. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1178 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1178 of 1430

ਕਾਲਿ ਦੈਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਗਏ ॥੨॥

Kaal Dhaith Sanghaarae Jam Pur Geae ||2||

They are destroyed by Death's demons, and they must go to the City of Death. ||2||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧
Raag Basant Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥

Guramukh Har Har Har Liv Laagae ||

The Gurmukhs are lovingly attached to the Lord, Har, Har, Har.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧
Raag Basant Guru Ram Das


ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਊ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ॥੩॥

Janam Maran Dhooo Dhukh Bhaagae ||3||

Their pains of both birth and death are taken away. ||3||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧
Raag Basant Guru Ram Das


ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੨॥

Gur Naanak Thuthaa Miliaa Banavaaree ||4||2||

Guru Nanak has shown mercy to me; I have met the Lord, the Lord of the forest. ||4||2||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੨
Raag Basant Guru Ram Das


ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

Bhagath Janaa Ko Har Kirapaa Dhhaaree ||

The Lord showers His Mercy on His humble devotees.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੨
Raag Basant Guru Ram Das


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੭੮


ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

Basanth Hinddol Mehalaa 4 Ghar 2

Basant Hindol, Fourth Mehl, Second House:

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੭੮


ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਖੋਜੀਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥

Sathigur Milai Th Khojeeai Mil Jothee Joth Samaanee ||1||

When one meets the True Guru, then he searches and finds it, and his light merges with the Divine Light. ||1||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੪
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਰਿ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥

Raam Naam Rathan Kotharree Garr Mandhar Eaek Lukaanee ||

The Lord's Name is a jewel, hidden in a chamber of the palace of the body-fortress.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੪
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥

Maadhho Saadhhoo Jan Dhaehu Milaae ||

O Lord, lead me to meet with the Holy Person, the Guru.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੫
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਭਿ ਨਾਸਹਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhaekhath Dharas Paap Sabh Naasehi Pavithr Param Padh Paae ||1|| Rehaao ||

Gazing upon the Blessed Vision of His Darshan, all my sins are erased, and I obtain the supreme, sublime, sanctified status. ||1||Pause||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੫
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਪੰਚ ਚੋਰ ਮਿਲਿ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹਿਰਿਆ ॥

Panch Chor Mil Laagae Nagareeaa Raam Naam Dhhan Hiriaa ||

The five thieves join together and plunder the body-village, stealing the wealth of the Lord's Name.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੬
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਪਰੇ ਤਬ ਪਕਰੇ ਧਨੁ ਸਾਬਤੁ ਰਾਸਿ ਉਬਰਿਆ ॥੨॥

Guramath Khoj Parae Thab Pakarae Dhhan Saabath Raas Oubariaa ||2||

But through the Guru's Teachings, they are traced and caught, and this wealth is recovered intact. ||2||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੬
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਉਪਾਵ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥

Paakhandd Bharam Oupaav Kar Thhaakae Ridh Anthar Maaeiaa Maaeiaa ||

Practicing hypocrisy and superstition, people have grown weary of the effort, but still, deep within their hearts, they yearn for Maya, Maya.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੭
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਤਿ ਪਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

Saadhhoo Purakh Purakhapath Paaeiaa Agiaan Andhhaer Gavaaeiaa ||3||

By the Grace of the Holy Person, I have met with the Lord, the Primal Being, and the darkness of ignorance is dispelled. ||3||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੮
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੁ ਮਿਲਾਵੈ ॥

Jagannaathh Jagadhees Gusaaee Kar Kirapaa Saadhh Milaavai ||

The Lord, the Lord of the Earth, the Lord of the Universe, in His Mercy, leads me to meet the Holy Person, the Guru.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੮
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਸਾਂਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੧॥੩॥

Naanak Saanth Hovai Man Anthar Nith Hiradhai Har Gun Gaavai ||4||1||3||

O Nanak, peace then comes to abide deep within my mind, and I constantly sing the Glorious Praises of the Lord within my heart. ||4||1||3||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੯
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਹਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਹਮ ਬਨਛੇ ॥੧॥

Har Dheen Dhaeiaal Karahu Prabh Kirapaa Gur Sathigur Charan Ham Banashhae ||1||

O Lord, Merciful to the meek, please grant Your Grace; O God, I long for the feet of the Guru, the True Guru. ||1||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਤੁਮਨਛੇ ॥

Thumh Vadd Purakh Vadd Agam Gusaaee Ham Keerae Kiram Thumanashhae ||

You are the Great Supreme Being, the Vast and Inaccessible Lord of the World; I am a mere insect, a worm created by You.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਹਿੰਡੋਲ ॥

Basanth Mehalaa 4 Hinddol ||

Basant, Fourth Mehl, Hindol:

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੭੮


ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਛੇ ॥

Gobindh Jeeo Sathasangath Mael Kar Kirapashhae ||

O Dear Lord of the Universe, please be merciful and unite me with the Sat Sangat, the True Congregation.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਮਲੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਨਛੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Janam Janam Kae Kilavikh Mal Bhariaa Mil Sangath Kar Prabh Hanashhae ||1|| Rehaao ||

I was overflowing with the filthy sins of countless past lives. But joining the Sangat, God made me pure again. ||1||Pause||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਜਨੁ ਜਾਤਿ ਅਵਿਜਾਤਾ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਪਤਿਤ ਪਵੀਛੇ ॥

Thumharaa Jan Jaath Avijaathaa Har Japiou Pathith Paveeshhae ||

Your humble servant, whether of high class or low class, O Lord - by meditating on You, the sinner becomes pure.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਹਰਿ ਕੀਓ ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇ ਊਪਰਿ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਿਨਛੇ ॥੨॥

Har Keeou Sagal Bhavan Thae Oopar Har Sobhaa Har Prabh Dhinashhae ||2||

The Lord exalts and elevates him above the whole world, and the Lord God blesses him with the Lord's Glory. ||2||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭਿ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸ ਤਿਨਛੇ ॥

Jaath Ajaath Koee Prabh Dhhiaavai Sabh Poorae Maanas Thinashhae ||

Anyone who meditates on God, whether of high class or low class, will have all of his hopes and desires fulfilled.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਸੇ ਧੰਨਿ ਵਡੇ ਵਡ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਧਾਰਿਓ ਹਰਿ ਉਰਛੇ ॥੩॥

Sae Dhhann Vaddae Vadd Poorae Har Jan Jinh Har Dhhaariou Har Ourashhae ||3||

Those humble servants of the Lord who enshrine the Lord within their hearts, are blessed, and are made great and totally perfect. ||3||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਹਮ ਢੀਂਢੇ ਢੀਮ ਬਹੁਤੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਛੇ ॥

Ham Dteenadtae Dteem Bahuth Ath Bhaaree Har Dhhaar Kirapaa Prabh Milashhae ||

I am so low, I am an utterly heavy lump of clay. Please shower Your Mercy on me, Lord, and unite me with Yourself.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਤੂਠੇ ਹਮ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵੀਛੇ ॥੪॥੨॥੪॥

Jan Naanak Gur Paaeiaa Har Thoothae Ham Keeeae Pathith Paveeshhae ||4||2||4||

The Lord, in His Mercy, has led servant Nanak to find the Guru; I was a sinner, and now I have become immaculate and pure. ||||4||2||4||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Basanth Hinddol Mehalaa 4 ||

Basant Hindol, Fourth Mehl:

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੭੮


ਮੇਰਾ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਮਨੂਆ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਨਿਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਗੀਧੇ ॥

Maeraa Eik Khin Manooaa Rehi N Sakai Nith Har Har Naam Ras Geedhhae ||

My mind cannot survive, even for an instant, without the Lord. I drink in continually the sublime essence of the Name of the Lord, Har, Har.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਜਿਉ ਬਾਰਿਕੁ ਰਸਕਿ ਪਰਿਓ ਥਨਿ ਮਾਤਾ ਥਨਿ ਕਾਢੇ ਬਿਲਲ ਬਿਲੀਧੇ ॥੧॥

Jio Baarik Rasak Pariou Thhan Maathaa Thhan Kaadtae Bilal Bileedhhae ||1||

It is like a baby, who joyfully sucks at his mother's breast; when the breast is withdrawn, he weeps and cries. ||1||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਬੀਧੇ ॥

Gobindh Jeeo Maerae Man Than Naam Har Beedhhae ||

O Dear Lord of the Universe, my mind and body are pierced through by the Name of the Lord.

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਵਿਚਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਹਰਿ ਸੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Vaddai Bhaag Gur Sathigur Paaeiaa Vich Kaaeiaa Nagar Har Seedhhae ||1|| Rehaao ||

By great good fortune, I have found the Guru, the True Guru, and in the body-village, the Lord has revealed Himself. ||1||Pause||

ਬਸੰਤੁ (ਮਃ ੪) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੭੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Basant Hindol Guru Ram Das


 
Displaying Ang 1178 of 1430