. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 133 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 133 of 1430

ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥੩॥

Charan Saev Santh Saadhh Kae Sagal Manorathh Poorae ||3||

Serving at the Feet of the Holy Saints, all desires are fulfilled. ||3||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰੇ ॥੪॥

Ghatt Ghatt Eaek Varathadhaa Jal Thhal Meheeal Poorae ||4||

In each and every heart, the One Lord is pervading. He is totally permeating the water, the land, and the sky. ||4||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨੁ ਸੇਵਿਆ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੫॥

Paap Binaasan Saeviaa Pavithr Santhan Kee Dhhoorae ||5||

I serve the Destroyer of sin, and I am sanctified by the dust of the feet of the Saints. ||5||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮਿ ਆਪਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਠਰੂਰੇ ॥੬॥

Sabh Shhaddaaee Khasam Aap Har Jap Bhee Tharoorae ||6||

My Lord and Master Himself has saved me completely; I am comforted by meditating on the Lord. ||6||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵਸੋ ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥੭॥

Karathai Keeaa Thapaavaso Dhusatt Mueae Hoe Moorae ||7||

The Creator has passed judgement, and the evil-doers have been silenced and killed. ||7||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥੮॥੫॥੩੯॥੧॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥

Naanak Rathaa Sach Naae Har Vaekhai Sadhaa Hajoorae ||8||5||39||1||32||1||5||39||

Nanak is attuned to the True Name; he beholds the Presence of the Ever-present Lord. ||8||5||39||1||32||1||5||39||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

Baareh Maahaa Maanjh Mehalaa 5 Ghar 4

Baarah Maahaa ~ The Twelve Months: Maajh, Fifth Mehl, Fourth House:

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੩


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੩


ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥

Kirath Karam Kae Veeshhurrae Kar Kirapaa Maelahu Raam ||

By the actions we have committed, we are separated from You. Please show Your Mercy, and unite us with Yourself, Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥

Chaar Kuntt Dheh Dhis Bhramae Thhak Aaeae Prabh Kee Saam ||

We have grown weary of wandering to the four corners of the earth and in the ten directions. We have come to Your Sanctuary, God.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਧੇਨੁ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥

Dhhaen Dhudhhai Thae Baaharee Kithai N Aavai Kaam ||

Without milk, a cow serves no purpose.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ॥

Jal Bin Saakh Kumalaavathee Oupajehi Naahee Dhaam ||

Without water, the crop withers, and it will not bring a good price.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ ॥

Har Naah N Mileeai Saajanai Kath Paaeeai Bisaraam ||

If we do not meet the Lord, our Friend, how can we find our place of rest?

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ਭਠਿ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ॥

Jith Ghar Har Kanth N Pragattee Bhath Nagar Sae Graam ||

Those homes, those hearts, in which the Husband Lord is not manifest-those towns and villages are like burning furnaces.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸ੍ਰਬ ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥

Srab Seegaar Thanbol Ras San Dhaehee Sabh Khaam ||

All decorations, the chewing of betel to sweeten the breath, and the body itself, are all useless and vain.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭਿ ਜਾਮ ॥

Prabh Suaamee Kanth Vihooneeaa Meeth Sajan Sabh Jaam ||

Without God, our Husband, our Lord and Master, all friends and companions are like the Messenger of Death.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥

Har Maelahu Suaamee Sang Prabh Jis Kaa Nihachal Dhhaam ||1||

O my Lord and Master, please unite me with Yourself, O God, in the Eternal Mansion of Your Presence"". ||1||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥

Naanak Kee Baenantheeaa Kar Kirapaa Dheejai Naam ||

This is Nanak's prayer: "Please show Your Mercy, and bestow Your Name.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਚੇਤਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥

Chaeth Govindh Araadhheeai Hovai Anandh Ghanaa ||

In the month of Chayt, by meditating on the Lord of the Universe, a deep and profound joy arises.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥

Santh Janaa Mil Paaeeai Rasanaa Naam Bhanaa ||

Meeting with the humble Saints, the Lord is found, as we chant His Name with our tongues.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ ॥

Jin Paaeiaa Prabh Aapanaa Aaeae Thisehi Ganaa ||

Those who have found God-blessed is their coming into this world.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜਣਾ ॥

Eik Khin This Bin Jeevanaa Birathhaa Janam Janaa ||

Those who live without Him, for even an instant-their lives are rendered useless.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿਚਿ ਵਣਾ ॥

Jal Thhal Meheeal Pooriaa Raviaa Vich Vanaa ||

The Lord is totally pervading the water, the land, and all space. He is contained in the forests as well.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥

So Prabh Chith N Aavee Kitharraa Dhukh Ganaa ||

Those who do not remember God-how much pain must they suffer!

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ॥

Har Dharasan Kano Man Lochadhaa Naanak Piaas Manaa ||

My mind yearns for the Blessed Vision of the Lord's Darshan. O Nanak, my mind is so thirsty!

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥

Jinee Raaviaa So Prabhoo Thinnaa Bhaag Manaa ||

Those who dwell upon their God have great good fortune.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਚੇਤਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥

Chaeth Milaaeae So Prabhoo This Kai Paae Lagaa ||2||

I touch the feet of one who unites me with God in the month of Chayt. ||2||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥

Vaisaakh Dhheeran Kio Vaadteeaa Jinaa Praem Bishhohu ||

In the month of Vaisaakh, how can the bride be patient? She is separated from her Beloved.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥

Har Saajan Purakh Visaar Kai Lagee Maaeiaa Dhhohu ||

She has forgotten the Lord, her Life-companion, her Master; she has become attached to Maya, the deceitful one.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਸੰਗਿ ਧਨਾ ਹਰਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥

Puthr Kalathr N Sang Dhhanaa Har Avinaasee Ouhu ||

Neither son, nor spouse, nor wealth shall go along with you-only the Eternal Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ ॥

Palach Palach Sagalee Muee Jhoothai Dhhandhhai Mohu ||

Entangled and enmeshed in the love of false occupations, the whole world is perishing.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਹਿ ਖੋਹਿ ॥

Eikas Har Kae Naam Bin Agai Leeahi Khohi ||

Without the Naam, the Name of the One Lord, they lose their lives in the hereafter.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਯੁ ਵਿਸਾਰਿ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Dhay Visaar Viguchanaa Prabh Bin Avar N Koe ||

Forgetting the Merciful Lord, they are ruined. Without God, there is no other at all.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥

Preetham Charanee Jo Lagae Thin Kee Niramal Soe ||

Pure is the reputation of those who are attached to the Feet of the Beloved Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 133 of 1430