. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1233 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1233 of 1430

ਮਨ ਰਤਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥

Man Rath Naam Rathae Nihakaeval Aadh Jugaadh Dhaeiaalaa ||3||

My mind is imbued with love for the Naam. The Immaculate Lord is merciful, from the beginning of time, and througout the ages. ||3||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਬਡੈ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

Mohan Mohi Leeaa Man Moraa Baddai Bhaag Liv Laagee ||

My mind is fascinated with the Fascinating Lord. By great good fortune, I am lovingly attuned to Him.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰਿ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੪॥

Saach Beechaar Kilavikh Dhukh Kaattae Man Niramal Anaraagee ||4||

Contemplating the True Lord, all the resides of sins and mistakes are wiped away. My mind is pure and immaculate in His Love. ||4||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥

Gehir Ganbheer Saagar Rathanaagar Avar Nehee An Poojaa ||

God is the Deep and Unfathomable Ocean, the Source of all jewels; no other is worthy of worship.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਦੂਜਾ ॥੫॥

Sabadh Beechaar Bharam Bho Bhanjan Avar N Jaaniaa Dhoojaa ||5||

I contemplate the Shabad, the Destroyer of doubt and fear; I do not know any other at all. ||5||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ ਨਿਰਮਲ ਪਦੁ ਚੀਨਿਆ ਹਰਿ ਰਸ ਰਤੇ ਅਧਿਕਾਈ ॥

Manooaa Maar Niramal Padh Cheeniaa Har Ras Rathae Adhhikaaee ||

Subduing my mind, I have realized the pure status; I am totally imbued with the sublime essence of the Lord.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੪
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੬॥

Eaekas Bin Mai Avar N Jaanaan Sathigur Boojh Bujhaaee ||6||

I do not know any other except the Lord. The True Guru has imparted this understanding. ||6||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੫
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕੋ ਜਾਨਿਆ ॥

Agam Agochar Anaathh Ajonee Guramath Eaeko Jaaniaa ||

God is Inaccessible and Unfathomable, Unmastered and Unborn; through the Guru's Teachings, I know the One Lord.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੫
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨਾਹੀ ਚਿਤੁ ਡੋਲੈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੭॥

Subhar Bharae Naahee Chith Ddolai Man Hee Thae Man Maaniaa ||7||

Filled to overflowing, my consciousness does not waver; through the Mind, my mind is pleased and appeased. ||7||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਕਥਉ ਕਥੀਐ ਕਹਉ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ ॥

Gur Parasaadhee Akathho Kathheeai Keho Kehaavai Soee ||

By Guru's Grace, I speak the Unspoken; I speak what He makes me speak.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹਮਾਰੇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਕੋਈ ॥੮॥੨॥

Naanak Dheen Dhaeiaal Hamaarae Avar N Jaaniaa Koee ||8||2||

O Nanak, my Lord is Merciful to the meek; I do not know any other at all. ||8||2||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੭
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧

Saarag Mehalaa 3 Asattapadheeaa Ghar 1

Saarang, Third Mehl, Ashtapadees, First House:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੩


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੩


ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ॥

Man Maerae Har Kai Naam Vaddaaee ||

O my mind, the Name of the Lord is glorious and great.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੯
Raag Sarang Guru Amar Das


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Har Bin Avar N Jaanaa Koee Har Kai Naam Mukath Gath Paaee ||1|| Rehaao ||

I know of none, other than the Lord; through the Lord's Name, I have attained liberation and emancipation. ||1||Pause||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੯
Raag Sarang Guru Amar Das


ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥

Har Sukhadhaathaa Guramukh Jaathaa Sehajae Rehiaa Samaaee ||1||

As Gurmukh, I have realized the Lord, the Giver of peace; I remain intuitively absorbed in Him. ||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Sarang Guru Amar Das


ਸਬਦਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਜਮਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

Sabadh Bho Bhanjan Jamakaal Nikhanjan Har Saethee Liv Laaee ||

Through the Word of the Shabad, I am lovingly attuned to the Lord, the Destroyer of fear, the Destroyer of the Messenger of Death.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Sarang Guru Amar Das


ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਣੁ ਭਗਤਿ ਬਡਾਈ ॥

Bhagathaan Kaa Bhojan Har Naam Niranjan Painhan Bhagath Baddaaee ||

The Immaculate Name of the Lord is the food of His devotees; they wear the glory of devotional worship.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Sarang Guru Amar Das


ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸੇਵਨਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥

Nij Ghar Vaasaa Sadhaa Har Saevan Har Dhar Sobhaa Paaee ||2||

They abide in the home of their inner beings, and they serve the Lord forever; they are honored in the Court of the Lord. ||2||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Sarang Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖ ਬੁਧਿ ਕਾਚੀ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥੈ ਕਹਾਨੀ ॥

Manamukh Budhh Kaachee Manooaa Ddolai Akathh N Kathhai Kehaanee ||

The intellect of the self-willed manmukh is false; his mind wavers and wobbles, and he cannot speak the Unspoken Speech.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Sarang Guru Amar Das


ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਨੀ ॥੩॥

Guramath Nihachal Har Man Vasiaa Anmrith Saachee Baanee ||3||

Following the Guru's Teachings, the Eternal Unchanging Lord abides within the mind; the True Word of His Bani is Ambrosial Nectar. ||3||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Sarang Guru Amar Das


ਮਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥

Man Kae Tharang Sabadh Nivaarae Rasanaa Sehaj Subhaaee ||

The Shabad calms the turbulent waves of the mind; the tongue is intuively imbued with peace.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Sarang Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਸਦ ਅਪੁਨੇ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੪॥

Sathigur Mil Reheeai Sadh Apunae Jin Har Saethee Liv Laaee ||4||

So remain united forever with your True Guru, who is lovingly attuned to the Lord. ||4||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Sarang Guru Amar Das


ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਮੁਕਤੋ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥

Man Sabadh Marai Thaa Mukatho Hovai Har Charanee Chith Laaee ||

If the mortal dies in the Shabad, then he is liberated; he focuses his consciousness on the Lord's Feet.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Sarang Guru Amar Das


ਹਰਿ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥੫॥

Har Sar Saagar Sadhaa Jal Niramal Naavai Sehaj Subhaaee ||5||

The Lord is an Ocean; His Water is Forever Pure. Whoever bathes in it is intuitively imbued with peace. ||5||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Sarang Guru Amar Das


ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥

Sabadh Veechaar Sadhaa Rang Raathae Houmai Thrisanaa Maaree ||

Those who contemplate the Shabad are forever imbued with His Love; their egotism and desires are subdued.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Sarang Guru Amar Das


ਅੰਤਰਿ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੬॥

Anthar Nihakaeval Har Raviaa Sabh Aatham Raam Muraaree ||6||

The Pure, Unattached Lord permeates their inner beings; the Lord, the Supreme Soul, is pervading all. ||6||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Sarang Guru Amar Das


ਸੇਵਕ ਸੇਵਿ ਰਹੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ॥

Saevak Saev Rehae Sach Raathae Jo Thaerai Man Bhaanae ||

Your humble servants serve You, O Lord; those who are imbued with the Truth are pleasing to Your Mind.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Sarang Guru Amar Das


ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਜਗਿ ਝੂਠੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥੭॥

Dhubidhhaa Mehal N Paavai Jag Jhoothee Gun Avagan N Pashhaanae ||7||

Those who are involved in duality do not find the Mansion of the Lord's Presence; caught in the false nature of the world, they do not discriminate between merits and demerits. ||7||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Sarang Guru Amar Das


ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ॥

Aapae Mael Leae Akathh Kathheeai Sach Sabadh Sach Baanee ||

When the Lord merges us into Himself, we speak the Unspoken Speech; True is the Shabad, and True is the Word of His Bani.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Sarang Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਣੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੮॥੧॥

Naanak Saachae Sach Samaanae Har Kaa Naam Vakhaanee ||8||1||

O Nanak, the true people are absorbed in the Truth; they chant the Name of the Lord. ||8||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੧) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Sarang Guru Amar Das


ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Saarag Mehalaa 3 ||

Saarang, Third Mehl:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੩


ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਤਿ ਮੀਠਾ ॥

Man Maerae Har Kaa Naam Ath Meethaa ||

O my mind, the Name of the Lord is supremely sweet.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Sarang Guru Amar Das


 
Displaying Ang 1233 of 1430