. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਜੌ ਤੁਮਰੇ ਸਿਰ ਜਾਇ ਧਰਿ ਪੁਰਖ ਪਾਵ ਬਡਭਾਗ ॥

‘If that person walked over putting his feet on your head and saying nothing,

जौ तुमरे सिर जाइ धरि पुरख पाव बडभाग ॥


ਜੋ ਤੁਮ ਹੂੰ ਜੀਵਤ ਬਚੋ ਹਮਰੋ ਬਚੈ ਸੁਹਾਗ ॥੧੦॥

‘Then you could live long and save my nuptial tie.(10)

जो तुम हूं जीवत बचो हमरो बचै सुहाग ॥१०॥