. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1008 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1008 of 1430

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Maaroo Mehalaa 5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੦੮


ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥੧॥

Vaidho N Vaaee Bhaino N Bhaaee Eaeko Sehaaee Raam Hae ||1||

The One Lord alone is our help and support; neither physician nor friend, nor sister nor brother can be this. ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) (੩੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਘਟਿ ਘਟੇ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸਥਿਰੁ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ਹੇ ॥੩॥

Ghatt Ghattae Vaasee Sarab Nivaasee Asathhir Jaa Kaa Thhaan Hae ||3||

He abides in each and every heart, and dwells in all; His seat and place are eternal. ||3||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) (੩੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਧੋਵੈ ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਪਰਧਾਨੁ ਹੇ ॥੨॥

Keethaa Jiso Hovai Paapaan Malo Dhhovai So Simarahu Paradhhaan Hae ||2||

His actions alone come to pass; He washes off the filth of sins. Meditate in remembrance on that Supreme Lord. ||2||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) (੩੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ॥

Bhagath Janaa Kaa Raakhanehaaraa ||

He is the Savior and the Protector of His devotees.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) (੩੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮੁ ਹੇ ॥੪॥

Aavai N Jaavai Sangae Samaavai Pooran Jaa Kaa Kaam Hae ||4||

He does not come or go, and He is always with us. His actions are perfect. ||4||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) (੩੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਨੁ ਹੇ ॥੫॥੨॥੩੨॥

Karan Kaaran Samarathh Suaamee Naanak This Kurabaan Hae ||5||2||32||

The Almighty Lord and Master is the Cause of causes; Nanak is a sacrifice to Him. ||5||2||32||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) (੩੨) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਜੀਵਹਿ ਜਪਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

Santh Jeevehi Jap Praan Adhhaaraa ||

The Saints live by meditating on God, the support of the breath of life.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੫) (੩੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Maaroo Mehalaa 9 ||

Maaroo, Ninth Mehl:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੦੮


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੦੮


ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥

Har Ko Naam Sadhaa Sukhadhaaee ||

The Name of the Lord is forever the Giver of peace.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਜਾ ਕਉ ਸਿਮਰਿ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਰਿਓ ਗਨਿਕਾ ਹੂ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaa Ko Simar Ajaamal Oudhhariou Ganikaa Hoo Gath Paaee ||1|| Rehaao ||

Meditating in remembrance on it, Ajaamal was saved, and Ganika the prostitute was emancipated. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਿ ਆਈ ॥

Panchaalee Ko Raaj Sabhaa Mehi Raam Naam Sudhh Aaee ||

Dropadi the princess of Panchaala remembered the Lord's Name in the royal court.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਤਾ ਕੋ ਦੂਖੁ ਹਰਿਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ ॥੧॥

Thaa Ko Dhookh Hariou Karunaa Mai Apanee Paij Badtaaee ||1||

The Lord, the embodiment of mercy, removed her suffering; thus His own glory was increased. ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਜਿਹ ਨਰ ਜਸੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਗਾਇਓ ਤਾ ਕਉ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥

Jih Nar Jas Kirapaa Nidhh Gaaeiou Thaa Ko Bhaeiou Sehaaee ||

That man, who sings the Praise of the Lord, the treasure of mercy, has the help and support of the Lord.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਇਹੀ ਭਰੋਸੈ ਗਹੀ ਆਨਿ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥

Kahu Naanak Mai Eihee Bharosai Gehee Aan Saranaaee ||2||1||

Says Nanak, I have come to rely on this. I seek the Sanctuary of the Lord. ||2||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਅਬ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥

Ab Mai Kehaa Karo Ree Maaee ||

What should I do now, O mother?

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Maaroo Mehalaa 9 ||

Maaroo, Ninth Mehl:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੦੮


ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰ ਮਹਿ ਮੇਲੀ ਤਿਹ ਸੁਧਿ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ ॥

Kaal Faas Jab Gar Mehi Maelee Thih Sudhh Sabh Bisaraaee ||

When Death places the noose around my neck, then I lose all my senses.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਆ ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹਿ ਕਨ੍ਹ੍ਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sagal Janam Bikhian Sio Khoeiaa Simariou Naahi Kanhaaee ||1|| Rehaao ||

I have wasted my whole life in sin and corruption; I never remembered the Lord. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਜੋ ਸੰਪਤਿ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ਛਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥

Jo Sanpath Apanee Kar Maanee Shhin Mehi Bhee Paraaee ||

That wealth, which he believes to be his own, in an instant, belongs to another.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਯਾ ਸੰਕਟ ਮਹਿ ਕੋ ਅਬ ਹੋਤ ਸਹਾਈ ॥੧॥

Raam Naam Bin Yaa Sankatt Mehi Ko Ab Hoth Sehaaee ||1||

Now, in this disaster, other than the Name of the Lord, who will be my help and support? ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਯਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਬਹੂ ਨ ਗਾਈ ॥੨॥੨॥

Kahu Naanak Yeh Soch Rehee Man Har Jas Kabehoo N Gaaee ||2||2||

Says Nanak, this still really bothers my mind - I never sang the Praises of the Lord. ||2||2||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Maaroo Mehalaa 9 ||

Maaroo, Ninth Mehl:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੦੮


ਮਾਈ ਮੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ਨ ਤਿਆਗਿਓ ॥

Maaee Mai Man Ko Maan N Thiaagiou ||

O my mother, I have not renounced the pride of my mind.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦਿ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਇਓ ਰਾਮ ਭਜਨਿ ਨਹੀ ਲਾਗਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Maaeiaa Kae Madh Janam Siraaeiou Raam Bhajan Nehee Laagiou ||1|| Rehaao ||

I have wasted my life intoxicated with Maya; I have not focused myself in meditation on the Lord. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਕਹਾ ਹੋਤ ਅਬ ਕੈ ਪਛੁਤਾਏ ਛੂਟਤ ਨਾਹਿਨ ਭਾਗਿਓ ॥੧॥

Kehaa Hoth Ab Kai Pashhuthaaeae Shhoottath Naahin Bhaagiou ||1||

But what good will it do to repent at that time? I cannot escape by running away. ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਜਮ ਕੋ ਡੰਡੁ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ ॥

Jam Ko Ddandd Pariou Sir Oopar Thab Sovath Thai Jaagiou ||

When Death's club falls on my head, then I will be wakened from my sleep.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜਬ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ ॥

Eih Chinthaa Oupajee Ghatt Mehi Jab Gur Charanan Anuraagiou ||

When this anxiety arises in the heart, then, one comes to love the Guru's feet.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਸੁਫਲੁ ਜਨਮੁ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੂਆ ਜਉ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਮਹਿ ਪਾਗਿਓ ॥੨॥੩॥

Sufal Janam Naanak Thab Hooaa Jo Prabh Jas Mehi Paagiou ||2||3||

My life becomes fruitful, O Nanak, only when I am absorbed in the Praises of God. ||2||3||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੯) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Teg Bahadur


ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

Maaroo Asattapadheeaa Mehalaa 1 Ghar 1

Maaroo, Ashtapadees, First Mehl, First House:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੦੮


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੦੮


ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਹਾਰੇ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕਾ ॥

Baedh Puraan Kathhae Sunae Haarae Munee Anaekaa ||

Reciting and listening to the Vedas and the Puraanas, countless wise men have grown weary.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਘਣਾ ਭ੍ਰਮਿ ਥਾਕੇ ਭੇਖਾ ॥

Athasath Theerathh Bahu Ghanaa Bhram Thhaakae Bhaekhaa ||

So many in their various religious robes have grown weary, wandering to the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਾਚੋ ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਰਮਲੋ ਮਨਿ ਮਾਨੈ ਏਕਾ ॥੧॥

Saacho Saahib Niramalo Man Maanai Eaekaa ||1||

The True Lord and Master is immaculate and pure. The mind is satisfied only by the One Lord. ||1||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਤੂ ਅਜਰਾਵਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਸਭ ਚਾਲਣਹਾਰੀ ॥

Thoo Ajaraavar Amar Thoo Sabh Chaalanehaaree ||

You are eternal; You do not grow old. All others pass away.

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਭਾਇ ਲੈ ਪਰਹਰਿ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Naam Rasaaein Bhaae Lai Parehar Dhukh Bhaaree ||1|| Rehaao ||

One who lovingly focuses on the Naam, the source of nectar - his pains are taken away. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੦੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 1008 of 1430