. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1094 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1094 of 1430

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪੁਛੀਐ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

Agai Jaath N Pushheeai Karanee Sabadh Hai Saar ||

Hereafter, no one is questioned about social status; excellent and sublime is the practice of the Word of the Shabad.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨) ਸ. (੩) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਆਇਆ ਓਹੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਿ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰੁ ॥

Aaeiaa Ouhu Paravaan Hai J Kul Kaa Karae Oudhhaar ||

Celebrated and approved is the coming into the world of such a person, who saves all his generations as well.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨) ਸ. (੩) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਅੰਦਰਿ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਵਈ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥

Andhar Sukh N Hovee Manamukh Janam Khuaar ||

They do not find any peace within themselves; the self-willed manmukhs waste away their lives.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨) ਸ. (੩) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਹੋਰੁ ਕੂੜੁ ਪੜਣਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਣਾ ਬਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥

Hor Koorr Parranaa Koorr Kamaavanaa Bikhiaa Naal Piaar ||

Other study is false, and other actions are false; such people are in love with poison.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨) ਸ. (੩) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥੨॥

Naanak Naam Rathae Sae Oubarae Gur Kai Haeth Apaar ||2||

O Nanak, those who are attuned to the Naam are saved; they have infinite love for the Guru. ||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨) ਸ. (੩) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੧ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਆਪੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਦਾ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸਚਾ ॥

Aapae Kar Kar Vaekhadhaa Aapae Sabh Sachaa ||

He Himself creates the creation, and gazes upon it; He Himself is totally True.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰੁ ਕਚਾ ॥

Jo Hukam N Boojhai Khasam Kaa Soee Nar Kachaa ||

One who does not understand the Hukam, the Command of his Lord and Master, is false.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਜਿਤੁ ਭਾਵੈ ਤਿਤੁ ਲਾਇਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਚਾ ॥

Jith Bhaavai Thith Laaeidhaa Guramukh Har Sachaa ||

By the Pleasure of His Will, the True Lord joins the Gurmukh to Himself.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਨਚਾਇਦਾ ਤਿਵ ਹੀ ਕੋ ਨਚਾ ॥੨੨॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥

Jio Naanak Aap Nachaaeidhaa Thiv Hee Ko Nachaa ||22||1|| Sudhh ||

O Nanak, as He Himself makes us dance, we dance. ||22||1|| Sudh||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਜਚਾ ॥

Guramukh Sadhaa Salaaheeai Sabh This Dhae Jachaa ||

The Gurmukhs praise Him forever; all are beggars of Him.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਚਾ ॥

Sabhanaa Kaa Saahib Eaek Hai Gur Sabadhee Rachaa ||

He is the One Lord and Master of all; through the Word of the Guru's Shabad, we are blended with Him.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ¹ (ਮਃ ੩) (੨੨):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Amar Das


ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫

Maaroo Vaar Mehalaa 5 Ddakhanae Ma 5

Vaar Of Maaroo, Fifth Mehl, Dakhanay, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਤੂ ਚਉ ਸਜਣ ਮੈਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸੁ ਉਤਾਰਿ ॥

Thoo Cho Sajan Maiddiaa Ddaeee Sis Outhaar ||

If You tell me to, O my Friend, I will cut off my head and give it to You.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦਿ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰੁ ॥੧॥

Nain Mehinjae Tharasadhae Kadh Pasee Dheedhaar ||1||

My eyes long for You; when will I see Your Vision? ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਨੀਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਊ ਨਾਲਿ ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੂੜਾਵੇ ਡੇਖੁ ॥

Neehu Mehinjaa Thoo Naal Biaa Naeh Koorraavae Ddaekh ||

I am in love with You; I have seen that other love is false.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰੁ ਪਿਰੀ ਨ ਡੇਖੁ ॥੨॥

Kaparr Bhog Ddaraavanae Jichar Piree N Ddaekh ||2||

Even clothes and food are frightening to me, as long as I do not see my Beloved. ||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਉਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉ ਪਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥

Outhee Jhaaloo Kantharrae Ho Pasee Tho Dheedhaar ||

I rise early, O my Husband Lord, to behold Your Vision.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਾਜਲੁ ਹਾਰੁ ਤਮੋਲ ਰਸੁ ਬਿਨੁ ਪਸੇ ਹਭਿ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥੩॥

Kaajal Haar Thamol Ras Bin Pasae Habh Ras Shhaar ||3||

Eye make-up, garlands of flowers, and the flavor of betel leaf, are all nothing but dust, without seeing You. ||3||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਧਾਰਿਆ ॥

Thoo Sachaa Saahib Sach Sach Sabh Dhhaariaa ||

You are True, O my True Lord and Master; You uphold all that is true.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤੋ ਥਾਟੁ ਸਿਰਜਿ ਸੰਸਾਰਿਆ ॥

Guramukh Keetho Thhaatt Siraj Sansaariaa ||

You created the world, making a place for the Gurmukhs.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਬੇਦ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥

Har Aagiaa Hoeae Baedh Paap Punn Veechaariaa ||

By the Will of the Lord, the Vedas came into being; they discriminate between sin and virtue.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰਿਆ ॥

Brehamaa Bisan Mehaes Thrai Gun Bisathhaariaa ||

You created Brahma, Vishnu and Shiva, and the expanse of the three qualities.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਵ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸਾਜਿ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਵਾਰਿਆ ॥

Nav Khandd Prithhamee Saaj Har Rang Savaariaa ||

Creating the world of the nine regions, O Lord, You have embellished it with beauty.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਅੰਤਰਿ ਕਲ ਧਾਰਿਆ ॥

Vaekee Janth Oupaae Anthar Kal Dhhaariaa ||

Creating the beings of various kinds, You infused Your power into them.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਸਚੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥

Thaeraa Anth N Jaanai Koe Sach Sirajanehaariaa ||

No one knows Your limit, O True Creator Lord.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੂ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਬਿਧਿ ਆਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥੧॥

Thoo Jaanehi Sabh Bidhh Aap Guramukh Nisathaariaa ||1||

You Yourself know all ways and means; You Yourself save the Gurmukhs. ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

Ddakhanae Ma 5 ||

Dakhanay, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਜੇ ਤੂ ਮਿਤ੍ਰੁ ਅਸਾਡੜਾ ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇਛੋੜਿ ॥

Jae Thoo Mithra Asaaddarraa Hik Bhoree Naa Vaeshhorr ||

If You are my friend then don't separate Yourself from me even for an instant.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਮੋਹਿਆ ਕਦਿ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹਿ ॥੧॥

Jeeo Mehinjaa Tho Mohiaa Kadh Pasee Jaanee Thohi ||1||

My soul is fascinated and enticed by You; when will I see You, O my Love? ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਦੁਰਜਨ ਤੂ ਜਲੁ ਭਾਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਮਰਿ ਜਾਹਿ ॥

Dhurajan Thoo Jal Bhaaharree Vishhorrae Mar Jaahi ||

Burn in the fire, you evil person; O separation, be dead.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਕੰਤਾ ਤੂ ਸਉ ਸੇਜੜੀ ਮੈਡਾ ਹਭੋ ਦੁਖੁ ਉਲਾਹਿ ॥੨॥

Kanthaa Thoo So Saejarree Maiddaa Habho Dhukh Oulaahi ||2||

O my Husband Lord, please sleep upon my bed, that all my sufferings may be gone. ||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਦੁਰਜਨੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਵੇਛੋੜਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥

Dhurajan Dhoojaa Bhaao Hai Vaeshhorraa Houmai Rog ||

The evil person is engrossed in the love of duality; through the disease of egotism, he suffers separation.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ ॥੩॥

Sajan Sachaa Paathisaahu Jis Mil Keechai Bhog ||3||

The True Lord King is my friend; meeting with Him, I am so happy. ||3||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੪


ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਬੇਅੰਤੁ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੈ ਕਉਣੁ ॥

Thoo Agam Dhaeiaal Baeanth Thaeree Keemath Kehai Koun ||

You are inaccessible, merciful and infinite; who can estimate Your worth?

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੁਧੁ ਸਿਰਜਿਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੂ ਨਾਇਕੁ ਸਗਲ ਭਉਣ ॥

Thudhh Sirajiaa Sabh Sansaar Thoo Naaeik Sagal Bhoun ||

You created the entire universe; You are the Master of all the worlds.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਰਉਣ ॥

Thaeree Kudharath Koe N Jaanai Maerae Thaakur Sagal Roun ||

No one knows Your creative power, O my all-pervading Lord and Master.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੁਧੁ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਤੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਗ ਉਧਰਣ ॥

Thudhh Aparr Koe N Sakai Thoo Abinaasee Jag Oudhharan ||

No one can equal You; You are imperishable and eternal, the Savior of the world.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 1094 of 1430