. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1266 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1266 of 1430

ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮੁ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥

Manamohan Moro Preetham Raam Har Paramaanandh Bairaagee ||

My Beloved is the Enticer of the mind; The Detached Lord God is the Embodiment of Supreme bliss.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧
Raag Malar Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਮ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਮ ਬੋਲਹਿ ਅਉਰੁ ਦੁਤੀਆ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮ ਤਿਆਗੀ ॥੧॥

Har Ham Gaavehi Har Ham Bolehi Aour Dhutheeaa Preeth Ham Thiaagee ||1||

I sing of the Lord, and I speak of the Lord; I have discarded all other loves. ||1||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧
Raag Malar Guru Ram Das


ਹਰਿ ਦੇਖੇ ਜੀਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪਲੋ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥੨॥੨॥੯॥੯॥੧੩॥੯॥੩੧॥

Har Dhaekhae Jeevath Hai Naanak Eik Nimakh Palo Mukh Laagee ||2||2||9||9||13||9||31||

Nanak lives by gazing upon the Lord; may I see Him for a moment, for even just an instant. ||2||2||9||9||13||9||31||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੨
Raag Malar Guru Ram Das


ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

Raag Malaar Mehalaa 5 Choupadhae Ghar 1

Raag Malaar, Fifth Mehl, Chau-Padas, First House:

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੬੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੬੬


ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਚਹਿ ਕਿਆ ਤੂ ਚਿਤਵਹਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ ॥

Kiaa Thoo Sochehi Kiaa Thoo Chithavehi Kiaa Thoon Karehi Oupaaeae ||

What are you so worried about? What are you thinking? What have you tried?

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੫
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਿਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥

Thaa Ko Kehahu Paravaah Kaahoo Kee Jih Gopaal Sehaaeae ||1||

Tell me - the Lord of the Universe - who controls Him? ||1||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੫
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਰਿ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥

Barasai Maegh Sakhee Ghar Paahun Aaeae ||

The rain showers down from the clouds, O companion. The Guest has come into my home.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੬
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਠਾਕੁਰ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Mohi Dheen Kirapaa Nidhh Thaakur Nav Nidhh Naam Samaaeae ||1|| Rehaao ||

I am meek; my Lord and Master is the Ocean of Mercy. I am absorbed in the nine treasures of the Naam, the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੬
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ॥

Anik Prakaar Bhojan Bahu Keeeae Bahu Binjan Misattaaeae ||

I have prepared all sorts of foods in various ways, and all sorts of sweet deserts.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੭
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ ਰਾਏ ॥੨॥

Karee Paakasaal Soch Pavithraa Hun Laavahu Bhog Har Raaeae ||2||

I have made my kitchen pure and sacred. Now, O my Sovereign Lord King, please sample my food. ||2||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੭
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਦੁਸਟ ਬਿਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਹਿ ਮੰਦਿਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥

Dhusatt Bidhaarae Saajan Rehasae Eihi Mandhir Ghar Apanaaeae ||

The villains have been destroyed, and my friends are delighted. This is Your Own Mansion and Temple, O Lord.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੮
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਜਉ ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥

Jo Grihi Laal Rangeeou Aaeiaa Tho Mai Sabh Sukh Paaeae ||3||

When my Playful Beloved came into my household, then I found total peace. ||3||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੮
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਏ ॥

Santh Sabhaa Outt Gur Poorae Dhhur Masathak Laekh Likhaaeae ||

In the Society of the Saints, I have the Support and Protection of the Perfect Guru; this is the pre-ordained destiny inscribed upon my forehead.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੯
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਖੀਰ ਅਧਾਰਿ ਬਾਰਿਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

Kheer Adhhaar Baarik Jab Hothaa Bin Kheerai Rehan N Jaaee ||

When the baby's only food is milk, it cannot survive without its milk.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥੪॥੧॥

Jan Naanak Kanth Rangeelaa Paaeiaa Fir Dhookh N Laagai Aaeae ||4||1||

Servant Nanak has found his Playful Husband Lord. He shall never suffer in sorrow again. ||4||1||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Malaar Mehalaa 5 ||

Malaar, Fifth Mehl:

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੬੬


ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਮਾਤਾ ਮੁਖਿ ਨੀਰੈ ਤਬ ਓਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧॥

Saar Samhaal Maathaa Mukh Neerai Thab Ouhu Thripath Aghaaee ||1||

The mother takes care of it, and pours milk into its mouth; then, it is satisfied and fulfilled. ||1||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ॥

Ham Baarik Pithaa Prabh Dhaathaa ||

I am just a baby; God, the Great Giver, is my Father.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਭੂਲਹਿ ਬਾਰਿਕ ਅਨਿਕ ਲਖ ਬਰੀਆ ਅਨ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਜਹ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bhoolehi Baarik Anik Lakh Bareeaa An Thour Naahee Jeh Jaathaa ||1|| Rehaao ||

The child is so foolish; it makes so many mistakes. But it has nowhere else to go. ||1||Pause||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਬਾਰਿਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨਿ ਕਰ ਮੇਲੈ ॥

Chanchal Math Baarik Bapurae Kee Sarap Agan Kar Maelai ||

The mind of the poor child is fickle; he touches even snakes and fire.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਨਦ ਸਹਜਿ ਤਬ ਖੇਲੈ ॥੨॥

Maathaa Pithaa Kanth Laae Raakhai Anadh Sehaj Thab Khaelai ||2||

His mother and father hug him close in their embrace, and so he plays in joy and bliss. ||2||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਬਾਰਿਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ ॥

Jis Kaa Pithaa Thoo Hai Maerae Suaamee This Baarik Bhookh Kaisee ||

What hunger can the child ever have, O my Lord and Master, when You are his Father?

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ ॥੩॥

Nav Nidhh Naam Nidhhaan Grihi Thaerai Man Baanshhai So Laisee ||3||

The treasure of the Naam and the nine treasures are in Your celestial household. You fulfill the desires of the mind. ||3||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਿਕੁ ਮੁਖਿ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥

Pithaa Kirapaal Aagiaa Eih Dheenee Baarik Mukh Maangai So Dhaenaa ||

My Merciful Father has issued this Command: whatever the child asks for, is put into his mouth.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕੁ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੈ ਮੋਹਿ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਹਿ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥

Naanak Baarik Dharas Prabh Chaahai Mohi Hridhai Basehi Nith Charanaa ||4||2||

Nanak, the child, longs for the Blessed Vision of God's Darshan. May His Feet always dwell within my heart. ||4||2||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Malaar Mehalaa 5 ||

Malaar, Fifth Mehl:

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੬੬


ਸਗਲ ਬਿਧੀ ਜੁਰਿ ਆਹਰੁ ਕਰਿਆ ਤਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥

Sagal Bidhhee Jur Aahar Kariaa Thajiou Sagal Andhaesaa ||

I tried everything, and gathered all devices together; I have discarded all my anxieties.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਕਾਰਜੁ ਸਗਲ ਅਰੰਭਿਓ ਘਰ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਾਰੋਸਾ ॥੧॥

Kaaraj Sagal Aranbhiou Ghar Kaa Thaakur Kaa Bhaarosaa ||1||

I have begun to set all my household affairs right; I have placed my faith in my Lord and Master. ||1||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥

Suneeai Baajai Baaj Suhaavee ||

I listen to the celestial vibrations resonating and resounding.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮੈ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖ ਪੇਖੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bhor Bhaeiaa Mai Pria Mukh Paekhae Grihi Mangal Suhalaavee ||1|| Rehaao ||

Sunrise has come, and I gaze upon the Face of my Beloved. My household is filled with peace and pleasure. ||1||Pause||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥

Manooaa Laae Savaarae Thhaanaan Pooshho Santhaa Jaaeae ||

I focus my mind, and embellish and adorn the place within; then I go out to speak with the Saints.

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਪਾਹੁਨ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਨਿਵਿ ਪਾਏ ॥੨॥

Khojath Khojath Mai Paahun Miliou Bhagath Karo Niv Paaeae ||2||

Seeking and searching, I have found my Husband Lord; I bow at His Feet and worship Him with devotion. ||2||

ਮਲਾਰ (ਮਃ ੫) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੬੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Malar Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 1266 of 1430