. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਖਾਟ ਉਪਰ ਤਸਕਰਹਿ ਬੈਠਾਯੋ ॥

खाट उपर तसकरहि बैठायो ॥


ਭਲੋ ਭਲੋ ਪਕਵਾਨ ਖਵਾਯੋ ॥

They made him to sit on the bed and served him dainty food.

भलो भलो पकवान खवायो ॥


ਪੂਤ ਪੂਤ ਕਹਿ ਸਾਹੁਨਿ ਧਾਈ ॥

पूत पूत कहि साहुनि धाई ॥


ਸਾਹੁ ਚਉਤਰੇ ਜਾਇ ਜਤਾਈ ॥੭॥

The Shah’s wife announcing, ‘My son, my son.’ went around and informed everybody.(7)

साहु चउतरे जाइ जताई ॥७॥