Sio Thaatt N Baniaa ||

I have no dealings whatsoever with sexual desire and anger.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੋਹਿ ਕਾਨੀ ਸੁਨਿਆ ॥

Gur Oupadhaes Mohi Kaanee Suniaa ||

I listen to the Guru's Teachings.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚੰਡਾਲ ॥

Jeh Dhaekho Theh Mehaa Chanddaal ||

Wherever I look, I see the most horrible goblins.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁਰਿ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥

Raakh Leeeae Apunai Gur Gopaal ||4||

My Guru, the Lord of the World, has saved me from them. ||4||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਨਿ ॥

Dhas Naaree Mai Karee Dhuhaagan ||

I have made widows of the ten sensory organs.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਏਹ ਰਸਹਿ ਬਿਖਾਗਨਿ ॥

Gur Kehiaa Eaeh Rasehi Bikhaagan ||

The Guru has told me that these pleasures are the fires of corruption.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਇਨ ਸਨਬੰਧੀ ਰਸਾਤਲਿ ਜਾਇ ॥

Ein Sanabandhhee Rasaathal Jaae ||

Those who associate with them go to hell.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੫॥

Ham Gur Raakhae Har Liv Laae ||5||

The Guru has saved me; I am lovingly attuned to the Lord. ||5||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੫:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਅਹੰਮੇਵ ਸਿਉ ਮਸਲਤਿ ਛੋਡੀ ॥

Ahanmaev Sio Masalath Shhoddee ||

I have forsaken the advice of my ego.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥

Gur Kehiaa Eihu Moorakh Hoddee ||

The Guru has told me that this is foolish stubbornness.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੬॥

Ham Gur Raakh Leeeae Liv Laaeae ||6||

The Guru has saved me; I am lovingly attuned to the Lord. ||6||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੬:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥

Eihu Neeghar Ghar Kehee N Paaeae ||

This ego is homeless; it shall never find a home.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਇਨ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਹਮ ਭਏ ਬੈਰਾਈ ॥

Ein Logan Sio Ham Bheae Bairaaee ||

I have become alienated from these people.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਏਕ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਦੁਇ ਨ ਖਟਾਂਈ ॥

Eaek Grih Mehi Dhue N Khattaanee ||

We cannot both live together in one home.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਅੰਚਰਿ ਲਾਗਿ ॥

Aaeae Prabh Pehi Anchar Laag ||

Grasping the hem of the Guru's Robe, I have come to God.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬਾਗਿ ॥੭॥

Karahu Thapaavas Prabh Sarabaag ||7||

Please be fair with me, All-knowing Lord God. ||7||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੭:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਨਿਆਂਏਂ ॥

Prabh Has Bolae Keeeae Niaaaneaen ||

God smiled at me and spoke, passing judgement.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

Sagal Dhooth Maeree Saevaa Laaeae ||

He made all the demons perform service for me.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਇਹੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥

Thoon Thaakur Eihu Grihu Sabh Thaeraa ||

You are my Lord and Master; all this home belongs to You.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੀਆ ਨਿਬੇਰਾ ॥੮॥੧॥

Kahu Naanak Gur Keeaa Nibaeraa ||8||1||

Says Nanak, the Guru has passed judgement. ||8||1||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੮:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੪੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Parbhati Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Prabhaathee Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਭਾਤੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੪੮


 
Displaying Ang 1347 of 1430