. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕੰਸ ਅਉਰ ਬਸੁਦੇਵ ਜੂ ਆਪਸਿ ਮੈ ਮਿਲਿ ਅੰਗ ॥

कंस अवर बसदेव जू आपसि मै मिल अंग ॥


ਤਬੈ ਬਹੁਰਿ ਦੇਵਨ ਲਗੇ ਗਾਰੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ॥੨੫॥

Kansa and Vasudev hugged each other to his bosom and then began to shower gifts of various types of colourful satires.25.

तबै बहुरि देवन लगै गारी रंगा रंग ॥२५॥