. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਅਵਰ ਤ੍ਰਿਯਨ ਸੌ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥

अवर त्रियन सौ प्रीति लगाई ॥


ਤਾ ਤ੍ਰਿਯ ਸੌ ਦਿਯ ਨੇਹ ਭੁਲਾਈ ॥

While revelling’ with other women he totally disregarded her affections.

ता त्रिय सौ दिय नेह भुलाई ॥


ਤਾ ਕੇ ਧਾਮ ਨਿਤ੍ਯ ਚਲਿ ਆਵੈ ॥

ता के धाम नित्य चलि आवै ॥


ਪ੍ਰੀਤਿ ਠਾਨਿ ਨਹਿ ਕੇਲ ਕਮਾਵੈ ॥੪॥

He would come to her house every day, would show fondness but would not revel in making love.(4)

प्रीति ठानि नहि केल कमावै ॥४॥