. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1292 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1292 of 1430

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੨


ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ਕੀ ॥

Raag Malaar Baanee Bhagath Naamadhaev Jeeo Kee

Raag Malaar, The Word Of The Devotee Naam Dayv Jee:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੨


ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਜਾਚਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bhagath Dhaan Dheejai Jaachehi Santh Jan ||1|| Rehaao ||

Please bless me with the gift of devotion, which the humble Saints beg for. ||1||Pause||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੨
Raag Malar Bhagat Namdev


ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਦਿਗ ਦਿਸੈ ਸਰਾਇਚਾ ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ ਚਿਤ੍ਰਸਾਲਾ ਸਪਤ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨਿ ਪੂਰੀਅਲੇ ॥

Jaan Chai Ghar Dhig Dhisai Saraaeichaa Baikunth Bhavan Chithrasaalaa Sapath Lok Saamaan Pooreealae ||

His Home is the pavilion seen in all directions; His ornamental heavenly realms fill the seven worlds alike.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੨
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸੇਵੀਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ॥

Saeveelae Gopaal Raae Akul Niranjan ||

Serve the King, the Sovereign Lord of the World. He has no ancestry; He is immaculate and pure.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੨
Raag Malar Bhagat Namdev


ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਲਛਿਮੀ ਕੁਆਰੀ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੀਵੜੇ ਕਉਤਕੁ ਕਾਲੁ ਬਪੁੜਾ ਕੋਟਵਾਲੁ ਸੁ ਕਰਾ ਸਿਰੀ ॥

Jaan Chai Ghar Lashhimee Kuaaree Chandh Sooraj Dheevarrae Kouthak Kaal Bapurraa Kottavaal S Karaa Siree ||

In His Home, the virgin Lakshmi dwells. The moon and the sun are His two lamps; the wretched Messenger of Death stages his dramas, and levies taxes on all.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੩
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥

S Aisaa Raajaa Sree Nareharee ||1||

Such is my Sovereign Lord King, the Supreme Lord of all. ||1||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੪
Raag Malar Bhagat Namdev


ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੁਲਾਲੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਤੁਰ ਮੁਖੁ ਡਾਂਵੜਾ ਜਿਨਿ ਬਿਸ੍ਵ ਸੰਸਾਰੁ ਰਾਚੀਲੇ ॥

Jaan Chai Ghar Kulaal Brehamaa Chathur Mukh Ddaanvarraa Jin Bisv Sansaar Raacheelae ||

In His House, the four-faced Brahma, the cosmic potter lives. He created the entire universe.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੪
Raag Malar Bhagat Namdev


ਜਾਂ ਕੈ ਘਰਿ ਈਸਰੁ ਬਾਵਲਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤ ਸਾਰਖਾ ਗਿਆਨੁ ਭਾਖੀਲੇ ॥

Jaan Kai Ghar Eesar Baavalaa Jagath Guroo Thath Saarakhaa Giaan Bhaakheelae ||

In His House, the insane Shiva, the Guru of the World, lives; he imparts spiritual wisdom to expain the essence of reality.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੫
Raag Malar Bhagat Namdev


ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਜਾਂ ਚੈ ਡਾਂਗੀਆ ਦੁਆਰੈ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੁ ਲੇਖੀਆ ॥

Paap Punn Jaan Chai Ddaangeeaa Dhuaarai Chithr Gupath Laekheeaa ||

Sin and virtue are the standard-bearers at His Door; Chitr and Gupt are the recording angels of the conscious and subconscious.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੬
Raag Malar Bhagat Namdev


ਧਰਮ ਰਾਇ ਪਰੁਲੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰੁ ॥

Dhharam Raae Parulee Prathihaar ||

The Righteous Judge of Dharma, the Lord of Destruction, is the door-man.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੬
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸਦ਼ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲੁ ॥੨॥

Suo Aisaa Raajaa Sree Gopaal ||2||

Such is the Supreme Sovereign Lord of the World. ||2||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੭
Raag Malar Bhagat Namdev


ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਰਿਖੀ ਬਪੁੜੇ ਢਾਢੀਆ ਗਾਵੰਤ ਆਛੈ ॥

Jaan Chai Ghar Gan Gandhharab Rikhee Bapurrae Dtaadteeaa Gaavanth Aashhai ||

In His Home are the heavenly heralds, celestial singers, Rishis and poor minstrels, who sing so sweetly.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੭
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸਰਬ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਅਨਗਰੂਆ ਆਖਾੜਾ ਮੰਡਲੀਕ ਬੋਲ ਬੋਲਹਿ ਕਾਛੇ ॥

Sarab Saasathr Bahu Roopeeaa Anagarooaa Aakhaarraa Manddaleek Bol Bolehi Kaashhae ||

All the Shaastras take various forms in His theater, singing beautiful songs.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੮
Raag Malar Bhagat Namdev


ਚਉਰ ਢੂਲ ਜਾਂ ਚੈ ਹੈ ਪਵਣੁ ॥

Chour Dtool Jaan Chai Hai Pavan ||

The wind waves the fly-brush over Him;

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੮
Raag Malar Bhagat Namdev


ਚੇਰੀ ਸਕਤਿ ਜੀਤਿ ਲੇ ਭਵਣੁ ॥

Chaeree Sakath Jeeth Lae Bhavan ||

His hand-maiden is Maya, who has conquered the world.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੯
Raag Malar Bhagat Namdev


ਅੰਡ ਟੂਕ ਜਾ ਚੈ ਭਸਮਤੀ ॥

Andd Ttook Jaa Chai Bhasamathee ||

The shell of the earth is His fireplace.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੯
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸਦ਼ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪਤੀ ॥੩॥

Suo Aisaa Raajaa Thribhavan Pathee ||3||

Such is the Sovereign Lord of the three worlds. ||3||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੯
Raag Malar Bhagat Namdev


ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੂਰਮਾ ਪਾਲੁ ਸਹਸ੍ਰ ਫਨੀ ਬਾਸਕੁ ਸੇਜ ਵਾਲੂਆ ॥

Jaan Chai Ghar Kooramaa Paal Sehasr Fanee Baasak Saej Vaalooaa ||

In His Home, the celestial turtle is the bed-frame, woven with the strings of the thousand-headed snake.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੯
Raag Malar Bhagat Namdev


ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮਾਲਣੀ ਛਿਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੇਘ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀਹਾਰੀਆ ॥

Athaareh Bhaar Banaasapathee Maalanee Shhinavai Karorree Maegh Maalaa Paaneehaareeaa ||

His flower-girls are the eighteen loads of vegetation; His water-carriers are the nine hundred sixty million clouds.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ ਜਾਂ ਚੈ ਘੜਥਲੀ ॥

Sapath Samundh Jaan Chai Gharrathhalee ||

The seven seas are His water-pitchers.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Malar Bhagat Namdev


ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਵਰਤਣੀ ॥

Eaethae Jeea Jaan Chai Varathanee ||

The creatures of the world are His household utensils.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Malar Bhagat Namdev


ਨਖ ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾ ਚੈ ਸੁਰਸਰੀ ॥

Nakh Prasaev Jaa Chai Surasaree ||

His sweat is the Ganges River.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸਦ਼ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥੪॥

Suo Aisaa Raajaa Thribhavan Dhhanee ||4||

Such is the Sovereign Lord King of the three worlds. ||4||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Malar Bhagat Namdev


ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਅਰਜਨੁ ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਅੰਬਰੀਕੁ ਨਾਰਦੁ ਨੇਜੈ ਸਿਧ ਬੁਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਬਾਨਵੈ ਹੇਲਾ ॥

Jaan Chai Ghar Nikatt Varathee Arajan Dhhroo Prehalaadh Anbareek Naaradh Naejai Sidhh Budhh Gan Gandhharab Baanavai Haelaa ||

In His home are Arjuna, Dhroo, Prahlaad, Ambreek, Naarad, Nayjaa, the Siddhas and Buddhas, the ninety-two heavenly heralds and celestial singers in their wondrous play.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Malar Bhagat Namdev


ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਹਹਿ ਘਰੀ ॥

Eaethae Jeea Jaan Chai Hehi Gharee ||

All the creatures of the world are in His House.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਕ ਅੰਤਰ ਹਰੀ ॥

Sarab Biaapik Anthar Haree ||

The Lord is diffused in the inner beings of all.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Malar Bhagat Namdev


ਮਲਾਰ ॥

Malaar ||

Malaar:

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੯੨


ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ॥

Mo Ko Thoon N Bisaar Thoo N Bisaar ||

Please do not forget me; please do not forget me,

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਚੈ ਨੀਸਾਣਿ ॥੫॥੧॥

Sagal Bhagath Jaa Chai Neesaan ||5||1||

All the devotees are His banner and insignia. ||5||1||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੫:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Malar Bhagat Namdev


ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਤਾਂ ਚੀ ਆਣਿ ॥

Pranavai Naamadhaeo Thaan Chee Aan ||

Prays Naam Dayv, seek His Protection.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੧) ੫:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Malar Bhagat Namdev


ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thoo N Bisaarae Raameeaa ||1|| Rehaao ||

Please do not forget me, O Lord. ||1||Pause||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Malar Bhagat Namdev


ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਰਿ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ ॥

Aalaavanthee Eihu Bhram Jo Hai Mujh Oopar Sabh Kopilaa ||

The temple priests have doubts about this, and everyone is furious with me.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥

Soodh Soodh Kar Maar Outhaaeiou Kehaa Karo Baap Beethulaa ||1||

Calling me low-caste and untouchable, they beat me and drove me out; what should I do now, O Beloved Father Lord? ||1||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Malar Bhagat Namdev


ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥

Mooeae Hooeae Jo Mukath Dhaehugae Mukath N Jaanai Koeilaa ||

If You liberate me after I am dead, no one will know that I am liberated.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Malar Bhagat Namdev


ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥

Eae Panddeeaa Mo Ko Dtaedt Kehath Thaeree Paij Pishhanouddee Hoeilaa ||2||

These Pandits, these religious scholars, call me low-born; when they say this, they tarnish Your honor as well. ||2||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Malar Bhagat Namdev


ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈਂ ਅਤਿਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥

Thoo J Dhaeiaal Kirapaal Keheeath Hain Athibhuj Bhaeiou Apaaralaa ||

You are called kind and compassionate; the power of Your Arm is absolutely unrivalled.

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Bhagat Namdev


ਫੇਰਿ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਪਿਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥

Faer Dheeaa Dhaehuraa Naamae Ko Panddeean Ko Pishhavaaralaa ||3||2||

The Lord turned the temple around to face Naam Dayv; He turned His back on the Brahmins. ||3||2||

ਮਲਾਰ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੯੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Bhagat Namdev


 
Displaying Ang 1292 of 1430