. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1293 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1293 of 1430

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੩


ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ

Malaar Baanee Bhagath Ravidhaas Jee Kee

Malaar, The Word Of The Devotee Ravi Daas Jee:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੩


ਨਾਗਰ ਜਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਬਿਖਿਆਤ ਚੰਮਾਰੰ ॥

Naagar Janaan Maeree Jaath Bikhiaath Chanmaaran ||

O humble townspeople, I am obviously just a shoemaker.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੩
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਰਿਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਸਾਰੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ridhai Raam Gobindh Gun Saaran ||1|| Rehaao ||

In my heart I cherish the Glories of the Lord, the Lord of the Universe. ||1||Pause||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੩
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਪਾਨੰ ॥

Surasaree Salal Kirath Baarunee Rae Santh Jan Karath Nehee Paanan ||

Even if wine is made from the water of the Ganges, O Saints, do not drink it.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੩
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਸੁਰਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਹਿ ਹੋਇ ਆਨੰ ॥੧॥

Suraa Apavithr Nath Avar Jal Rae Surasaree Milath Nehi Hoe Aanan ||1||

This wine, and any other polluted water which mixes with the Ganges, is not separate from it. ||1||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੪
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਤਰ ਤਾਰਿ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੰ ॥

Thar Thaar Apavithr Kar Maaneeai Rae Jaisae Kaagaraa Karath Beechaaran ||

The palmyra palm tree is considered impure, and so its leaves are considered impure as well.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੫
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਭਗਤਿ ਭਾਗਉਤੁ ਲਿਖੀਐ ਤਿਹ ਊਪਰੇ ਪੂਜੀਐ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥੨॥

Bhagath Bhaagouth Likheeai Thih Ooparae Poojeeai Kar Namasakaaran ||2||

But if devotional prayers are written on paper made from its leaves, then people bow in reverence and worship before it. ||2||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੫
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕੁਟ ਬਾਂਢਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤਾ ਨਿਤਹਿ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ॥

Maeree Jaath Kutt Baandtalaa Dtor Dtovanthaa Nithehi Baanaarasee Aas Paasaa ||

It is my occupation to prepare and cut leather; each day, I carry the carcasses out of the city.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੬
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਅਬ ਬਿਪ੍ਰ ਪਰਧਾਨ ਤਿਹਿ ਕਰਹਿ ਡੰਡਉਤਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਇ ਰਵਿਦਾਸੁ ਦਾਸਾ ॥੩॥੧॥

Ab Bipr Paradhhaan Thihi Karehi Ddanddouth Thaerae Naam Saranaae Ravidhaas Dhaasaa ||3||1||

Now, the important Brahmins of the city bow down before me; Ravi Daas, Your slave, seeks the Sanctuary of Your Name. ||3||1||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੭
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਮਲਾਰ ॥

Malaar ||

Malaar:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੩


ਹਰਿ ਜਪਤ ਤੇਊ ਜਨਾ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸ ਪਤਿ ਤਾਸ ਸਮ ਤੁਲਿ ਨਹੀ ਆਨ ਕੋਊ ॥

Har Japath Thaeoo Janaa Padham Kavalaas Path Thaas Sam Thul Nehee Aan Kooo ||

Those humble beings who meditate on the Lord's Lotus Feet - none are equal to them.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੮
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਇ ਬਿਸਥਰਿਓ ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਰਿ ਸੋਊ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Eaek Hee Eaek Anaek Hoe Bisathhariou Aan Rae Aan Bharapoor Sooo || Rehaao ||

The Lord is One, but He is diffused in many forms. Bring in, bring in, that All-pervading Lord. ||Pause||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੮
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਜਾ ਕੈ ਭਾਗਵਤੁ ਲੇਖੀਐ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਪੇਖੀਐ ਤਾਸ ਕੀ ਜਾਤਿ ਆਛੋਪ ਛੀਪਾ ॥

Jaa Kai Bhaagavath Laekheeai Avar Nehee Paekheeai Thaas Kee Jaath Aashhop Shheepaa ||

He who writes the Praises of the Lord God, and sees nothing else at all, is a low-class, untouchable fabric-dyer by trade.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੯
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਬਿਆਸ ਮਹਿ ਲੇਖੀਐ ਸਨਕ ਮਹਿ ਪੇਖੀਐ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪਾ ॥੧॥

Biaas Mehi Laekheeai Sanak Mehi Paekheeai Naam Kee Naamanaa Sapath Dheepaa ||1||

The Glory of the Name is seen in the writings of Vyaas and Sanak, throughout the seven continents. ||1||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਜਾ ਕੈ ਈਦਿ ਬਕਰੀਦਿ ਕੁਲ ਗਊ ਰੇ ਬਧੁ ਕਰਹਿ ਮਾਨੀਅਹਿ ਸੇਖ ਸਹੀਦ ਪੀਰਾ ॥

Jaa Kai Eedh Bakareedh Kul Goo Rae Badhh Karehi Maaneeahi Saekh Seheedh Peeraa ||

And he whose family used to kill cows at the festivals of Eed and Bakareed, who worshipped Shayks, martyrs and spiritual teachers,

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਜਾ ਕੈ ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ ਐਸੀ ਸਰੀ ਤਿਹੂ ਰੇ ਲੋਕ ਪਰਸਿਧ ਕਬੀਰਾ ॥੨॥

Jaa Kai Baap Vaisee Karee Pooth Aisee Saree Thihoo Rae Lok Parasidhh Kabeeraa ||2||

Whose father used to do such things - his son Kabeer became so successful that he is now famous throughout the three worlds. ||2||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇਢ ਸਭ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤ ਫਿਰਹਿ ਅਜਹੁ ਬੰਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ॥

Jaa Kae Kuttanb Kae Dtaedt Sabh Dtor Dtovanth Firehi Ajahu Bannaarasee Aas Paasaa ||

And all the leather-workers in those families still go around Benares removing the dead cattle

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਪ੍ਰ ਕਰਹਿ ਡੰਡਉਤਿ ਤਿਨ ਤਨੈ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸਾ ॥੩॥੨॥

Aachaar Sehith Bipr Karehi Ddanddouth Thin Thanai Ravidhaas Dhaasaan Dhaasaa ||3||2||

- the ritualistic Brahmins bow in reverence before their son Ravi Daas, the slave of the Lord's slaves. ||3||2||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਮਲਾਰ

Malaara

Malaar:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੩


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੩


ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਭਗਤਿ ਤੇ ॥

Milath Piaaro Praan Naathh Kavan Bhagath Thae ||

What sort of devotional worship will lead me to meet my Beloved, the Lord of my breath of life?

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Saadhhasangath Paaee Param Gathae || Rehaao ||

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I have obtained the supreme status. ||Pause||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਮੈਲੇ ਕਪਰੇ ਕਹਾ ਲਉ ਧੋਵਉ ॥

Mailae Kaparae Kehaa Lo Dhhovo ||

How long shall I wash these dirty clothes?

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਆਵੈਗੀ ਨੀਦ ਕਹਾ ਲਗੁ ਸੋਵਉ ॥੧॥

Aavaigee Needh Kehaa Lag Sovo ||1||

How long shall I remain asleep? ||1||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਜੋਈ ਜੋਈ ਜੋਰਿਓ ਸੋਈ ਸੋਈ ਫਾਟਿਓ ॥

Joee Joee Joriou Soee Soee Faattiou ||

Whatever I was attached to, has perished.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਝੂਠੈ ਬਨਜਿ ਉਠਿ ਹੀ ਗਈ ਹਾਟਿਓ ॥੨॥

Jhoothai Banaj Outh Hee Gee Haattiou ||2||

The shop of false merchandise has closed down. ||2||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖੋ ॥

Kahu Ravidhaas Bhaeiou Jab Laekho ||

Says Ravi Daas, when the account is called for and given,

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Bhagat Ravidas


ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ ॥੩॥੧॥੩॥

Joee Joee Keeno Soee Soee Dhaekhiou ||3||1||3||

Whatever the mortal has done, he shall see. ||3||1||3||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Bhagat Ravidas


 
Displaying Ang 1293 of 1430